MMPI-2 kişilik testi (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri MMPI-2)

Daha önceki yazımda MMPI kişilik testinden ayrıntılı olarak bahsetmiştim.Bu yazımda ise MMPI testinin 2009 da ABD de yapılan revizyon çalışmalarından sonra ortaya çıkan yeni mmpı dan yani mmpı 2 den bahsetmek istiyorum. MMMI kişilik testi ABD de Minnesota üniversitesinde 1939 larda geliştirildikten sonra çeşitli ülkelerin diline çevrilmiş ve o ülkelerin kültürel normalarına uyarlanmıştır. Belli aralıklarla da yenileme çalışmaları ile revize edilmektedir. MMPI testi 2009 yılında ABD de yeniden revize edilmiş ve testte 1 madde daha eklenerek mmpı testindeki toplam madde sayısı 566 dan 567 ye çıkartılmış, içerik alt testleri ise mmpı-2 kişilik testi ile toplamda 10 dan 28 e yükselmiş ve daha önemli hale gelmiştir.

ABD de geliştirildiği için Türk kültürüne uyarlama çalışmaları Savaşır ve Çulha tarafından yapılmış; ancak yazıyı kaleme aldığım Aralık 2012 tarihi itibariyle henüz uygulama kitabı yayınlanmadığı ve eğitimleri başlamadığı için uygulaması da başlamamıştır.Yakın zamanda MMPI 2'nin uygulanması yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. MMPI 2 kişilik testinin yeni eklenenlerle birlikte alt ölçek sayısı 28'e yükselmiştir.


MMPI 2 nin alt testleri nelerdir:

Problem Çözme Envanteri:Aceleci yaklaşım, Düşünen yaklaşım, Kaçıngan yaklaşım, Değerlendirici yaklaşım, Kendine güvenli yaklaşım,Planlı yaklaşım, Umutsuzluk Çaresizlik Talihsizlik Ölçeği:Umutsuzluk,Çaresizlik.Talihsizlik,Yalan (L),Sıklık ya da nadirlik (F),Düzeltme (K),Hipokondriazis (Hs),Depresyon (D),Histeri (Hy),Psikopatiksapma (Pd),Kadınlık-Erkeklik (Mf),Paranoya (Pa),Psikasteni (Pt),Şizofreni (Sc),Hipomani (Ma),Sosyal içe çekilme,Sosyal uyumsuzluk (SOD) Aile problemleri (FAM) İşyeri sorunları (WRK),Sağlık ile ilgili endişeler (HEA),Korkular (FRS),Tip A kişilik (TYPE A),Kaygı (ANX),Antisosyal uğraşılar (ASP),Tuhaf düşünceler (BIZ),Öfke (ANG),Olumsuz tedavi göstergeleri (TRT),Alaycılık (CYN) Düşük kendilik değeri (LSE),Depresyon (DEP),Obsesiflik (OBS)

MMPI 2 kişilik testi internet üzerinden ya da e-mail yoluyla uygulanabilmekte midir?

MMPI kişilik testi yaptığım çalışma sonucunda online olarak web sitesi üzerinden veya e-mail yoluyla da uygulama imkanına kavuşmuştur. Bireysel olarak ya da işyerleri tarafından site üzerinde test doldurulup sonuç tarafımdan değerlendirildikten sonra öğrenilebilmektedir. MMPI 2 uygulama kitapçığı yayınlandığında ve uygulama eğitimleri başladığında bu revizyon çalışmasını da online olarak uygulayacağız.

MMPI testini kimler uygulayabilir ve yorumlayabilir:

MMPI testi uygulamak uzmanlık gerektirir. Bu nedenle mmpı testinin bir psikolog tarafından uygulanması, sonuçlarının standart mmpı değerlendirme programı ve gerektiğinde manuel olarak elle değerlendirilmesi gerekir.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!