Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları tanımlayıp çok farklı tekniklerle tedavi ederek insanlara yardım eden bir tıp disiplinidir. Psikiyatristler, öncelikle doktordur. Ruhsal bozuklukların tanısı, tedavisi ve engellenmesi üzerinde çalışır. Bunlar zihinsel, davranışsal, algısal ve sosyal bozuklukları içerir. "Psikiyatri" terimi ilk defa 1808 yılında alman psikiyatrist Johann Christian Reil tarafından kullanılmıştır. Kelime anlamı ise tıbbi ruhsal tedavidir. Psikiyatri alanı ile ilgilenen doktorlara psikiyatrist denir. R.D. Laing ve Thomas Szasz psikiyatriye karşı gelen akımın yaratıcılarıdır.

Psikiyatrik ve psikolojik testler hayal gücünün ve diğer nöropsikiyatrik tekniklerin kullanılmasına olanak sağlamalıdır. Pratikte psikoaktif tedavi ve psikoterapi en fazla kullanılan detavi biçimidir fakat aynı zamanda farklı tedavi modelleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Tedavi hastanede yatan ve ayakta tedavi gören hastalar için hastalığın işlevsel bozuklukları ve hastalığın durumu ile ilgili sorular içerir. Psikiyatri dalının gelişimi alt uzmanlık alanları ve teorik yaklaşımlar araştıran dsiplinler arası yardımlaşmaya bağlıdır. Psikiyatriyi çevreleyen bir tartışma da David Cooper adlı psikiyatristin ortaya attığı anti-psikiyatri terimidir. Bu terimin verdiği mesaj psikiyatrik tedavilerin genel tabloya bakıldığında mutlu etmekten çok hastaya zarar verdiğidir ve tarihe bakıldığında günümüze nazaran çok daha tehlikeli hastalıkların var olmuş olduğudur.


Bursa Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!