İstirahat Halindeyken Oluşan Titreme

Titreme(tremor) hastalığı insanlarda pek çok durumlarda bulunabilir. Bu olay en sık olarak el titremesi şeklinde görülmekle birlikte, vücudun bir yarısında kol ve bacakta, bazı hallerde de tüm vücutta gözlenebilir. Titreme ile ilgili hastalıklarda şikayetler sıklıkla istirahat halinde titreme halleri olarak gözlenir. Bu tip titremelerin başında Parkinson hastalığı gelmektedir. İstirahat halinde ortaya çıkan titreme durumlarına, çoğunlukla ileri yaşlardaki hastalarda rastlanır.

İş Yaparken Oluşan Titreme

Çok sık görülen bir başka titreme durumu ise ellerin havaya kaldırılıp, havada tutulması sırasında olduğu gibi vücudun bir iş yapması sırasında ortaya çıkan, ancak istirahat sırasında olmayan titremedir. Bu grup titremelerin hemen yarıya yakını ailesel özellik taşımakta olup kalıtsal yolla çocuklara da iletilebilmektedir. Bu gruptaki titreme vakaları “Esansiyel tremor” başlığı altında incelenir. Bu tip titreme şikayetleri, daha genç yaştaki hastalarda görülmektedir.

Aktif Hareket Halinde Oluşan Titreme

Bu iki gruptaki titreme olgularının yanı sıra, bir de aktif hareket eylemi sırasında ortaya çıkan titreme yakınmaları mevcuttur. Bu tipteki titreme hareketlerine genellikle felç geçirme veya şiddetli kafa travmaları sonrasında veya multipl skleroz gibi sinir sistemini yaygın olarak tutan hastalıklar sonrasında rastlanır.

Titreme durumu ne zaman ortaya çıkar?

Titreme yakınmaları, tipi ne olursa olsun genellikle gündüz saatlerinde ortaya çıkar ve hastaların endişeli veya düşünceli olma durumlarında, sinirsel gerginliğin arttığı hallerde şiddetlenir. Uykuda ise titreme durumu gözlenmez.

Titreme ile ortaya çıkan hastalıkların tedavisi nasıl yapılır?

Parkinson gibi titreme ile ortaya çıkan hareket bozukluklarının ve diğer tüm titremelerin başlangıç tedavisi ilaç tedavisidir. Ancak bu hastalıkların tedavisinde aradan yıllar geçtikçe alınan ilaca tolerans gelişmesi ya da yüksek dozda ve uzun süreli ilaç kullanımına bağlı yan etkilerin ortaya çıkması gibi hallerde veya titreme her türlü ilaç tedavisi ile durdurulamıyorsa cerrahi tedavi olan beyin pilleri bu hastaların yaşam kalitelerine önemli derecede katkı sağlayabilmektedir.


İstanbul Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!