Depresyon kanser hastalarında en sık ortaya çıkan ve kanserin her evresinde görülebilen bir bozukluktur. Kanser hastalarının % 50 sinde depresyon görülür.

Kişinin hastalığı kabul etmekte zorlanması, tedaviye uyum güçlüğü ve çaresizlik hissi depresyon gelişimde önemli rol oynar. Ayrıca kanserin ileri evrede olması, sosyal desteğin (aile, yakın çevre) az olması, şiddetli ağrı olması ve kontrol edilememesi, yaşamın sonlanacağı korkusu, geleceğini tehdit altında hissetmesi, kendi bedeni üzerindeki kontrolü kaybetme ve çevreye bağımlı olma düşüncesi ve bu düşüncelerin yarattığı kaygı depresyon riskini arttırabilir.

Kanser hastalarında depresyon belirtileri ;

Sevilen aktivitelerden zevk alamama

Bedensel yakınmalar

Sıkıntı, bunaltı, halsizlik

Ağlama, karamsarlık, içe kapanma

Uyku bozuklukları

Aşırı sinirlilik

Unutkanlık, dikkat sorunları

Gerginlik, huzursuzluk

İntihar düşünceleri

Depresif belirtiler kanserin olağan sonucu olarak göz ardı edilmemelidir. Tedavi edilmeyen depresyon kişinin tedaviye uyumunu zorlaştırabilir, tedavi programına bağlı kalmasını engelleyebilir, yarattığı iştahsızlık gibi belirtiler bağışıklık sistemini daha düşürebilir.

Tedavi kontrolünü sağlamak, hasalığın üzerinde güç kazanmak için kişi depresyonla savaşmalı ve yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemeli. Beden sağlığı ve ruh sağlığı dengesinin önemi göz ardı edilmemeli.


Antalya Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!