Obsesyonlar kişinin bütün rutin hayatını etkileyen, zamanını alan sıkıntı verici inanışlar ve düşüncelerdir. Obsesyonların saçma olduğuna inansalar da, istemedikleri halde bunu sürdürmeye devam ederler. Bastırır ya da etkisiz hale getirirler. Kompulsiyonlar ise kişinin tekrarlayan davranışları yani bu obsesyonları etkisiz hale getirmek için yaptıkları eylemlerdir.
Obsesif kompulsif bozukluk kroniktir, kişinin işlevselliğini bozar. OKB tanısı almış kişilerin üçte ikisinde major depresyon yaşadıkları görülmüştür. Bu bozukluk genellikle ergenlikte başlar ve uzun bir süre anlaşılmadan devam eder.

OKB tedavi edildiğinde, eski sıkıntıların yaşanmadığı bir bozukluktur.

Kişi işlevselliği bozulmaya başladığında bir uzmandan yardım almalıdır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!