Cerrahi girişimlerin sonrasında hastaların yakın takibi ve belirli kurallara uymaları yapılan girişimin başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Ortopedik cerrahiler sonrası iyi bir fizik tedavi süreci, kalp cerrahisi sonrası yandaş sorunların (şeker, lipidemi gibi) azaltılması, sigara gibi alışkanlıkların bırakılması gibi durumların cerrahinin başarısını birebir etkileyen faktörler olduğunu hepimiz biliyoruz. Benzer durum obezite için cerrahi geçiren hastalar içinde geçerlidir. Bu kişilerin erken ve uzun dönemde bazı kuralları iyi uygulamaları başarı için çok önemlidir. Bu hastaların takibinde önerilen temel kurallar aşağıda özetlenmiştir.

1-Ameliyat sonrası stabilize olan hastalar genellikle 1, 3, 6 ve 12. Ayda kontrollere çağrılır.

2-Her takipte kilo kaybı, gelişebilecek sorunlar kontrol edilir.

3-Rutin olarak hemoglobin, protein düzeyleri ölçülür.

4-Daha önce kullandığı ilaçların(şeker, tansiyon ilaçları gibi) kullanılıp kullanılmayacağı, dozu gibi konular değerlendirilir.

5- Fiziksel aktivite ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme yapılır. Rutin egzersiz programı ameliyat sonrası 1. ayda başlar. En ideal egzersiz hafif tempolu yürüyüştür. Kişiden kişiye değişmekle beraber başlangıçta haftada 2-3 kez toplam 150 dk ile başlanmalıdır ve 300 dk/hafta hedef olmalıdır.

6-Altı aylık aralarla B12, folik asit, idrar kalsiyumu, demir düzeylerine bakılır. Kadın hastalarda 2 yılda bir kemik dansitesi ölçümü önerilir.

7-Hastanın yakınmalarına göre ultrason, endoskopi istenebilir ve gut açısından takibi yapılır.

8-Evli hastalarda zayıflama ile birlikte hamile kalma olasılığını artacağı ve böyle bir istek varsa bunun 2 yıl sonrasına ertelenmesinin daha doğru olacağı hatırlatılmalıdır.

9-Vücut konturunda zayıflama ile birlikte olacak değişiklikler için estetik girişimler 2.yılın sonunda değerlendirilir.

10-Obezite cerrahisi sonrası vitamin ve mineral eksiklikleri olabileceği her zaman akılda tutulmalıdır. Yapılan cerrahi girişimin tipine bağlı olarak değişmekle beraber demir, kalsiyum, D vit ve B12 içeren multivitamin preparatları mutlaka alınmalıdır.

Yapılan çalışmalar takip protokollerine uyan hastaların uymayan hastalara göre çok daha iyi kilo verdiğini göstermektedir.


Bursa Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!