Burada kastedilen beldeki omurların diziliminin bozulması, yani adı üstünde; birinin öne veya arkaya kaymış olmasıdır. Bu hastalarda belin hareketliliği bozulduğu için bel ağrıları vardır. Söz konusu kayma çocukluktan beri süregelebileceği gibi, beldeki bir kırılmaya bağlı da olabilir. Tabii ki bu hastaların aşırı kilosu olması ve ağır işlerde çalışmaları olayın üstüne tuz biber ekecektir.

Hastanın sadece MR ile değerlendirilmesi yeterli olmaz, mutlaka ayakta iken eğilip-doğrulurken röntgenlerinin ve bilgisayarlı tomografisinin (BT) çekilmesi gerekir. Ancak maalesef bu hastalardaki tek tedavi yöntemi, doktorlar arasındaki deyimiyle “füzyon, enstrümentasyon”, halk arasındaki deyimiyle ise “Platin Ameliyatı”dır.


Ankara Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!