Mastit iyi huylu bir meme hastalığıdır. Memenin nedeni bilinmeyen , kronik bir inflamasyonudur. Ancak klinik ve radyolojik olarak meme kanserinden ayırımı zordur. Granülomatöz Mastit tanısında kesinlikle öncelikle kanser ve tüberküloz ayırt edilmelidir. İnflamatuar Meme Kanseri ile karışabilir.

Şu özellikleri vardır:

*Meme derisinde kalınlaşma, kabalaşma
*Kızarıklık ve hassasiyet
*Akıntı yapan açıklıklar
*Memede ve derisinde şişlik ve ödem
*Bazen ele gelen kitle

Çoğu zaman ilk muayenede kolaylıkla meme enfeksiyonu sanılıp ampirik antibiyotik tedavisi veya abse sanlıp absenin boşaltılması ile tedavi edilmeye çalışılır. Bu ilk tedavilerle iyileşmemesi durumunda mutlka biopsi alınması gereklidir.

Granülomatöz mastit tanısı,karışabileceği bazı hastalıkların ekarte edilmesi ile konur. Bunlar tüberküloz, mantar enfeksiyonları , sarkoidoz ve yabancı cisimlerdir.tüberküloz mastit mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Biopside tipik olarak granülomlar ve bakteriler olmadan lobüllerde inflamatuar hücreler görülür. Bazen bakteriler ikincil olarak olaya karışıp enfeksiyöz mastit ve abse yapabilir.

Diğer ekarte edilmesi gereken bir durum ise inflamatuar meme kanseridir. Deriyi de içeren meme biopsisi ayrım yapılmalıdır. Tedavisi ilaç tedavisidir. Nadiren cerrahi tedavi gerekir.


Antalya Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!