Obsesif kompulsif bozukluk da kaygı bozuklukları arasında yer alır. Obsesyonlar, kişinin zihninde tekrar eden, engelleyemediği, düşünce, imge veya dürtülerdir. Kişi, bu düşünce, inanç veya fikirlerin gerçek dışı, mantığa aykırı olduğunu bilmesine rağmen ısrarla zihninden geçmesine alıkoyamaz.

Kompulsiyonlar (zorlantı) çoğu kez saplantılı düşünceleri yok etmek, nötralize etmek için yapılan, irade dışı yineleyici hareketlerdir. Kompülsiyonların amaçları; herhangi bir zevk veya mutluluk sağlamak değil, obsesyona eşlik eden sıkıntıyı azaltmak, korkulan durum veya olayı engellemektir.

Örneğin: yaşlı bir kadın hasta, muayeneye getirildiğinde sürekli “tövbe estağfurullah” diyordu. İçeriği sorgulandığında hayatta kalan biricik oğlu için, içinden “ölsün gebersin” diyen obsesyonları geçiyor ve buna üzüldükçe obsesyonları daha çok tekrar ediyordu.

Kompulsiyonlar, kişinin takıntılı, kendisine rahatsızlık veren düşüncelerini engellemek için geliştirdiği bir kelime veya bir cümleyi aklından geçirmesi kadar basit olabilir. Öte yandan saatler alan yatağa yatma ritüelleri, banyo yapma ritüeli, el yıkama gibi çok da karışık ve komplike olabilirler. Nasıl olursa olsun, önemli olan kişinin yaşam işlevselliğini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.


Bursa Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!