Miyopi!!
Miyopi!!

Miyopi, gözlerin yakındaki cisimleri net olarak gördüğü ama uzaktaki cisimleri net olarak göremediği bir durumdur. Miyopi kelimesi Latince “kapalı göz” kelimesinden gelir çünkü miyop kişiler uzağı daha iyi görmek için gözlerini kısarlar.

Miyopi sıklıkla kalıtımsaldır ve 8-12 yaşlarında çocuklarda ortaya çıkar. Gençlik yıllarında vücut büyüdükçe miyopi de artar ve erişkin yaşta belli bir seviyede kalır. Miyopiyi etkileyen en önemli faktör kalıtım yani ailede miyop bulunmasıdır. Aşırı okuma, gözleri az ışıkta kullanma ya da beslenme yetersizliği miyopiye sebep olabilir

Miyopinin sebebi genellikle gözün oval oluşudur ve göz merceğinin uzaktaki cisimlerden gelen ışınları retina üzerinde odaklaştırmaya yetecek derecede şeklini değiştirmesi imkansızdır. Nadiren miyopinin sebebi korneanın şeklinde bir değişiklik ya da göz merceğinin şeklinde bir değişikliktir.

Hemen hemen bütün miyoplarda vücudun büyümesiyle artan basit miyopi vardır. Miyopi artsa bile bu normal büyümenin sonucudur. Ergenlik çağında çocuğun vücudu büyüdükçe gözün uzunluğu da değişir ve 6 ayda bir yeni gözlük gerekebilir. Bu tıpkı büyüyen ayaklara uygun büyük ayakkabı almaya benzer.Miyopi bir kaç yıl hızla ilerler,daha sonra çok az değişir. Yirmi yaşlarında meydana gelen erişkin tipi miyopi de vardır ama genellikle 20-40yaş arasında çok az değişiklik olur

Miyopi bir göz kusurudur. Miyop bir gözün ön arka çapı kırma gücüne göre daha uzundur, bu nedenle göze paralel gelen ışınlar retinanın önünde göz yuvarlağı içerisindeki bir noktada odaklanmaktadır. Miyoplarda, gözün kırıcı bileşenleri gözün ön-arka çapına göre fazla güçlüdür, veya gözün ön-arka çapı gözün kırıcı bileşenlerine göre fazla uzundur. Bazen bu her iki durum bir arada bulunabilir. Yakındaki nesnelerden yayılarak gelen ışınların, retinada odaklanabilmesi için uzağa bakıştan daha çok mercek gücü gerekir, miyop bir gözün kırıcı bileşenleri, diğer bir deyişle mercek gücü fazla olduğu için yakından gelen ışınları retina üzerinde odaklayabilir, işte bu nedenle miyop kişiler yakını net görebilirler. Uzaktan gelen ışınlar 6 metreden sonra göze paralel olarak geliyor olarak kabul edilebilir, bu paralel ışınlar retinada odaklanamayacağı için miyoplar uzağı net göremezler. Miyopluk kalıtsaldır. Akrabalardan birbirlerine geçebilir

Miyopinin Tipleri

1. Uzunluk miyopisi
En sık görülen tipidir. Gözün kırıcılık gücü normaldir fakat gözün ön-arka uzunluğu normalden fazla olduğu için uzak cisimlerden gelen ışınlar retinanın önünde odaklaşırlar.

2. Eğim miyopisi
Gözün boyutları normaldir fakat ya kornea ya da lensin eğimindeki artış paralel ışınları fazla kırarak retinanın önünde odaklaşmasına neden olur.

3. Kırıcılık miyopisi
Yaşla birlikte göz merceğinin merkezinde meydana gelen sertleşme (katarakt başlangıcı) gözün kırıcılığını arttırabilir. Bu tür katarakt başlayan kişiler bu yeni ortaya çıkan miyopiden dolayı daha iyi okuyabildiklerini söyleyebilirler.
Bunun dışında şeker hastalarının kan şekerleri çok yükselirse göz içi sıvısındaki şeker miktarı da artacağından gözün kırıcılığı geçici olarak artar. Bu da geçici bir miyopiye neden olur. Bu hastalara kan şeker düzeyleri normale geldikten sonra gözlük muayenesi yapılmalıdır.

Miyopinin nedeni için pek çok faktör ileri sürülmüştür. Bugün yaygın olarak kabul edilen kalıtsal olduğudur. Miyopi genellikle 5 yaş ile ergenlik çağı arasında başlar. Ergenlik döneminde vücudun hızlı gelişmesi gözleri de etkilediği için hızlı bir şekilde artar. Gözün 1mm uzaması 3 dioptri miyopiye neden olur. Bu nedenle büyüme çağında miyop gözlük numaraları devamlı artar ve genellikle 20 yaş civarında sabitleşir.

Miyopların en önemli şikayeti uzağı iyi görememektir. Bazıları net görebilmek için gözlerini kısarak bakarlar. Ancak bir kısmı iyi göremediğinin farkında değildir. Yakını net gördükleri için cisimlerin uzaklaştıkça netliklerini kaybetmelerini mantıki ve doğal olarak kabullenirler. Uzun süre kırma kusurları farkedilmeyebilir.
Çocuk ve genç miyopların uzağı net görebilmeleri psikolojik yönden çok önemlidir. Uzağı iyi göremeyen miyoplar, diğer yaşıtlarına oranla sınırlı bir dünyada yaşarlar. Kültür ve sosyal hayat yönünden gelişemeyebilirler. Okulda tahtayı görememe başarılarını etkileyebilir.

Miyopiyi düzeltmek için konkav (kalın kenarlı, ortası ince; ıraksak) camlar kullanılır (Resim M-2). Dioptrik değerin önüne (-) işaret konularak gösterilir. Aşağıdaki tabloda miyopinin ağırlığına göre sınıflaması görülüyor.

Hafif miyopi <3.00 dioptri
Orta miyopi 3.00 - 6.00 dioptri
Ağır miyopi 6.00 - 9.00 dioptri
Çok ağır miyopi >9.00 dioptri

Ağır ve çok ağır miyopisi olan kişilerde retinada yapısal bozukluklar ve retina dekolmanı dediğimiz retinanın alttaki kendini besleyen tabakalardan ayrışması görülebilir. Bu grupta ayrıca göz tansiyonu görülme sıklığı da fazla olduğundan yılda bir ayrıntılı göz muayenesi olmaları gereklidir.
Hafif miyopisi olan kişiler 45 yaş civarında genellikle gözlüklerini çıkararak okurlar, böylece yakını iyi görürler. Buna karşılık orta , ağır ve çok ağır miyopların gözlüksüz yakın görmesi de iyi değildir. İyi görebilmek içn yazıyı kendilerine çok yaklaştırmaları gereklidir.

BULGULAR

Miyopi kendini genellikle okul çağlarında belli eder, miyopi yetişkinlik dönemine kadar bir miktar artış gösterebilir. Genellikle çoçukların net görmediklerine ilişkin bir yakınmaları yoktur, daha çok sınıfta tahtayı göremediklerinde fark edilirler. Miyopi ergenlikten sonra genellikle fazla değişmez, ancak dejeneratif miyopi denilen durumda miyopi erişkin yaşamda da artmaya devam edebilir.

TEDAVİSİ

Miyopinin düzeltilmesinde kalın kenarlı –içbükey(konkav)- mercekler kullanılır. Bu mercekler göze gelen ışınların yayılmasını sağlayarak, görüntünün retinada net bir şekilde oluşmasını sağlarlar. Bu amaçla kontakt lensler de kullanılabilir. Aynı optik özelliklere sahip kontakt lensler de kırma kusurunu düzeltmek için kullanılabilir.Tedavisi ise, Kornea üzerine yapılan fotorefraktif keratektomi (photorefractive keratectomy, PRK) ve lazer eşlikli in situ keratomileusis (Laser Assisted In Situ Keratomileusis, LASIK) son yıllarda popülerlik kazanmış bazı tedavi yöntemleridir.

Miyop, Miyopisi olan kişi. Bu kişiler, yakını net görebilirler ancak uzakta net göremezler. Uzakta net görebilmeleri için, kalın kenarlı -içbükey mercekler kullanmaları gerekir.

DERECE

Miyopu derecelerine göre sınıflandıralım:

Düşük miyop, -4.30 ve daha az miyoplarda.

Orta miyop, Bu tür miyopta, -55.30 ila -54.00 arasındaki miyoplarda. Bu orta derece miyopda, daha çok renk dağılımı semptomları veya glokom olasılığı vardır.

Yüksek miyop, Bu tür de -6.00 ve daha yukarısıdır. Bu tiplerde, yüzen cisimler, gölgeye benzeyen şekiller ki (onlar ayrı ayrı gözükür) veya kümeler halinde görüş alanında gözükürler. Yaklaşık olarak, miyopların %30'unun yüksek miyop hastası olduğu bilinmektedir.

BAŞLAMA YAŞI

Miyopluğun bazı dönemlerde başlama yaşı:

Doğuştan miyopluk, çocuk miyopu olarak bilinir.Doğum da başlar, çocukluğa kadar devam eder.

Gençlik miyopu, 20'li yaşlarda ortaya çıkar.

Okul çağı miyopu, Çocukluk esnasında, özellikle okul çağı yıllarında ortaya çıkar. Bu şekil miyopta, göz çalışma esnasında yakına bakmaktan yorulur.

Yetişkinlikte miyop

Erken yetişkinlikte, 20 ila 40 yaşları arasında başlar.

Geç yetişkinlikte, 40 yaş sonrasında görülür.

Miyopi Semptomları

Göz doktorları basit bir göz muayenesi ile uzağı görememeyi teşhis edebilir. En yaygın semptomlar şunlardır:

Uzağı bulanık görme

Gözleri sık sık kısarak bakma

Odaklanmaya çalışmaktan göz yorgunluğu ve baş ağrısı

Uzağı Görememeye Ne Sebep Olur?

Göz küresinin şekli, ışık ışınlarının retinanın çok önünde çok uzağa odaklanmasına neden olacak kadar uzunsa, bir diğer anlatımla uzağı görmeyi zorlaştıracak kadar uzunsa uzağı görememe veya miyopi ortaya çıkar.

Yakını görememe gibi, miyopi de kalıtsaldır. Genellikle çocuklarda 8 ile 12 yaş arasında tespit edilir. Ergenlik yıllarında vücut hızla gelişirken daha kötüye gidebilir. Genellikle 20 ile 40 yaşları arasında çok az değişir.


İzmir Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!