Meme kanserinin tedavisinde, hastanın kansere yönelik ameliyatı ile eşzamanlı olarak memenin estetik cerrahisinin yapılması ve yeniden yapılandırılmasıdır.

Meme kanserinin tedavisinde gittikçe artan başarı ile bayanlar estetik kaygılarını daha sık dile getirmeye başlamışlardır.

Meme kanserinin cerrahi tedavisinde onkoplastik uygulamalar; güvenli ameliyatlardır. Meme kanserinin seyrine herhangi bir olumsuz etkileri yoktur.

Dahası, hastanın bedensel ve ruhsal bütünlüğünün sağlanmasına katkısından dolayı, gittikçe önem kazanmaktadır.

Onkoloplastik Cerrahin temel amaçları;

-Meme kanserli hastalarda,

Kanser açısından güvenli ameliyat yapmak,

İyi Kozmetik sağlamak,

Meme koruyucu olarak yapılması zor ameliyatları daha yapılabilir hale getirmek,

Cerrahi sınırda hastalık devamı nedeniyle, ikinci bir ameliyat olasılığını en aza indirmek,

-Kanser öncesi ya da yüksek riskli kadınlarda,

Her iki memenin koruma amaçlı boşaltılıp sıklıkla protez yada vücudun kendi dokusu ile yeniden meme yapılması şeklinde özetlenebilir.

Onkoplastik Cerrahi Yöntemleri:

-Memenin tümünün alındığı durumlarda,

Karından meme yapmak,

Sırt kasından meme yapmak,

Doku genişleticisi (ekspander) yerleştirip, deriyi genişlettikten sonra protez ile meme yapmak,

-Memenin derisi ve meme başı korunacak şekilde boşaltılıp protez ile meme yapmak,

-Meme korunursa, hacim kaybına bağlı ortaya çıkacak deformiteleri sırt kasını kullanarak önlemek,

-Meme koruyucu ameliyata uygun, hacimli ya da deforme meme yapısına sahip olan kadınlarda her iki memenin küçültülerek meme kanserinin tedavi edilmesi şeklinde özetlenebilir.


Adana Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!