EVLİLİĞİNİZDE NE KADAR UYUMLUSUNUZ?
Merak ediyor musunuz?
Eşiniz ve siz ayrı ayrı bu hafta testi doldurun. Haftaya değerlendirmesini yapalım.
Dilerseniz sonucunu bana mail atın birlikte değerlendirelim.
Daha uyumlu olmak mümkün mü konuşalım..
Sevgiler
Uzm. Danışman Psikolog & Yaşam Koçu Manolya ÖZEK

1. Aşağıdaki ölçek çizgisi üzerinde her şeyi ile şimdiki evliliğinizin mutluluk derecesini en iyi temsil ettiğine inandığınız noktayı daire içine alınız. Ortadaki ‘mutlu' sözcüğü üzerindeki nokta, çoğu kişinin evlilikten duyduğu mutluluk derecesini temsil eder ve ölçek kademeli olarak sol ucunda evliliği çok mutsuz olan küçük bir azınlığı, sağ ucunda ise çok mutlu küçük bir azınlığı temsil etmektedir.

* * * * * * *
Çok Mutsuz Mutlu Çok Mutlu

Aşağıdaki maddelerde verilen konular hakkında, siz ve eşiniz arasındaki anlaşma ya da anlaşmazlık derecesini yaklaşık olarak belirtiniz. Lütfen her maddeyi dikkate alınız.

Her zaman anlaşırız Hemen herzaman anlaşırız Ara sıra anlaşamadığımız olur Sıklıkla anlaşamayız Hemen her zaman anlaşamayız Hiç anlaşamayız
2. Aile bütçesini idare etme
3. Boş zaman etkinlikleri
4. Duyguların ifadesi
5. Arkadaşlar
6. Cinsel ilişkiler
7. Toplumsal kurallara uyma (doğru, iyi veya uygun davranış)
8. Yaşam felsefesi
9. Eşin akrabalarıyla anlaşma

Lütfen evliliğinizi en iyi ifade ettiğine inandığınız bir cevabı işaretleyiniz.

10. Ortaya çıkan uyumsuzluklar genellikle:
Erkeğin susması ile ( )
Kadının susması ile ( )
Karşılıklı tavizlerle anlaşmaya varılarak ( ) sonuçlanır.

11. Ev dışı etkinliklerinizin ne kadarını eşinizle birlikte yaparsınız?

Hepsini ( )
Bazılarını ( )
Çok azını ( )
Hiçbirini ( )

12. Boş zamanlarınızda genellikle aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz?

Bir şeyler yapmayı ( )
Evde oturmayı ( )

Eşiniz genellikle aşağıdakilerden hangisini tercih eder?

Bir şeyler yapmayı ( )
Evde oturmayı ( )

13. Hiç evlenmemiş olmayı istediğiniz olur mu?

Sık sık ( )
Arada sırada ( )
Çok seyrek ( )
Hiçbir zaman ( )

14. Hayatınızı yeniden yaşabilseydiniz,

Aynı kişiyle evlenirdiniz ( )
Farklı bir kişiyle evlenirdiniz ( )
Hiç evlenmezdiniz ( )

15. Eşinize güvenir, sırlarınızı ona açar mısınız?

Hemen hemen hiçbir zaman ( )
Nadiren ( )
Çoğu konularda ( )
Her konuda ( )

PUANLAMA:

1.soru: Çok mutsuz-0 (0-6 arasında artarak puanlanır.)
Çok mutlu-6
2-9 arası sorular: Hiç anlaşamayız-0 (0-5 arasında artarak puanlanır.)
Her zaman anlaşırız-5
10.soru: Erkeğin susması-1 11.soru: Hiçbiri-0
Kadının susması-1 Çok azını-1
Karşılıklı anlaşma-2 Bazılarını-2
Hepsini-3
12.soru: Anlaşmazlık varsa-0 13.soru: Sık sık-0
Dışarıda bir şeyler yapmayı-2 (ikiniz de) Ara sırada-1
Evde oturmayı-2 (ikiniz de) Çok seyrek-2
Hiçbir zaman-3
14.soru: Hiç evlenmezdiniz-0 15.soru: Hemen hemen hiçbir zaman-0
Farklı bir kişiyle evlenirdiniz-1 Nadiren-1
Aynı kişiyle evlenirdiniz-2 Çoğu konularda-2 Her konuda-3

Toplam puanınız 43 ve üzeriyse UYUMLU, 43 altındaysa UYUMSUZ bir çiftsiniz.

İzmir Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!