Çok sık görülen yaralanmalar

Acil hastaların yaklaşık % 10

Sık görülen spor yaralanmalarından

Genç populasyonda daha sık

Yaralanma esnasında ayağın pozisyonuna göre farklı tipleri mevcut. En sık olan ayak bileğinin içe doğru dönmesi sonucu, dış yan bağların yaralanmasına bağlı, tekrarlayan burkulmaların olduğu inversiyon( içe dönme) yaralanmalarıdır. Burkulmanın şiddetine göre, bağlar önden arkaya doğru hasar görmektedir.

En sık yakınmalar olarak

Özellikle koşma yada zıplama esnasında gelişen travma

Travma esnasında hissedilen ses veya kopma duygusu

Travma sonrasında hemen gelişen şişlik ve ağrı

Yük vermede hissedilen zorluk

Daha önce geçirilmiş burkulmalar ifade edilir

Ağrıya rağmen yürüyebilen hastalarda lateral ligament lezyonu, ayağının üzerine hiç basamayan hastalarda kırık ya da eklemin çıkığını düşünmeli, bunların ayrımı için mutlaka bir ortopediste başvurulmalıdır.

Ayrıca muayenede burkulma ile birlikte olan problemlerde değerlendirilmelidir. Bu amaçla ayak bileğin üstünde dize kadar olan bölge ve ayak muayene edilmelidir.

Kondral kırıklar

Osteokondral kırıklar

Sinir yaralanmaları ( yüzeyel peroneal sinir)

Peroneal ve posterior tibial tendon yaralanmaları

Sindesmoz-subtalar gibi diğer bağ yar.

Jones kırığı

Muayenede Ayak bilek burkulmalarına yol açan anatomik faktörler iyi değerlendirilmelidir.

Akut( yeni) burkulmalarda konservatif tedavi (Fonksiyonel tedavi):

Muayene ile ilave problemi olmayan hastalarda fonksiyonel tedavi uygulanmalıdır.

RICE( rest,immobilization, cold,elevation)( istirahat, buz tatbiki , kompresif bandaj, yüksekte tutmalı)

Direkt buz teması olmamalı

İlk 48 saat şart

Elastik bandaj

NSAİD

Ağrı ve şişlik azalmaya başlayınca;

Aircast- softcast vs ile yük verme

2. haftadan sonra ayak bilek çevresindeki fleksör- extansör-evertör ve invertör kasları güçlendirme

Propriosepsiyon( derin duyu eğitimi) eğitimi başlanmalıdır.

Hasta sporcu ve bağın yapıştığı kemikten büyük bir parça kopartarak ayrılması söz konusu ise cerrahi tedavi yapılabilir.

Tekrarlayan ayak bileği burkulmaları

Ayak bilek burkulmalarının %10-60 ( 40) kronik hale gelir.

Sık burkulma

lokal hassasiyet minimal

Engebeli yüzeylerde koşmada zorlanma

Ani yön değiştirmede zorluk

Sıçradıktan sonra yere inişte güvensizlik

Ayak bilekte boşalma hissi

Tekrarlayan ağrı, şişlik

Güçsüzlük

Talar tilt tesi karşı tarafa göre 5 dereceden fazla bir fark varsa. (13-15 derece üstü) bağlarda bir sorun vardır ve konservatif tedaviye yanıt vermiyorsa ameliyat edilmelidir.

Tekrarlayan ayak bile instabilitelerinde ayak bileği ekleminde, vücudun ve eklemin pozisyon hissini algılayan sinir uçlarında tembellik oluşmaktadır. Sinir uçlarındaki bu tembellik nedeniyle burkulmayı engelleyen kaslar devreye girememektedir. Egzersiz ile bu sinir uçlarının normal çalışması sağlanarak burkulma önlenmeye çalışılır. Bu tedavi etkili olmuyorsa ameliyat ile tedavi çözümlerine geçilmelidir.

Kas güçlendirme egzersizleri

Peronealler

Ön ve arka grup kaslar

İntrensek kalar

Proprioseptif egzersizler

Uygun program ile 6-12 haftada normale dönüş mümkün


Antalya Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!