Çocuklarda öğrenme güçlüğü

Çocuklarda öğrenme güçlüğü

Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan biri olan ders başarısızlığı, öğrenme problemleri genellikle ilk okulun ilk dönemlerinde ortaya çıkmatadır. Önceleri çocuğun tembelliği Ya da isteksizliği olarak yorumlanan bu problemlem sonrasında oldukça karmaşık bir hal alarak öğretmenlerşn ve ailelerin başına arıtan bir durum haline dönüşmektedir. Özel öğrenme güçlüğü kolay tanımlanabilen bir kavram değildir. Ancak en tipik göstergelerinden birisi çocuğun okulda yapması beklenilen becerileri kazanıp kullanmada sorun yaşamasıdır. Okul başarısı, insan hayatının geniş bir alanını etkilediğinden dolayı önemlidir ve özel öğrenme güçlüğü olduğu tesbit edilen bir çocuğun vakit kaybetmeden bir uzmandan yardım alması gerekmektedir.

Özel Öğrenme güçlüğünü tanımlayabilmek için mutlaka bazı kriterlere dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar;

a.Öğrenme Güçlüğü olan çocukların ders başarısı problemleri gözlenir. Yani çocuğun öğrenme potansiyeli ile gerçekte öğrenebildikleri arasında belirgin bir farklılık vardır.

b. Öğrenme güçlüğü olan çocukların dil gelişimi, fiziksel gelişimi, ya da okul becerilerinin gelişiminde sorunlar ortaya çıkmaktadır.
c.Öğrenme sorunları çevresel nedenlerden dolayı oluşmaz.
d.Öğrenme zorlukları zeka geriliği değildir.

e. öğrenme güçlüğü çocuğun yaşadığı duygusal tramwalarla ilgili değildir.

Okul çağındaki nerede ise 10 çocuktan 1 inde görülen öğrenme güçlüğü genelikle aileler ve öğretmenler tarafından kolaylıkla tanımlanacak bir durum değildir. Birçok psikolojik sorun sonrasında ortaya benzer sorunlar çıkabilirken öğrenme güçlüğünü ayırt etmek daha karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir değerlendirme gerektirmektedir.

Çocuğumda Öğrenme güçlüğü olduğunu nasıl anlayabilirim ?

Öğrenme güçlüğü olan çocukta birçok belirti görülmektedir. Bunlardan en tipik olanları şu şekildedir,
okuma, yazma, matematik, anlama ve kavrama, veya yargılama becerilerinde sorunlar yaşanmaktadır.

Öğrenme Güçlüğü'nün en tipik özelliği çocuğun bazı alanlarda başarısı ile zekasının anlamlı biçimde farklılık göstermesidir. Öğrenme Güçlüğü genel olarak aşağıda belirtiğimiz alanları negatif etkilemektedir.

a.Yazılı dil: okuma veya yazma ile ilgili zorluklar.

b.Matematik: matematiksel kavramları anlama ve temel işlemleri gerçekleştirmede zorluk.
c.Yargılama: düşünceleri organize etme ve bütünleştirmede zorluk.
d. Bellek: kazanılan bilgileri ve yönergeleri hatırlamada zorluk

e.Konuşma: dinleme ve konuşmada gerilik veya bozukluk
Öncelikle bütün ebeveynleri hemen endişeye kapılmamaları için uyarmak isteriz. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda okuma yazma becerisinin zor kanılması özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmakta ve bu durum hem çocuk hemde aile için büyük endişe yaratabilmektedir. Ancak okuma yazmayı zor öğrenen her çocuğun öğrenme güçlüğü yaşadığını da düşünmemeliyiz. Her çocuğun öğrenme becerisi kendine özeldir ve durumlara göre farklılık gösterebilir. Örneğin aile içindeki sorunlar okulda Ya da sınıf ortamında yaşadığı negatif deneyimler çocuğun öğrenmesini olumsuz etkileyebilmektedir.

Öğrenme güçlüğü konunun uzmanları tarafından yapılan çeşitli testler ve klinik gözlemler sonucunda belirlenmektedir. Çocuğun zekası ve zekası ile paralel olan becerileri incelenir. Zayıp ve güçlü yanları tanınır ve klinisyen tarafınsan yapılan gözlem ve değerlendirme sonucunda aile bilgilendirilir ve çocuğun yapısına uygun olan bireyselçalışma programı belirlenerek çocuğun öğrenmesi gerçekleşebilir. Bu çocukların normal müfreddata öğrenmeleri kolay değildir. Noormal müfredetta öğrenmeye zorlanan çocuklar kendilerinden beklenen başarıyı gösteremez tembellik, isteksizlik yaramazlıkla suçlanabilirler. Zaman içinde kendilerine olan güvenlerini kaybederek okuldan ve sosyal ortamlardan uzaklaşabilirler.

Öğrenme güçlüğünün giderilmesinde ailelere büyük rol düşmektedir. Çocuğu suçlamaktan kesinlikle kaçınmalı, ağır eleştireler, uzun nasihatlaar ve hakarete varan söylemler yapılmamalıdır unutmayınki öğrenme güçlüğü çocuğun kapasitesinin yetersizliği, tembelliği, zeki olmayaşı, Ya da yaramazlığından kaynaklanmaz. Bu durumda çocuğunuza anlayış ve sabır göstermeniz çocuğun iyileşmesinde oldukça büyük taşımaktadır.

Bu makale 9 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Kl. Psk. Aylin Aydemir

Uzman klinik psikolog Aylin AYDEMİR 2005 yılında temel lisans eğitimini psikolojide tamamlamasının ardından Gelişim ve klinik psikolojide uzmanlığını almıştır. 2007-2010 yılları arasında çocuk ve ergenler ile çalışmış ve bu dönemde aleksitimi ve obezite üzerinde araştırma yaparak tezini tamamlamıştır.  Amerika’da Akıl Sağlığı Danışmanlığı (Mental Health Counseling) ve (Brain Spoting) Zihin Odaklama Eğitimleri ile EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), Göz Haraketleri ile Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yeniden işlemleme, EMDR ile fibromiyoloji ,ağrı, fobi, korku, anksiyete tedavisi, travma çözümleme eğitimi, Bilişsel Davranışçı terapi (Cognitive Behaviroal Therapy), Stratejik Aile Terapisi, Aile danışmanlığı, Boşanma ve çift danışmanlığı gibi alt uzmanlık alanları da yer almaktadır. Bunun yanı sıra dünyada alanındaki geli ...

Etiketler
Çocuk
Uzm. Kl. Psk. Aylin Aydemir
Uzm. Kl. Psk. Aylin Aydemir
İstanbul - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube