İlişkide yaş farkı
İlişkide yaş farkı

Aşkın yaşı yoktur denir ama son yıllarda yapılan araştırmalar bu görüşün tam tersini söylemektedir. Aşık olmak, bir ilişki yaşamak hatta bu ilişkiyi evliliğe taşımak insanların mutluluk kaynağıdır. Ancak aşık olunan kişinin fiziksel ve karakteristik özelliklerinin yanında psikolojik olgunluğu ve bu olgunluğun ilişkiye uyumu da önemlidir. İlişkide psikolojik olgunluğun belirleyicilerinden biri tarafların yaşı ve aradaki yaş farkıdır.

Anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçildiğinden beri kadınlar erkeklerin kendilerinden yaşça büyük olmasını güç, sorumluluk ve sahiplenme simgesi olarak algılar. Bu nedenle günümüzdeki ideal ilişki kavramında erkeğin kadından birkaç yaş büyük olması doğru kabul edilir. Dünyada son 20 yılı kapsayan araştırmalara bakıldığında da erkeğin 4-5 yaş büyük olduğu ilişkinin diğerlerine göre daha sağlıklı ilerlediği sonucu çıkmıştır. Bu sonucun nedenlerine bakıldığında toplumsal dayatmanın yanı sıra erkeklerin kadınlara göre 2-3 sene daha geç ergenliğe girmeleri ve daha geç olgunlaşmaları gösterilir.

Erkeğin ya da kadının 10 yaş ve üstü farkla büyük olduğu bir ilişkinin yanlış olduğu söylenemez. Ancak 15-20 ya da daha fazlası gibi büyük yaş farklarında ileriki süreçte yaş farkına bağlı birtakım sorunların ortaya çıkma olasılığı vardır. Kadının yaşça büyük olduğu bir ilişkide erkek, kendisine atfedilen güç simgesinin azaldığını hissedebilirken kadın da zaman içinde çok daha genç birine tercih edileceği korkusu yaşayabilir. Bu tür kaygıların sürdüğü bir ilişki her iki tarafın da özgüvenini zedeleyebilir. Erkeğin yaşça çok büyük olduğu bir ilişkide kadının yoğun bir güç ve sahiplenilme ihtiyacı hissettiği gözlemlenir. Erkeğin daha enerjik olmaya çalışması ya da nesil farkından kaynaklı hayata bakış açılarının aynı olmaması, beklentilerdeki farklılıklar ilişkiyi etkileyebilecek nedenler arasında olabilir.

Bir ilişki ya da evlilikteki ideal yaş farkı sadece araştırma sonuçlarına ve/veya gözlemlere dayanarak söylenmektedir. Ancak kesin olarak bir rakam vermek doğru değildir. Çok büyük yaş farkı olduğu halde çok sağlıklı giden ve birbirini tamamlayan çiftlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Vurgulanması gereken nokta her ilişkide sorun yaşanabileceği ancak yaş farkının büyük olduğu ilişkilerde sorun çıkma riskinin az yaş farkı olan ilişkilere göre biraz daha fazla olmasıdır.

Uzman Klinik Psikolog

Merve Saraçoğlu


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!