Diyabetik hastanın ayağında yara neden açılır?

Diyabetik hastanın ayağında yara neden açılır?

Diyabetlilerde, ayak yaraları sıktır ve amputasyonlara neden olur

Mortalite yüksek ve ülserlerin tekrarı sık( 18 ay içinde % 50 )

Patojenez kompleks, klinik farklıdır.

Sorun büyümeden, erken ve uzman yaklaşımı gereklidir.

Ülserler, kronik yara olma eğilimindedir.

Sıklıkla ihmal edilen yaralardır.

Yaşam boyu risk % 15

Diyabetik hastanın ayağında yara neden açılır?

Periferik nöropati Uç kısımlarda duyu sorunları-

Diabetik iskemi- cilt dolaşım sorunu

Görme bozukluğu

Eklem hareket kısıtlılığı

Kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar.

Kötü metabolik kontrol

Diyabetin süresi

Alkol kullanımı

Diyabetik yara neden kapanmaz?

Yüksek kan şeker düzeyi bozuk hücresel savunma sistemine yol açar.

Dolaşım bozukluğu: azalmış oksijen-enerji sağlamasında yetmezlik ve immün hücrelerin bölgeye gelişinde yetersizliğe yol açar

Uzun süreli ve yüksek basınç

Tüm bu faktörler sonuçta enfekte iyileşmeyen yara ya neden olurlar

Bu komplike vakaların büyük çoğunluğunda

Hasta eğitimi

Ayak bakımının öğretilmesi

Uygun ayakkabı seçimi

Erken ve uzman kişilerce tedavinin yürütülmesi ile majör amputasyonların pekçoğu önlenebilecektir.

Bu makale 11 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Mustafa Ürgüden,1966 yılında Antalya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimimi Antalya' da tamamlamasının ardından 1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1989 yılında mezun olarak unvanını aldı. Zorunlu hizmetinin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi' nde ihtisasını sürdürdü ve total diz artroplastisi alanındaki tezini tamamlayarak uzman unvanını aldı, ardından da öğretim üyesi olmak üzere çalışmaya başladı. Prof. Dr. Mustafa Ürgüden, 2004 yılında doçent, 2010 yılında ise profesör oldu. Yedi yıl süre ile travma alanında yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Mesleki ilgi alanları arasında Replasman cerrahisi (eklem protezleri), ayak ve ayak bileği cerrahisi, artroskopik cerrahi, spor yaralanmaları ve kalça cerrahisi yer almaktadır. Antalya’ da her yıl düzenlen Kalça Artroskopisi kursunun sekreteri ve Ayak B ...

Etiketler
Diyabetik hastanın ayağında yara neden açılır?
Prof. Dr. Mustafa Ürgüden
Prof. Dr. Mustafa Ürgüden
Antalya - Ortopedi ve Travmatoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube