Kalp ritm bozuklukları

Kalp ritm bozuklukları

Kalbin istirahat halinde dakikada 100 atımın üzerinde atması taşikardi, 60 atımın altında olmasına ise bradikardi denir. Kalpte ritm bozuklukları ise “aritmi” olarak adlandırılır. Aritmiler kalbin kulakçığından veya karıncığından kaynaklanabilirler. Ekstrasistol olarak nitelendirilen, normal ritm sırasında erken gelen atımlar hastalar tarafından kalpte durup çalışma hissi, kalpte tekleme, öksürük hissi, baş dönmesi gibi yakınmalar ile ifade edilir. Aritminin çeşidi, hastanın yakınmaları sırasında çekilen EKG ile saptanabilir. Ancak çoğu aritmi gelip geçici olduğu için hastanın o sırada EKG çektirebilme olasılığı olamamaktadır. Oysa ki ritm bozuklukları çeşitlerine göre farklı tedavi edilmektedir. O nedenle aritminin çeşidinin saptanması tedavi için önemlidir. Eğer dökümante edilememişse 24 saatlik ritm takip cihazı (Holter) takılarak aritminin saptanabilmesi bir çok hastada mümkündür. Bazı hastalarda ise elektrofizyolojik çalışma (EPS) denilen tanı yöntemi ile teşhis konulabilmektedir. Bazı ritm bozuklukları ise kalp hızında ciddi yavaşlama ile kendini göstermektedir. 3 sn’den daha fazla kalpte duraklama, baş dönmesi veya bayılma ile belirti gösterebilir. Kalp hızında yavaşlama ile seyreden ciddi aritmilerin tedavisi ilaçlar değil kalp pili dediğimiz cihazların hastaya uygulanması ile tedavi edilmektedir.

Ritm bozuklukları kansızlık, tiroid hastalıkları gibi bazı hormonal rahatsızlıklar, ateş yüksekliği gibi kalp dışı problemlere ikincil oluşabilirken bir kısmı da kalbin kendisine ait hastalıklara bağlı ortaya çıkabilir. Kalp kapak hastalıkları, kalp kası hastalıkları, kalp damar hastalıkları gib i problemler ritm bozukluğunun sebebi olabilir. Bazı durumlarda ise tetkikler sonucu ritm bozukluğunda sebep olabilecek hiçbir patoloji saptanamaz. Böyle durumlarda sorumlu olan durum kalbin uyarı ortaya çıkaran ve ileti sağlayan sistemlerindeki problemlerdir. Bu problemlerin saptanabilmesi için elektrofizyolojik çalışma yapılması gerekebilir.

ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA VE ABLASYON:

EPS ve ablasyon kateteri görüntüsü konacak….

Bölgesel anestezi ile kasık toplardamarından kalbe elektrik aktivitesini ölçebilen kateterler ilerletilerek hastanın ritm bozukluğunun çeşidinin saptanmasını sağlayan bir tanı yöntemidir. 

Koroner anjiyografide olduğu gibi X ray kullanılarak kateterler kalbe kadar ilerletilir. Kalbin belirli bölgelerinden özellikli kateterler aracılığı ile kayıtlar alınır. Aritmilerin yerini ve çeşidini saptayabilmek için de bu kataterler aracılığı ile kalbe uyarılar verilir. Ritmi bozukluğunun çeşidi ve yeri saptandığı zaman ise tedavi amaçlı “ablasyon” işlemine geçirilir. Aritmiye sebep olan bölge radyofrekans enerjisi ile ısıtılarak veya kriyo ablasyon metodu ile dondurularak tedavi edilir. 

KALP PİLİ VE ICD

Kalp pili ve ICD resimleri konacak…..

Kalp pilleri, bir tür programlanabilir bilgisayar çipleri ile enerji sağlayan jeneratör ve kalbe uyarı verecek elektrodların kombinasyonundan oluşan cihazlardır. Öncelikle köprücük kemiği altındaki bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Ardından üst göğüs duvarında yer alan bir toplar damar aracılığı ile kalbe uyarı verecek olan kablo veya kablolar sağ kulakçık, sağ karıncık veya her ikisine yereleştirilir. Uyarı verecek bu elektrodların uçları genellikle vidalıdır ve yerleştirildiği bölgedeki kalp odacığının iç cidarına sabitlenir. Pilin jeneratörü ise köprücük kemiğinin altına yapılan bir kesi ile cilt altında kasların arasına yerleştirilir. Kalbe iletilmiş olan elektrodlar jeneratöre bağlanır ve özel bir cihaz ile ayarları yapıldıktan sonra kullanıma hazırlanmış olur.

Öncelikle kalp ritminin yavaşlamasına yol açan aritmilerde (hasta sinüs sendromu, AV blok) gibi durumlarda hastaların şikayetlerini gidermek için takılıyor. Genelde tek odacıklı (tek kablo) ve iki odacıklı (iki kablo) türleri bulunuyor.

Kalbin sağ tarafı işle sol tarafının senkronize çalışmasının bozulduğu ileri derecedeki kalp yetmezliklerinde her iki karıncığın senkronize çalışabilmesi için 3 odacıklı kalp pilleri de kullanılmaktadır. Bu pillerin kullanılması için kalpte ciddi bir yavaşlama olmasına gerek yoktur. Her iki kalp odacığının eş zamanlı kasılması, kalbin dakikadaki atım volümünü artırarak kalp yetmezliği belirtilerini geriletebilmektedir. CRT (Kardiyak resenkronizasyon tedavisi) olarak adlandırılır.

 Kalp içi bu cihazlardan birisi de ICD dediğimiz kalbe şok verme özelliği olan cihazlardır. Bu cihazların özelliği, kalpte genellikle ilaçlar dirençli ve hayati tehlikesi olan ritm bozukluklarının olması durumunda otomatik olarak devreye girerek kalbe elektro şok vermesi ve ritm bozukluğunu düzeltmesidir. Bazı kalp hastalıklarında ani ölüme sebep olabilecek veya hayatı tehdit edebilecek ritm bozukluklarının ortaya çıkabileceğini ön görebilmek mümkündür. Bu hastalarda sadece ilaç tedavisi yeterli koruyuculuğu sağlamaz. Hastanın böyle bir ritm bozukluğu sırasında hastaneye yetişebilme olasılığı yoktur. O nedenle acil tedavi seçeneği olan kalp şoku cihazı hastanın vücuduna yerleştirilerek acil bir durumda devreye girmesi ve hayat kurtarabilmesi hedeflenmektedir.

Muayenehanede 

Gerekli gördüğümüz laboratuar tetkileri, 

Elektrokardiyografi, 

Ekokardiyografi, 

Holter (24 saatlik ritm takip cihazı), 

Ambulatuar kan basıncı takip cihazı (Tansiyon Holter), 

Efor testi tetkikleri ile hastalarımıza hizmet vermekteyim.

 

Bu makale 23 Aralık 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Uzm. Dr. Ersin İMREN, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1995 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve 2002 yılında Kardiyoloji Uzmanı olmuştur. 

Uzmanlık eğitimi sonrasında 2002-2014 yılları arasında Ankara TDV 29 Mayıs Hastanesi'nde, 2014-2019 yılları arasında Medicana International Ankara Hastanesi'nde görev yapmış olup, mesleki çalışmalarına özel muayenehanesi'nde devam etmektedir.

Uzm. Dr. Ersin İmren
Uzm. Dr. Ersin İmren
Ankara - Kardiyoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube