Kişinin istem dışı idrar kaçırması (tutamaması) inkontinans olarak tanımlanır. Hijyen açısından olduğu kadar sosyal olarak da hastayı etkileyen bu problem bir çok nedene bağlı olabilir. Öksürmek, hapşırmak gibi karın içi basıncı artıran nedenlere bağlı olarak gelişen tipi stres inkontinans olarak tanımlanır. Stres inkontinans bazen de pozisyona bağlı olarak ya da ağır kaldırma sırasında da görülebilir. İnkontinansın sıkça görülen diğer bir şekli de urge inkontinans olarak tanımlanır. İnkontinansın bu tipi kadınlarda daha sık rastlanır.

Hasta idrara sıkıştığını hisseder etmez idrar yapma isteği duyar, idrarını tutamaz, kaçırır. İnkontinansın diğer tipleri taşma şeklinde görülen inkontinas (prostat hastalarının ileri döneminde ya da şeker hastalarında olabilir), geceleri idrar kaçırma (genellikle çocuk yaşta görülebilir), idrarını yaptıktan sonra damla damla idrar kaçırma ya da idrarını yaptığının hasta tarafından fark edilmediği inkontinansdır. Hastanın hikayesine göre ön tanı konulduktan sonra fizik muayene, idrar tahlili ve kültürü, kan tahlili ve bazı spesifik testler yapılarak teşhis kesinleştirilir. Tedavide davranış tedavileri, ilaç tedavileri ve ameliyatlar inkontinasın tipine ve şiddetine göre seçilir.


Zonguldak Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!