EMDR psikoterapisi ve ilaç tedavisi birbirinin yerine kullanılabilen ve birbirinin alternatifi olan yöntemler değildir. İki yöntem tamamen farklı işleyişlere sahiptirler. Her iki yöntemden de uygun şekilde uygulandıklarında fayda sağlanır. Ancak gelişmiş ülkelerde psikoterapi asıl müdahale yöntemi olarak kullanılırken ilaç tedavisinden gerekli olduğunda destekleyici bir yol olarak yararlanılır. Ne yazık ki ülkemizde bunun tam tersi bir işleyiş söz konusu; ilaç tedavisi ana yöntem olarak kullanılmakta ve psikolojik sıkıntı yaşayan insanlar psikoterapiye hiç yönlendirilmeyebilmektedirler. Bu durum gerçekten ciddi sıkıntılar yaratmaktadır; insanlar seneler boyunca ilaçlara mahkum edilmekte ve kalıcı çözümün tek yolu olan psikoterapiden mahrum bırakılmaktadırlar. Bunun en temel nedeni ilaç tedavisi uygulayan psikiyatristlerin bir kısmının psikoterapinin ne olduğunu ve ne kadar etkili olabileceğini bilmemeleridir.

Eğitimleri boyunca sadece ilaç tedavisi (psikofarmoloji) üzerine eğitim alan Türkiye’deki psikiyatristlerin birçoğunun psikoterapiye önyargıları vardır ve gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarının psikoterapiyi temel tedavi yolu olarak gören bilimsel bakış açısına ne yazık ki sahip değildirler. Psikiyatristlerin birçoğunun bu ön yargısı ve bilgisizliğinin bedelini psikolojik sıkıntısı olan hastalar ödemektedir; seneler süren iyileşememe hali ve içine girdikleri müthiş bir umutsuzluk! İlaç tedavisi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ihtiyaç varsa ve ancak psikoterapiyi destekleyici bir yol olarak kullanılmalıdır. İnsanları psikoterapi olmaksızın tek başına uygulanan ilaç tedavilerinin mahkumiyetine bırakmaya hiçbir doktorun hakkı yoktur.

İlaç tedavisi, psikolojik sıkıntı yaşayan insanların bu sıkıntılarının kaynağı olan geçmiş olumsuz deneyimlerin travmatik etkilerini ortadan kaldıramaz. Bu tarvmatik etkileri ortadan kaldırmanın tek yolu travma modeline dayalı psikoterapi uygulamalarıdır ve bu doğrultuda en etkili ve en yeni psikoterapi yöntemi EMDR’dir. Bu süreçte ilaç tedavisine gerek görüldüğü takdirde başvurulabilir. İstisna psikotik bozukluk ve bipolar bozukluk gibi ilaç kullanımının zorunlu olduğu durumlardır. Bu durumlarda da EMDR yönteminin bu rahatsızlıklara sahip kişilerin iyileşmesine yapacağı ciddi katkılar görmezden gelinmemelidir.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!