Oyun Terapisi Nedir? Oyunla Terapi Yapılabilir mi?
“Oyun çocuğun dili, oyuncaklar kelimeleridir.”
“Çocukların kelime repertuarları yetişkinler kadar zengin değildir. Bu nedenle çocuklar kendilerini oyuncaklar üzerinden anlatırlar.”
Oyun çocuğun işidir. Oyun sayesinde çocuklar hayatı öğrenir. Bir nevi yetişkinlik dönemine geçişin provasıdır oyun. Hayal ile gerçek arasında bir köprüdür. Çocuklar oyunlarında kendilerini anlatma fırsatı yakalarlar. Oyunla öğrenirler kuralları, değerleri. En büyük keşifler oyunla başlar... Çocuğun öğrenme laboratuarıdır oyun. Zekâ, kişilik, beden gelişiminde rolü oldukça büyüktür. Bir sosyalleşme aracıdır, yaratıcılığı geliştirir…. Çocuklar oyunları sayesinde duygusal isteklerini, ihtiyaçlarını anlatır, üzüntülerini, çatışmalarını yine oyunla çözerler. Çocuğun iç dünyasının bir aynasıdır oyun.
Oyun Terapisi ile Terapist;

Çocuk ile terapotik ilişki kurabilir,

Çocuğun iç dünyasını anlayabilir,

Oyun üzerinden çocuğun kendisini ifade etmesine yardım edilebilir,

Çocuğun olayları anlaması, baş etme becerilerini geliştirmesi ve olumlu benlik algısının gelişimine yardımcı olabilir.

Oyun Terapisi İçin Uygun Yaş Aralığı Nedir?
Oyun terapisi için en uygun yaş aralığı 3-12'dir.
Evdeki Oyundan Farkı Nedir?
Oyun terapisti çocuğun kurduğu oyundan yola çıkarak çocuğun iç dünyasını anlayabilir. Çocuğun gündelik hayatında karşılaştığı güçlükler, çatışmalar oyun terapi seanslarında ortaya çıkar. Terapist, çocuğun; aile ilişkileri, arkadaş ilişkileri, kardeş ilişkileri gibi birçok konuda bilgiye ulaşabilir. Çocuğun içinde bulunduğu duygu durumunu gözlemleyebilir.
Oyun terapisi'nin birçok yöntem vardır. Terapist, çocuk için uygun olan yöntemi seçerek yine oyun içinde çocuğun yaşadığı sıkıntıları, güçlükleri, çatışmaları çözümlenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla evde oynanan oyundan çok farklı olduğunu söyleyebiliriz.
Aileler Oyun Terapisini Öğrenebilirler mi?
Oyun Terapisinin farklı teknikleri vardır. Aileler genellikle evde çocukları ile oyun oynarken eğitici oyunlar, oyuncaklar seçmekte ya da çocuklarının kurdukları oyunlarda genellikle yönlendirici, kural belirleyici rol oynamaktadırlar. Biz ailelere terapotik bir araç olarak oyunu nasıl oynayabileceklerini öğretiyoruz. Aileler oyun terapisini öğrenerek hem çocukları ile ilişkilerini geliştirebilirler, hem çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını fark edebilirler, hem de çocuklarının yaşantılarını gözlemleme fırsatı yakalayabilirler. Ayrıca seanslar sonrasında oyun terapisinin anne-baba arasındaki iletişimini de arttırdığını görmekteyiz.
Oyun Terapi Odasındaki Oyuncakların Evdeki Oyuncaklardan Farkı Nedir?
Oyun terapi odası terapotik amaçla özel olarak düzenlenmiştir.
Oyun terapisi odasındaki oyuncaklar çocukların günlük hayattaki yaşantılarını aktarabilecekleri, çocukların iç dünyalarını dışa vurmaya yardımcı olacak özel olarak seçilmiş oyuncaklardan oluşmaktadır.
Oyun Terapistin Özellikleri Nelerdir?
“Oyun çocuğun konuşma dilidir. Terapistler bu dili ne kadar iyi konuşabilirler ise yani ne kadar başarılı oyun oynayabilirler ise tedavide o kadar başarılı olabilirler.”
Oyun terapisti; Oyun terapisi eğitiminin tamamlamış olmasının yanı sıra, çocukla empati kurabilen, çocuğun verdiği gizil mesajı alabilen, hassas, duyarlı, içten veyaratıcı olmalıdır. Bu özelliklere sahip bir terapist çocuğa güven verebilir. Böylece çocuk kabul gördüğünü, kendisine değer verildiğini hissedebilir. Çocuk oyun tedavisinde kendi kendini tedavi etmeye çalışır. Oyun içinde tekrar tekrar oyun oynar. Bozar yeniden oynar böylece psişik enerjisini, sorunlarını çözümleyebilir.
Oyun Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?
Kaygı bozuklukları; Çocukluk korkuları (yalnız kalma, karanlık, hayvan korkusu)
Depresyon,
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
Uyku bozuklukları; Kâbuslar vb
Beslenme Problemleri,
Alt ıslatma, dışkı kaçırma,
Tırnak emme-parmak emme,
Kardeş kıskançlığı,
Öğrenme güçlüğü,
Davranış bozukluğu,
Kayıp, yas, travma,
Anne-baba ayrılığı; boşanma vb.,
Aile içi şiddete maruz kalmış çocuklar, oyun terapisinden fayda sağlayabilirler.

Uzm.Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu


Samsun Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!