Travmatik veya atravmatik nedenli olabilir.

Travma olmadan gevşeklik, genellikle bağların gevşekliği ile ve her iki omuz ekleminin belirgin kayma hareketi ile karakterizedir.

Labrum, kapsül veya kemik yapılarda bir yaralanma yoktur.

Gevşeklik ya da güvensizlik en sık iki yönde ya da çok yönlü olabilir. Sıklıkla öne aşağı ve arkaya aşağı şeklinde daha baskın olabilir.

Öykü:

Yaralanmanın mekanizması

İnstabilite oluştuğu andaki kolun pozisyonu, instabilitenin görüldüğü aktiviteler

İnstabilitenin ilk oluşumu ve episodları esnasında ağrının karakteri ciddiyeti ve süresi bilgilerini içermelidir

Tekrarlayan Öne Omuz Çıkığı (Anterior İnstabilite)

Tekrarlayan anterior instabilite,travmalardan sonra dislokasyon oluşması ile karakterizedir ve sıklıkla baş üstü fırlatma yapan atletlerde görülür.

Travmatik nedenli çıkılarda ise omuz eklemi çıkığına sebeb olabilen tek bir makrotravma nedenli yada mikrotravmalar sonrası, tekrarlayan öne-aşağı yarı çıkıklar şeklinde de gelişebilir.

Travmatik instabilite de eklemi oluşturan anatomik yapılardan olan labrumda yırtıklar, kapsülde avulsiyon, kemikte erezyon veya glenoid ve humerus başında kırıkla olabilir.

Instabilite sıklıkla antero-inferior tarafa olmak üzere unidirectional (tek yönlü) dır.

Çok Yönlü Güvensizlik (Multidirectional İnstabilite )

Üç yönlü –anterior, posterior veya inferior- subluksasyon veya dislokasyonları adlandırmak için kullanılan bir terimdir.

Bu olguların çoğunda gerçek bir Bankart lezyonu yoktur ve aksiller “pouch” kapasiteleri yüksektir.

Genel bir hiper-elastisiteleri söz konusu olabilir (başparmağın distal radiusa dokundurulabilmesi).

En az iki yönde instabilite saptanması ile tanı konur.

Oluklaşma bulgusu (Sulcus sign) : kolu aşağıya doğru traksiyon uygularken, akromiona lateral ya da inferior çukurluk olması

Glenohumeral instabilitesi olan hastalarda alttaki instabilite paternine bağlı olarak sıklıkla birlikte rotator cuff tendonitisi ve biceps tendoniti de görülür.

Birşey fırlatan atletlerde bu RK da küçük tam kat yırtıklar düzeyine de ulaşabilir.

İnstabilitelerde tedavi nasıl olmalıdır?

Çok yönlü instabilitede uzun süreli egzersiz tedavisi ve pisikoterapiye yanıt yoksa, kapsüler büzme ameliyatı yapılır.

Travmatik instabilite: bankart ve hillsaks gibi mekanik kolaylaştırıcı faktörler varsa, cerrahi olarak bunların tedavisini takiben omuz çevresi kaslarının güçlendirilmesi.


Antalya Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!