Dikkat eksikliği hiperaktivite öğrenme ve okul problemleri

Dikkat eksikliği hiperaktivite öğrenme ve okul problemleri

Bir çocuğun aşırı haraketli olması, oynaması, koşması, gürültü yapması hatta bazen riskli davranışlardabulunması oldukça doğaldır. Hatta çocuk olmanın keyfi en önemli özeliğidir bunlar. Ancak hiperaktif olarak değerlendirilen bir çocuğun harektiliği aşırılığı ile hemen diğerlerinden ayrılır. Hiperaktif bir çocuk sıklıkla anne karnından itibaren harektli olmaya başlarlar. Bebeklik dönemlerinden itibaren az uyudukları .Çok haraket ettikleri gözlemlenir. Hiperaktif çocukların en tipik özellikleri sıklıkla evin içinde ordan oraya koşmaları, yüksek yerlerden atlamaları, laf dinlemekte, kuralları anlamakta ve uygulanmakta zorlanmalarıdır.Ailelerin en çok yanıldığı nokta ise bu çocukların çok ilgi duydukları Bir şey karşsında şaşırtcı şekilde uzun oturabiliyor olmalarıdır. Mesela hiperaktif bir çocuk bir bilgisayar oyunun başında saatler geçirebilmektedir.Bunula birlikte çok konuşurlar, sıklıkla iki kişi konuşurken laf keserler ve yetişkinler tarafından sürekli uyarılırlar. Çevrelerine huzursuzluk vermekle ve uyumsuz olmakla suçlanırlar. Genelikle bir yerde oturmakta zorlanırlar otursalar bıle bır yerlerii mutlaka kıpır kıpırdır.Bu sebeple Sınıf ortamında ders dinlemekte oldukça zorlanırlar.

Genellikle dikkat eksikliği ile birlikte görülen aşırı haraketlilik sorunu olan çocuklar dersleri öğrenmekte zorlanmaktadılar.

Sınıfta uzun süre oturamama, derslere yeterince dikkat edememe, konsantrasyon problemleri ve beraberinde arkadaşları ile anlaşmazlık uyumsuzluk ve sonrasında güvensizlik ve öfke gibi bazı olumsuz davranışları geliştirebilmektedirler.

Tipik okul problemleri

a. Sınıfta oturamama

b. Konsantrayon problemleri

c. Dikkatsizlik

d. Dikkatsizlik sebebi ile sınavlarda yapılan basit hatalar sonucu kötü no alma

e. Dikkatinin kıolay dağılması, kolay denilen bilgileri hemen unutma unutkanlık

f. Sık sık eşya kaybetme

e.düzensiz defter tutma, çirkin ve kötü yazma

f.okuma ve yazmada isteksizlik

g. sabırsızlık, agresiflik,

h.Dağınıklık, Düzensizlik, sorumsuzluk

Bütün bu belirtiler genelikle ilk öğrenim hayatının ilk yıllarında ortaya çıkar ancak bu yıllarda genellikle farkedilmez Ya da göz ardı edilir ancak bu problemler çocuğun yaşının büyümesi ile birlikte çoğalmaya başlar. Sıklıkla 3. Ya da 4. sınıfta aileler danışmanlık almak için Uzmanlara yönlendirilirler. Ailelerin unutmaması gereken bu sorunlar ne kadar erken keşfedilirse o kadar kolay ğstesinden gelinebilir.

Hiperaktivite ve Dikkat eksikliğinde Psikolojik Danışmanlık

hiperaktivite ve Dikkat eksikliği Sorununda Danışman aile ve okul işbirliği büyük önem taşımaktadır.öncelikle Danışmanlık alacağınız kurumda aşağıdaki prosedurler uygulanır.

a.Aile ve çocukla ilk görüş

b. ayrıntılı öykü alma,bilgi alma

c. Ailenin ve çocuğun doldurduğu ölçekler

d. Okul ve öğretmenden alınan bilgiler ve öğretmenin doldurduğu ölçekler

e. Çocuğun değerlendirilmesi

Aile ve çocukla ilk görüşme ve ayrıntlı öykü alma:

Danışmanlık almak üzere bir kuruma başvurduğunuzda öncelikle aileden çocuğun bütün gelişim basamakları, o dönemde nasıl davranışlar gösterdiği öğrenilmektedir. Aileden oldukça ayrıntılı bilgi alınmaktadır.ailenin doğum öncesinden itibaren çocuğun gelişim dönemleri öğrenilir. Daha sonra ebeveynlerin özellikleri, çocuk yetiştirme ve disiplin yöntemleri hakkında bilgi alınır. Ardından Çocukla ayrı bir görüşme yapılar bu görüşmede genelikle çoccuğun güçlü ve zayıf yanları, iletişim kurma becerisi, sevdiği ve sevmediği şeyler öğrenilir.

Genelikle Ailelere bazı değerlendirme ölçekleri uygulanır bunlardan bazıları;

a.Conner's DEHB Ölçeği

b.Turgay DSM-IV'e göre Yıkıcı Davranım Bozuklukları  Tarama Ölçeği

c.Hacettepe Yıkıcı Davranım Bozuklukları Ölçeği

Çocuklara değerlendirme amacı ile bazı ölçekler;

a.Çocuk ve Gençler için Belirti Tarama Envanteri

b.Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği

c.Çocuk uzmanın genel gözlem ve değerlendirmeleri

Yapılan değerlendirmeler sonucunda çocupunuzun özellikleri belirlenerek ona uygun olan kişisel çalışma planı ve psikoterapi süreci başlamaktadır. Bu süreçte çocuğun güçlü yanları pekiştirilirken zayıf yönlerini geliştirmesi sağlanmaya çalışılır.

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite sorunu sıklıkla başka problemleride beraberinde getirmektedir. Bunlaardan en sık görülenleri karşıt gelme, davranış bozuklukları, özel öğrenme güçlüğü, depresyon ve kaygı bozukluklarıdır.

Karşı gelme bozukluğunda, yetişkinlere karşı olumsuz şiddet içeren davranışlar. karşı gelme, itaatsizlik, uyumsuzluk, rahatsız etme ve sözel saldırganlık vardır. Bu davranışlar en çok çocuğun kendini güvende hissetiği ortamlarda /ev vb) gözlenir.

Bu çocuklar hatalarını farkedemezler, kendi hataları için başkalarını suçlarlar.

Kolayca kızabilen ve alıngan bir yapıdadırlar.

Sıklıkla 8 yaşından önce başlar, ergenlik döneminden sonra büyük ölçüde azalır.

Tipik özellikleri

Aniden öfkelenir.

Erişkinlerle gereksiz yere tartışır.

Erişkinlerin isteklerine ya da kurallarına karşı çıkar ya da  reddeder.

İsteyerek başkalarını rahatsız edecek, kızdıracak şeyler yapar.

Kendi hata ve yanlış davranışları  için başkalarını suçlar.

Alıngandır,  çabuk darılır ya da başkalarınca kolay kızdırılır.

İçerlemiş, kızgın ve güceniktir.

Kincidir, öç almak ister.

DAVRANIM BOZUKLUĞU
Davranım bozukluğunda en bellirğin özellikler, başkalarının temel haklarına saldırı, toplumsal kurallara uymamaktır.

Başlama yaşına göre 2 tipi vardır:

Çocuklukta Başlayan Tip

Ergenlikte Başlayan Tip

Davranım Bozukluğunun en tipik Özelikleri

İnsanlara ve hayvanlara karşı saldırganlık

Çoğu zaman kabadayılık eder, gözdağı verir.

Çoğu zaman kavga-döğüş başlatır.

Başkalarının ciddi biçimde yaralanmasına neden olacak silah kullanmıştır (taş, cam, tabanca).

İnsanlara karşı fiziksel olaral acımasız davranmıştır.

Hayvanlara fiziksel olarak acımasız davranmıştır.

Başkalarının gözü önünde çalmıştır (saldırıp soyma, çanta kapıp kaçma, silahlı soygun)

Birisini cinsel etkinlikte bulunması için zorlamıştır.

Eşyalara zarar verme

Ciddi hasar vermek amacıyla yangın çıkartmıştır

İsteyerek başkasının malına mülküne zarar vermiştir

Dolandırıcılık ya da hırsızlık

Başkasının evine, arabasına zorla girmiştir.

Bir şey elde etmek, bir çıkar sağlamak için çoğu zaman yalan söyler.

Hiç kimse görmeden birşey çalmıştır (mağazadan aşırmak)

Kuralları ciddi biçimde bozma

En az iki kez geceleyin evden kaçmıştır.

13 yaştan önce başlayarak, ailenin yasaklarına karşın çoğu zaman geceyi dışarıda geçirmektedir.

13 yaştan önce başlayarak çoğu zaman okuldan kaçmıştır.

ÖZEL ÖĞRENME BOZUKLUĞU

Öğrenme Bozukluğu genelike mental retardasyon yani zeka geriliği ile karıştırılmaktadır ancak Öğrenme bozukluğu olan çocukların zekası normal ya da normalin üstündedir. Ancak, standart testlerde, yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim gözönünde bulundurulduğunda, okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Bu bozukluk okuma yazma matematık gibi okulda yapması gereken becerilerden zorlanması ile görülür. Örneği süreleri kısadır,

sağ-sol, doğu-batı, alt-üst gibi kavramları karıştırırlar

, saat, gün ve ayları karıştırırlar, zamanı söylemede güçlük çekerler,

ayakabı bağlama, kravat bağlama gibi işlerde, başarısızdırlar.

DEHB tanısı olan bir çocuk yanısıra yukarıda sayılan özellikleri de gösteriyorsa mutlaka özel öğrenme bozukluğu açısından da değerlendirilmelidir.

DEPRESYON

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gösterek çocukların özelikle ergenlik dönemlerinde yaşadığı sorunlardan biri depresyondur.

Belirtileri:

Mutsuzluk, huzursuzluk

Kolay öfkelenme

Uykuda artma ya da azalma

Enerji azlığı, yorgunluk, halsizlik

İştahta artma ya da azalma

Benlik saygısının düşmesi, kendini değersiz hissetme

İntihar düşünceleri

Konsantre olamama

Başağrısı karın ağrısı gibi fiziksel yakınmalar

KAYGI BOZUKLUKLARI

.Çocukluk çağında sık görülen kaygı bozuklukları

sosyal fobi ve diğer fobiler

ayrılma anksiyetesi bozukluğu

obsesif-kompulsif bozukluktur

Bu tür çocuklar kolay endişelenirler, anne babadan uzak kalmak istemezler, Örneğin okula başlarken anneden ayrılamadıkları için sorun yaşarlar.çeşitli korkuları olabilir, okula gitmek istemezler ya da okula giderken çeşitli fiziksel yakınmaları olur.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise bazı psikolojilk problemlerin hiperaktivite ve dikkat eksikliğine benzer özelikte sonuçlar doğurabildiğidir.

Bu sorunlardan bazıları;

Aile içinde çatışma ve gerginlikler

Uygun olmayan ya da yetersiz disiplin yöntemleri

Çocuk/gencin fiziksel, duygusal ya da cinsel istismarı

Yaşanmış ya da halen devam eden belirli stresler (boşanma, , bir yakının kaybı, kronik hastalığı vb)

Bu makale 19 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Kl. Psk. Aylin Aydemir

Uzman klinik psikolog Aylin AYDEMİR 2005 yılında temel lisans eğitimini psikolojide tamamlamasının ardından Gelişim ve klinik psikolojide uzmanlığını almıştır. 2007-2010 yılları arasında çocuk ve ergenler ile çalışmış ve bu dönemde aleksitimi ve obezite üzerinde araştırma yaparak tezini tamamlamıştır.  Amerika’da Akıl Sağlığı Danışmanlığı (Mental Health Counseling) ve (Brain Spoting) Zihin Odaklama Eğitimleri ile EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), Göz Haraketleri ile Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yeniden işlemleme, EMDR ile fibromiyoloji ,ağrı, fobi, korku, anksiyete tedavisi, travma çözümleme eğitimi, Bilişsel Davranışçı terapi (Cognitive Behaviroal Therapy), Stratejik Aile Terapisi, Aile danışmanlığı, Boşanma ve çift danışmanlığı gibi alt uzmanlık alanları da yer almaktadır. Bunun yanı sıra dünyada alanındaki geli ...

Etiketler
Öğrenme bozukluğu
Uzm. Kl. Psk. Aylin Aydemir
Uzm. Kl. Psk. Aylin Aydemir
İstanbul - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube