Otizmin belirtileri

Otizmin belirtileri

Otizm, bir insanın iletişim kurma yeteneğini etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Otizmin, kişinin iletişim kurma ve bağlantı kurma kabiliyetini etkileyen birkaç bozukluk grubu olduğu bilinmektedir. Tek bir hastalık değil, insanları benzer şekillerde etkileyen bir grup bozukluğun tanımıdır. Otizm spektrum bozukluğu erken çocuklukta başlar ve sonunda toplumda - sosyal olarak, okulda ve işte işleyen sorunlara neden olur. Genellikle çocuklar ilk yıl içinde otizm belirtileri gösterir. Az sayıda çocuk ilk yılda normal bir şekilde geliştiği görülmekte ve daha sonra otizm semptomları geliştiklerinde 18 ila 24 aylık bir gerileme sürecine girmektedir.

Otizm spektrum bozukluğu, bir insanın başkalarıyla nasıl sosyalleştiğini etkileyen, sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara neden olan beyin gelişimi ile ilgili bir durumdur. Bozukluk aynı zamanda sınırlı ve tekrarlayan davranış kalıplarını içerir. Otizm spektrum bozukluğunda "spektrum" terimi, geniş semptom ve şiddeti gösterir.

Otizm spektrum bozukluğu (otizm) teşhisi konan çocuklar, yaşamın ilk yılında sosyal ipuçlarını atipik olarak işlerler ve bu da onları giderek daha fazla bozulmuş sosyal yetenek yörüngesine sokar. Bu bozulmanın neden ortaya çıktığını anlamak, yeni müdahale hedeflerini ve müdahalenin zamanlamasını belirleyerek erken müdahale etmeye yardımcı olabilir. Kalıtsal genetik yatkınlıklar ve epigenetik değişiklikler genellikle otizme sebep olmaktan sorumlu olarak görülür. Bununla birlikte, bu yaklaşıma çözümler henüz gelmemiştir. çünkü büyük ölçüde, otizme hücresel fonksiyondaki değişikliklerin karmaşık bir etkileşimi, nöronların elektriksel özellikleri ve bunların bağlanabilirliği ve beyindeki birçok farklı devrenin aktivitesi neden olmaktadır. Otizmin davranışsal belirtileri beyin fizyolojisi ile ifade edildiğinden, beyin fizyolojisini anlamaya ve değiştirmeye dayalı müdahaleler, bu durumdan etkilenen çocukların kendilerine özgü sosyal zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmanın en iyi yolu olabilir.

Semptomlar

Bazı çocuklar, göz bebeklerinde temasın azalması, kendilerine seslendiklerinde cevap vermeme veya bakıcılara ilgisizlik gibi erken bebeklik döneminde otizm spektrum bozukluğu belirtileri gösterir. Diğer çocuklar, yaşamın ilk birkaç ayı veya yıllarında normal olarak gelişebilir, ancak daha sonra aniden çekilmiş veya agresif hale gelir veya zaten edindikleri dil becerilerini kaybeder. Belirtiler genellikle 2 yaşa kadar görülür.

Otizm spektrum bozukluğu olan her çocuğun, düşük işlevsellikten yüksek işlevselliklere kadar benzersiz bir davranış biçimine ve ciddiyet düzeyine sahip olması muhtemeldir.

Otizm spektrum bozukluğu olan bazı çocuklar öğrenme zorluğu yaşarken, bazıları normal zekadan daha düşük belirtilere sahiptir. Spektrumda olan diğer çocuklar normalden yüksek zekaya sahip de olabilir - çabuk öğrenirler, ancak günlük yaşamda bildiklerini iletme ve uygulamada ve sosyal durumlara uyum sağlamada sorun yaşarlar.

Her çocuktaki semptomların benzersiz karışımı nedeniyle, ciddiyeti belirlemek bazen zor olabilir. Genellikle, bozulma düzeyine ve işlevlerini nasıl etkilediklerini temel alır.
Otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuk veya yetişkin, sosyal etkileşim ve iletişim becerileri ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Olgunlaştıkça, otizm spektrum bozukluğu olan bazı çocuklar diğerleriyle daha meşgul olur ve davranışlarında daha az rahatsızlık gösterir. Bazıları, genellikle en az ciddi problemleri olanlar, sonunda normal veya normal yaşamlara neden olabilir. Ancak diğerleri, dil veya sosyal becerilerde zorluk yaşamaya devam etmektedir ve gençlik yılları daha kötü davranışsal ve duygusal problemler getirebilir.

Aşılar ve otizm spektrum bozukluğu arasında bağlantı yoktur

Otizm spektrum bozukluğundaki en büyük tartışmalardan biri, hastalık ve çocukluk aşıları arasında bir bağlantı olup olmadığına odaklanır. Kapsamlı araştırmalara rağmen, güvenilir bir çalışma otizm spektrum bozukluğu ve herhangi bir aşı arasında bir bağlantı göstermemiştir. 

Çocukluk çağı aşılarından kaçınmak, çocuğunuzu ve diğerlerini boğmaca (boğmaca), kızamık veya kabakulak gibi ciddi hastalıkları yakalama ve yayma tehlikesine sokabilir.

Otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğu olan ailelerin, hastalığı olan başka bir çocuğa sahip olma riski artar. Ayrıca otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğun ebeveynleri veya akrabaları için sosyal veya iletişim becerileri ile ilgili küçük problemlerin olması veya hastalığın tipik davranışlarına belirli davranışlarda bulunması da nadir değildir.

Bazı tıbbi koşulları olan çocuklar, normal otizm spektrum bozukluğu veya otizm benzeri semptom risklerinden daha yüksektir. Örnekler arasında beyinde iyi huylu tümörlerin geliştiği bir durum olan tüplü skleroz ve neredeyse sadece kızlarda meydana gelen genetik bir hastalık olan Rett sendromu, kafa büyümesinde yavaşlama, zihinsel yetersizlik ve amaçlı el kullanımının kaybına neden olmaktadır. Otizmi aşılama ile ilişkilendiren başka bir hipotezin, çok fazla aşının çocuklarda otizmin gelişmesine yol açtığı varsayımı olduğu bildirildi. Tavsiye edilen programa göre aşılanan çocuklarda otizm ve diğer nöro-gelişimsel veya psikolojik bozuklukların, ebeveynleri aşıları geciktirmek veya durdurmak için seçilen çocuklarda oranları ile karşılaştırarak başka bir çalışma yapılmıştır. İki grup arasında fark bulunmadı. Aşıları geciktirmek veya durdurmak, otizm riskini azaltmadı.

Otistik çocuklar, doğada vitamin ve besin eksikliğine yol açabilecek gıdalara karşı seçicidir. otistik bir çocuğun irritabl bağırsak sendromu ve kabızlık gibi mide-bağırsak hastalıklarından muzdarip olması beş kat daha fazladır. Doğru gıda seçimlerini yaparak bu riski azaltabilirsiniz. Kobliner ayrıca otistik çocuklarda düşük kalsiyum ve protein alımının çok yaygın olduğunu açıklar. Ayrıca kemik problemlerine ve yanlış zihinsel gelişime neden olur. Yeme bozuklukları çocuğun sosyal zorluk riskini ve düşük akademik başarı riskini artırabilir. Yemek yeme alışkanlıkları ile ağırlaştırılmış otizm belirtileri arasında güçlü bir bağlantı olduğu için, otistik bir çocuğun hayatında yemeğin rolü, özellikle kızlar için, son derece önemlidir. Şeker kan şekeri seviyesini yükseltir ve hiperaktiviteye yol açar. Genellikle hiperaktiviteye yatkın olan otistik çocuklar, şeker yüklü yiyeceklerden olumsuz etkilenir. Bu nedenle, şeker alımlarını sınırlamak önemlidir. Otistik çocuğunuzda kan şekeri sıçramasını önlemek için sağlıksız içecekler ve yiyecek koruyucularını kesin. Bağırsak mikrobiyomlarındaki bozulma nedeniyle, otistik çocuklar glüten (buğday, arpa ve çavdar) ve kazein (süt ve süt ürünleri) içeren yiyecekleri kolayca sindiremezler. Bu besinler proinflamatuardır ve bu nedenle çocuklarda alerjiye neden olabilir. Aslında otistik çocukların çoğu zaten alerjik ya da gluten ve kazeine karşı hassastır. Bu besinler normal bağırsak hareketlerini ve sızan bağırsak rahatsızlığından (otizmi olan kişilerde sık görülen bir semptom) beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Gluten ve kazein uygun şekilde sindirilmediği takdirde, bağırsak duvarından sızma ve kan dolaşımından otistik çocukların beynine ulaşma şansı yüksektir. Bu, davranışlarını olumsuz yönde etkileyen ve otizm belirtilerini kötüleştiren afyon türevi bir etki tetikleyebilir.

Otizm spektrum bozukluğunu önlemenin bir yolu yoktur, ancak tedavi seçenekleri mevcuttur. Erken tanı ve müdahale çok yararlıdır ve davranış, beceri ve dil gelişimini iyileştirebilir. Ancak erken müdahale her yaşta faydalıdır. Çocuklar genellikle otizm spektrum bozukluğu semptomlarını aşmasalar da, iyi çalışmayı ve onunla yasamayi öğrenebilirler.

Bu makale 31 Aralık 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Uzman Psikolog Meleknur Alevcan, Psikoloji lisans eğitimini İsveç’te uluslararası üne sahip olan Luleå Teknik Üniversitesinde tamamlamış, lisans tezini şizofreni hastalarının yaşadıkları stigma ve bunun negatif etkileri üzerine çalışmıştır. Ayrıca Amerika’da New York State Üniversitesinde Psikoloji ve Psikoterapi eğitimi almış ve stajını New York’ta gerçekleştirmiştir. New York’ta aldığı eğitimler ve çalışmalar içerisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT), EMDR, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), Mindfulness, Psikodinamik Terapi, Holistik Terapi, Hümanistik Terapi, Varoluşçu Terapi, Sanat Terapisi ve Müzik Terapi mevcuttur. Amerika’da aldığı yoğun psikoterapi eğitiminden sonra tekrar İsveç’e dönen Uzman Psikolog Meleknur Alevcan, Kuzey İsveç bölgesinin en büyük yetişkin mental hastanelerinden birinde Bilişsel Davranışçı Psikoterapist o ...

Etiketler
Psikolog
Uzm. Psk. Meleknur Alevcan
Uzm. Psk. Meleknur Alevcan
İstanbul - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube