Erektil disfonksiyon (İktidarsızlık) ya da başka bir ifade ile impotans, cinsel ilişki sırasında penisin sertliğini sağlayamaması ya da sertliğini istenen düzeyde devam ettirememesi olarak tanımlanır. 40-70 yaş erkeklerin yaklaşık olarak yarısında sertleşme problemi görülmektedir. Erektil disfonksiyon‘un (iktidarsızlık- impotans) derecesi farklı olabilir. Genç hastalarda görülen iktidarsızlık problemleri genellikle daha hafif derecede olmakla beraber yaş ilerledikçe erektil disfonksiyonun (impotans) derecesi de artabilir. Bunda en büyük faktör yaş ile birlikte görülen damarsal ve hormonal değişikliklerdir. Bazı hastalarda cinsel uyarıya rağmen penis hiç sertleşmez iken (sertleşme problemi olarak da adlandırılır), bazı hastalarda ilişkiye başladıktan kısa bir süre sonra boşalma olur. İkinci grup hastalar erken boşalma olarak adlandırılır. Yine hastaların küçük bir bölümünde de Peyroni olarak adlandırdığımız peniste eğrilik olabilir. Peyroni (peniste eğrilik olması) hastaların cinsel ilişkiye girmesini engelleyebileceği gibi bir grup hastada da cinsel ilişkiye girmeyi engellemez fakat kozmetik olarak hastayı huzursuz edebilir. Erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) nedenlerinin %90’ı organiktir. İmpotansın organik nedenleri olarak diabet (şeker hastalığı), damar ve kalp hastalıkları, kullanılan ilaçlar, nörojenik nedenler (sinirsel nedenler), geçirilmiş ameliyatlar sayılabilir. Yine travma, hormonal bozukluklar, sigara kullanımı, hiperkolesterolemi de erektil disfonksiyonun (iktidarsızlık) etyolojisinden sorumlu olabilir. İmpotansın (erektil disfonksiyon) %10 kadarı psikojenik faktörlere bağlıdır. Bir hastaya iktidarsızlığın psikojenik nedenlere bağlı olduğunu söylemek için yukarıda saydığımız erektil disfonksiyon yapan nedenlerin tümünün ekarte edilmesi gerekir. Psikojenik nedenlere bağlı gelişen impotans daha ziyade yavaş başlangıç gösterir, genç hastalarda daha sıklıkla görülür. Yaşamdaki stres faktörü, aile problemleri, iş problemleri, önceden geçirilmiş başarısız bir cinsel birleşme deneyimi olması psikojenik impotansın en sık nedenlerindendir. Bu hastalarda sabah ereksiyonu dediğimiz penisin sertleşmesi görülebilir. Dikkatli bir tıbbi hikaye bu hastaların teşhisinde çok önemlidir. Sertleşme problemleri teşhisi tıbbi hikaye ve muayene sonrasında yapılacak testler ile konabilir. Son yıllarda kullanıma giren ağız yolu ile alınan Viagra, Cialis, Levitra gibi ilaçların kullanımı ile hem sertleşme problemlerinin tedavisi yapılabilirken hem de detaylı testlere duyulan ihtiyaç azalmıştır. İmpotans tedavisinde bu ilaçlara cevap alınamıyor ise enjeksiyon tedavileri, vakum aleti gibi alternatif yöntemler cerrahi öncesi denenebilir. Erektil disfonksiyon devam etmesi durumunda son çare olarak ameliyat yöntemi uygulanmaktadır. Ameliyat ile penis protezleri takılarak tedavi sağlanmış olur.

Erken boşalma tedavisinde son yıllarda büyük gelişmeler olmuştur. Önceki yıllarda klasik olarak uyguladığımız davranış tedavilerinin yanı sıra ilişki öncesi ağızdan alınan ilaçlar ile büyük oranda tedavi mümkün olmuştur. Erkenboşalma tedavisi için olduğu öne sürülen çoğu bitkisel kökenli olduğu iddia edilen ve genellikle internetten satılan ilaçların kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu ilaçlar erken boşalma tedavisinde çoğunlukla etkisiz olması yanında hastaya ağır maddi yük de getirmektedir. Erken boşalma şikayeti olan hastaların mutlaka bir ürolog tarafından muayene edilerek tedavisi yapılmalıdır.

Peyroni hastalığı ya da halk arasında penis eğriliği olarak adlandırılan hastalar zaman zaman cinsel ilişkiye girememe problemleri ile üroloğa başvurmaktadırlar. Penis eğriliği ile kez 1743 yılında Peyroni adında bir bilim adamı tarafından tanımlandığı için Peyroni Hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Etyolojisi (neden olduğu) sıklıkla bilinmemektedir. Peyroni hastalarının yaklaşık %5-50’si kendi kendine düzelme göstermektedir. Düzelme göstermeyen, penis eğriliği bulunan hastaların tedavisinde ilk basamak olarak bazı ilaçlar ya da penis plağına yapılan enjeksiyonlar kullanılabilir. Penis eğriliği devam ettiği taktirde ameliyat ile düzeltilebilir. Peyroni hastalığı için cerrahi tedavi yapılmadan önce 1 yıl beklenmelidir.


Zonguldak Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!