Meme kanserine yaklaşım

Meme kanserine yaklaşım

Meme kanseri, memenin kötü huylu hastalığı olarak tanımlanabilir. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. Memede süt kanallarından ya da lobüllerinden gelişir. Bir tane sağlıklı hücrenin kontrolden çıkar, zaman içinde bir kitle haline gelir.

Yeni tanı konulmuş hastaya nasıl yaklaşılmalıdır?

Meme kanseri tanısını yeni almış bir hastada,  ilk olarak hastalığın hangi aşamada olduğunu anlamak istiyoruz. Meme kanserinin evrelemesinde, merkezimizde biz PET–CT çekiyoruz.

PET-CT,

Akciğer, karaciğer, kemik gibi uzak organlarda tutulumun,

Koltukaltı lenf bezlerinin durumunun ,                

Hastanın meme koruyucu cerrahiye uygunluğunun, değerlendirilmesinde oldukça duyarlıdır.

Her meme kanserli hastanın memesi tamamen alınmalımı dır?

Tetkikler sonucunda, meme korumaya uygun olan hastalarda, memesinin tümünün alınmasının, meme korunmasına üstünlüğü yoktur. Hastada meme koruma konusunda bir netlik yok ise, meme MR’ı yapılmalıdır.

Her meme kanserli hastanın koltukaltı lenf bezleri temizlenmelimidir?

Muayene ve görüntülemelerde koltuk altının temiz olduğunu düşünüyorsak, bekçi (sentinel) lenf nodu örneklemesi yapıyoruz.

Bekçi lenf nodu, hastalığın sıçrama ihtimali en yüksek olan ilk lenf bezidir. Meme başından bir ilaç verip koltuk altındaki bekçi lenf bezini bulup çıkardıktan sonra Patolojiye gönderip sonucunu o anda öğrenebiliyoruz. Patoloji sonucu temizse, koltukaltı lenf bezlerini temizlemiyoruz.  

Koltukaltı lenflerinin temizlenmemesinin avantajları nelerdir?

İki önemli avantajı vardır. İlki, hastalığın memede sınırlı kaldığının, yani erken evre olduğunun kanıtıdır. İkincisi, hayat kalitesi ve konforunu arttırmasıdır. Koltukaltı lenf bezleri temizlenmeyen hastalarda lenfödem dediğimiz kolun şişme olasılığı çok düşüktür. Kol hareketlerinde bir kısıtlamaya gerek yoktur.

Koltukaltı lenflerinde tutulum olan her hastada koltukaltı temizlenmelimidir?

Yakın zamana kadar koltukaltında lenf bezi tutulumu olan hastalara, koltukaltı lenf bezi temizliği yapılırdı. Son dönemlerde, biz bu hastaları önce kemoterapiye gönderiyoruz. Sıralamayı değiştirip ameliyatı, kemoterapi sonrasına bırakıyoruz. Buna Neo-adjuvan tedavi deniyor. Birçok hasta bu tedaviye iyi cevap veriyor ve memedeki kitleyle birlikte koltuk altındaki hastalıklı lenf bezleri kaybolabiliyor. Bu grup hastada ameliyat sırasında bekçi lenf nodu örneklemesi temiz gelirse, koltukaltı temizliği yapmıyoruz.

Meme kanserinin cerrahi tedavisinde başka yenilikler var mıdır?

Meme kanderinin tedavisindeki başarının artması sonucu, hastalar zaman içerisinde estetik kaygılarını daha çok dile getirmeye başlamışlardır. Bunun sonucunda onkoplastik cerrahi uygulamaları ortaya çıkmıştır.

Onkoplastik cerrahi  nedir?

Meme kanserinin tedavisinde, hastanın kansere yönelik ameliyatı ile eşzamanlı olarak memenin estetik cerrahisinin yapılması ve yeniden yapılandırılmasıdır. Kanser açısından güvenilir ameliyatlardır.

Bu makale 15 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Tamer ÇOLAKOĞLU, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur. 2010 yılında ise Cerrahi Onkoloji yandal uzmanlığını almaya hak kazanmıştır. Uzmanlık eğitimi sonrasında 2004 - 2016 yılları arasında Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görev yaptığı sırada 2012 yılında sınavı başarıyla geçerek ‘Doçent’ 2017 yılında ise 'Profesör' unvanı almıştır. 2019 yılında Avrupa Meme Cerrahisi Yeterlilik Belgesi (Board) / (F.E.B.S) almaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. Tamer ÇOLAKOĞLU, mesleki çalışmalarına Özel Muayenehanesi'nde devam etmektedir. Ayrıca kendisi, ESSO (European Society of Surgical Oncology), Türk Cerr ...

Etiketler
Meme kanseri ve tedavisi
Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu
Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu
Adana - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube