Emdr ışık hızıyla duygusal iyileşme

Emdr ışık hızıyla duygusal iyileşme

Hepimizin yaşamında küçük Ya da büyük bazı üzüntü vericiler olaylar olur. Ancak çoğumuz tarafından bilinmeyen şey birçoğumuzun geçmişte yaşadığı olumsuz yaşantıların şu anda yaşadığımız psikolojik problemlerin temellerini attığıdır. Bu olumsuzlukların ne zaman olduğu, ne kadar sürdüğü, yaşayan kişiye verdiği anlam travmatik olay sonrasında kişinin yalamına uyum sağlamakta ne kadar zorlandığı, sosyal çevrenin desteği gibi faktörlerin kişinin bu olumsuz yaşantılar nedeni ile ileride psikolojik sorun yaşayıp yaşayamayacağı üzerinde etki etmektedir.

Tramva dendiğinde belkide birçok kişinin aklına deprem, sel savaş gibi dramatik büyük felaketler gelmektedir ki bu tabiki kitleleri etkileyenbüyük tramvalardır. Ancak, yaşam içinde , bütün bu felakatler olmadanda insan hayatında tramvalar yaşanmaktadır . İnsan beyni uygun koşullar olduğunda bu kötü olayları aşmakta kendi yaralarını sarmaktadır Ancak bazen işler yolunda gitmez ve beynimiz yaşanılan olumsuzlukları sağlıklı bir şekilde yorumlayamaz ve hayatımızı huzursuzluk, mutsuzluk, sinirlik gibi etkili olabilir.

Doğal bir süreçte beyin kişinin deneyimlediği olumsuz olayın etkilerini zaman içinde işlemler. Beynin doğal bilgi işleme süreci sonucunda kişi yaşadığı tarvmatik olayı anımsar ancak bu olayla ilgili rahatsızllık duyar Ya da çok çok az bir rahatsızlık duyabilir. Bazen beynin sağlılık ve doğal olan bilgi işlemleme süreci aynı kirli ve paslı bir boruda olduğu gibi tıkanır. Deneyimlenen olumsuz olay ya da olaylarla ilgili akılda kalan görüntüler düşünce ve duygular beyin tarafından işlenmeden kalırlar. Bu sağlıksız işlemleme süreci kişide geçmişin etkisinden kurtulamıyormuş gibi olma hissi yaratır. Kişi ne kadar mantıklı davranmaya çalışssada geçmişte yaşadığı olayların etkisinde davranır ve farkında olmadan birçok davranışı bu psikolojik etkinin gölgesinde kalır. Yani aslında geçmiş, unutulmuş gibi görünsede aslında etkin olmaya devam etmekte ve kişinin geleceğine açılan kapıları bir anlamda kitlemektedir.

EMDR ile yaşanılan olumsuz olayların ortaya çıkardığı duygusal olarak kilitlenmişliği açar ve kişinin sağlıklı iyileştirici güçlerinin harekete geçmesini sağlayarak beyinde kilitli kalmış sağlıksız işlemlenmiş deneyimlerin yeniden sağlıklı ve doğal şekilde işlemlenmesine imkan verir.

EMDR ile danışanlar olayı hatırlasalarda artık olayın onlara acı ve mutsuzluk vermedigi farkederler.

Danışanlarımızın bilmesi gereken diğer önemli bir noktada EMDR'ın hızlı bir psikoterapi yöntemi olduğudur. EMDR ile yapılan çalışmalara bakıldığında EMDR uygulaamalarının hızlı olduğu kadar oldukça etkili olduğuda görülmüştür.

Heyecan ve umut verici olan EMDR uygulamasının EMDR Institute Inc.tarafından verilen sertifikalı eğitimlere katılarak uygulamayeterliliğin kazanılmış terapistler tarafından yapılması gerekmektedir. Özellikle Çocuklarla uygulanan EMD-R tekniğinin işin ehliyetini kazanmış tecrübeli terapistler tarafından yapılmasının önemli olduğunun altını çizeriz.

 

 

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Kl. Psk. Aylin Aydemir

Uzman klinik psikolog Aylin AYDEMİR 2005 yılında temel lisans eğitimini psikolojide tamamlamasının ardından Gelişim ve klinik psikolojide uzmanlığını almıştır. 2007-2010 yılları arasında çocuk ve ergenler ile çalışmış ve bu dönemde aleksitimi ve obezite üzerinde araştırma yaparak tezini tamamlamıştır.  Amerika’da Akıl Sağlığı Danışmanlığı (Mental Health Counseling) ve (Brain Spoting) Zihin Odaklama Eğitimleri ile EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), Göz Haraketleri ile Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yeniden işlemleme, EMDR ile fibromiyoloji ,ağrı, fobi, korku, anksiyete tedavisi, travma çözümleme eğitimi, Bilişsel Davranışçı terapi (Cognitive Behaviroal Therapy), Stratejik Aile Terapisi, Aile danışmanlığı, Boşanma ve çift danışmanlığı gibi alt uzmanlık alanları da yer almaktadır. Bunun yanı sıra dünyada alanındaki geli ...

Etiketler
Terapist
Uzm. Kl. Psk. Aylin Aydemir
Uzm. Kl. Psk. Aylin Aydemir
İstanbul - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube