Arteriyovenöz malformasyon (AVM) beyin damarlarında doğuştan hatalı ve anormal bir gelişim sonucu oluşan bir damar yumağıdır. Kesin oluşum nedeni bilinmemektedir. Besleyici bir atardamar, nidus adı verilen yumak, bir boşaltıcı toplar dmardan oluşan karmaşık bir damar yapısıdır. Beyin normal beslenmesi bu yumak sayesinde bozulur. Zaman içinde zayıf bir noktasından patlayarak hayatı tehdit eden beyin kanamasına neden olabilir. 4 AVM hastasından biri hastalığıyla alakalı hiçbir semptom yaşamaz. Fakat geriye kalan hastalarda beyin dolaşımını bozması veya kanama oluşturması nedeniyle bazı semptomlar gözlenir. Bu sepmtomlar arasında baş ağrısı, bulantı-kusma, bilinç bulanıklığı, konuşamam, görme bozuklukları, kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, nöbet olarak sayılabilir. Kuvvetli kanamalarda ani ölüm riski taşır.

AVM hastalığınız varsa mutlaka bir beyin cerrahına muayene olmalısınız. Bel ağrısı tedavisi, bel fıtığı ameliyatı, boyun fıtığı ameliyatı, alzheimer tedavisi, beyin ameliyatı, beyin tümörü ameliyatı, AVM ameliyatı gibi tedavileri beyin cerrahı yapmaktadır.

Öncelikle hastaların şikayeti dinlenmeli, detaylı bir fizik muayene yapılmalıdır. Hastadan istenecek tetkikler arasında beyin tomografisi, beyin MR’ ı, tomografik anjiografi gibi tetkikler olabilir. Fakat AVM’ nin kesin tanısı kasıktan girilerek yapılan beyin anjiografisi ile konur. Bu tetkiklerin sonucunu en iyi beyin cerrahı değerlendirecek ve tedavinizi şekillendirecektir.

AVM tedavisinde iki şeçenek bulunmaktadır. Bunlarda biri açık cerrahi iken diğeri endovasküler (damar içi) müdehalelerdir. İki yöntemin de avantajları ve dezavantajları bulunurken yaşam süresi ve kalitesine etkisi hemen hemen eşittir. Açık cerrahi de anatomiye daha hakim olunup nidusuyla beraber AVM dokusu tamamen çıkarılmakta, fakat açık cerrahideki dezavantajları taşımaktadır. Endovasküler yaklaşımda kasıktan girilerek AVM odağı “coil” denilen malzemelerle kapatılarak müdehale edilir. Fakat damarın patlama riski, nidusa etkinin az olması gibi dezavantajları mevcuttur. Her iki yöntemde yoğun bakım yatağı gerektiren riskli girişimlerdir.


Ankara Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!