Keratokonus ve crosslinking tedavisi

Keratokonus ve crosslinking tedavisi

KERATOKONUS NEDIR?

Keratokonus; gözün en önünde bulunan saydam kornea tabakasının öne doğru bombeleşmesi(sivrilmesi) ve incelmesi ile seyreden ilerleyici, dejeneratif bir kornea  hastalığıdır.

KERATOKONUS KIMLERDE GÖRÜLÜR?

Keratokonus genellikle ergenlik döneminde başlamaktadır. 20'li yaşlarda daha hızlı bir ilerleme gösterebilmekte ve 35 yaşına kadar ilerleyebilmektedir.

Çocukluk çağında başlayan allerji ve göz kaşıma öyküsü ile aile öyküsü olanlarda daha sık görülebilmektedir.

KERATOKONUSUN BELIRTILERI NELERDIR?

Hastalarda sıklıkla gözlük derecesinin hızlı artış göstermesi, gözlüklerin artık yetersiz gelmesi ile kendini hissettirmektedir.

Kontakt lens kullanıcılarında, lenslerin gözde stabil durmaması ve görmede bulanıklaşma meydana gelebilmektedir.

İlerleyen dönemlerde bulanık ve kalitesiz görme, ışıklarda saçılmaartan düzensiz astigmatizma ile bulgu vermektedir.

KERATOKONUSUN NEDENLERI NELERDIR?

Keratokonus hastalığının bilinen kesin bir sebebi olmamakla birlikte; yapılan çalışmalarda korneanın yapısında bulunan kollajen yapıda bozulmaya neden olan gen bozuklukları (SOD1, VSX, DOCK9, MIR184, LOX vb.) gösterilmiştir.

Aile öyküsü olanlarda hastalığın sık görülmesi bu tezi desteklemektedir.

Hastalığın oluşumunda en önemli çevresel risk faktörleri ise; ultraviyole ışığı, atopi (allerjik yatkınlık) ve göz ovalamadır.

KERATOKONUSUN TEDAVISI VAR MIDIR?

Keratokonusta ilerlemeyi durduran tek tedavi yöntemi korneal kollajen çapraz bağlama tedavisi yani crosslinking tedavisidir. Bu tedavi halk arasında ışın tedavisi olarak da bilinmektedir.

CROSSLINKING (CCL - KORNEAL KOLLAJEN ÇAPRAZ BAĞLAMA) TEDAVISI NEDIR?

Crosslinking tedavisi; kornea tabakasına öncelikle riboflavin (B2 vitamini) uygulanması ve ardından ultraviyole-A uygulanarak kornea tabakasının güçlendirilmesi işlemidir.

CROSSLINKING İŞLEMI AĞRILI MIDIR?

Crosslinking tedavisi lokal anestezik damla ile gerçekleştirilmekte olup işlem sırasında hastalar ağrı hissetmemektedir.

CROSSLINKING İŞLEMI NE KADAR SÜRER?

Crosslinking tedavisi korneanın tedavi öncesi kalınlığına göre farklı protokollerde yapılabilmektedir, işlem ortalama 45 dakika ile 60 dakika arasında sürmektedir.

CROSSLINKING TEDAVISI SONRASI GÖZÜM KAPATILACAK MI?

Crosslinking tedavisi uygulanan göze bandaj amacıyla; saydam numarasız bir yumuşak kontakt lens takılmaktadır, göz kapatılmamaktadır.

CROSSLINKING TEDAVISI GÖRMEYI ARTTIRIR MI?

Crosslinking tedavisinin görmeyi arttırıcı etkisi yoktur.

Korneanın mekanik stabilitesinin arttırmak amacıyla uygulanmaktadır.

Bazı hastalarda işlem öncesine göre görmede bir miktar artış görülebilmektedir.

CROSSLINKING TEDAVISI SONRASI İŞE/OKULA HEMEN DÖNEBILIR MIYIM?

Crosslinking tedavisi sonrası gözlerde batma, sulanma, kızarıklık şikayetleri olmaktadır.

İşlem sırasında kazınan kornea yüzeyindeki epitel tabakasının iyileşmesi; ortalama 3-4 gün sürebilmektedir.

O nedenle işe, okula dönüş süresi en az 3 gün sonra olacaktır.

CROSSLINKING TEDAVISI SONRASI NE SIKLIKTA TAKIPLERE GITMEM GEREKIR?

Crosslinking tedavisi sonrası kornea epitel tabakası iyileşene kadar; yani ortalama 3-4 gün her gün kontrol etmek gerekir.

Epitel tabakası iyileştikten sonra ise; 1 hafta, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. ay takipler yeterlidir.

CROSSLINKING TEDAVISI SONRASI KERATOKONUSTA İYILEŞME NASIL ANLAŞILIR?

Crosslinking tedavisi sonrası keratokonus hastalığının durduğunu ve iyileştiğini anlamak için en az 3 aylık bir süre gereklidir.

3. ve 6. aylarda yapılan kontrollerde ve çekilen kornea topografilerinde tedavi öncesine kıyaslama yapılarak hastalığın seyri hakkında bilgi edinilmektedir.

KERATOKONUS HASTALIĞINDA GÖRMENIN ARTTIRILMASI AMACIYLA UYGULANAN TEDAVI SEÇENEKLERI NELERDIR?

Keratokonusta görmeyi arttırmak için en sık başvurduğumuz seçenek kontakt lens uygulamasıdır. Korneanın durumuna ve keratokonus hastalığının evresine göre yumuşak keratokonus lensleri, sert gaz geçirgen kontakt lensler, hibrid lensler (ortası sert, etekleri yumuşak) ve skleral (büyük çaplı) lensler uygulanabilmektedir.

Kontakt lens kullanamayan veya kullanmak istemeyen hastalarda ise kornea kalınlığının uygun olduğu durumlarda; kornea içerisine yerleştirilen geleneksel PMMA halka tedavisi veya yalnızca kliniğimizde uygulanmakta olan biyolojik halka tedavisi KeraNatural ile görmede artış sağlanabilmektedir.

Keratokonusun son evresinde kornea saydamlığını yitirebilmekte ve hastalar kontakt lens, halka tedavisi gibi seçeneklerden fayda görememektedir. Bu durumda hastalara uygulanabilecek tedavi seçeneği ise keratoplasti yani; kornea naklidir.

Keratokonusta amaç; mümkün olduğunca erken evrede hastalığın tanısını koymak ve ilerlemeyi engellemektir.

Bu makale 18 Ocak 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, Adana'da dünyaya gelmiştir. 2006 yılında Özel Çukurova Bilfen Lisesi, 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’i başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır.  2013 yılında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göz Hastalıkları ihtisasına başlamış ve "Keratokonus Hastalarında Standart ve Hızlandırılmış Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisinin Kornea Epitel Kalınlığı ve Subbazal Sinir Morfolojisi Üzerine Etkileri" başlıklı tez çalışması ile göz hastalıkları ihtisasını başarıyla tamamlamıştır. 2017-2019 yılları arasında Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mecburi hizmet görevini yapmıştır. Katarakt ve refraktif cerrahi, keratokonus ve kornea hastalıkları, kuru göz ve oküler yüzey hastalıkları başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır. ...

Etiketler
Keratokonus tedavi
Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu
İstanbul - Göz Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube