Ayak ve ayak bileğindeki en sık karşılaşılan sorunlardan

Sporcularda performansı en çok etkileyen ve kronik sakatlıkların kaynağı

Aşil tendon problemlerinde anatomik faktörler önemli

Yapışma yerinin 2-6 cm proksimali göreceli olarak daha az damarlı (hipovasküler) bir alana sahiptir. Biyolojik onarım bu nedenle sorunludur.

En sık rüptürler bu bölgede

Yapışma Yeri (İnsersiyonel) Tendiniti:

Hastalar sıklıkla;

Kemik tendon bölgesinde egzersiz sonrası ortaya çıkan ağrı ( keskin-yanma ve künt gençler keskin - yaşlılar künt bir ağrı)

Duyarlılık tam yapışma bölgesi veya hafif posterolateralde Yakınmaları ile gelirler

Hareketle ağrı

Uzun süre ayakta kalmakla, koşmakla, yokuş yukarı koşmakla ağrı

Ayak bileği yukarı aşağı hareketleri ile (Planter fleksiyon ve dorsifleksiyon) çıtırdama hissi oluşur.

Yapışma yerinde kalsifikasyon sık

Bir ya da birkaç durumun birlikteliği

Sıklıkla haglund ve retrokalkaneal bursit ile

Kimlerde görülür?

Sporcularda( İnsersiyonel tendinopati aktif kişilerde daha)

Orta yaş ve üzeri

Atletik kapasitesi düşük

Aşırı kilolu insanlarda daha sık görülür.

Kolaylaştıran olaylar nelerdir?

Ani antreman ve koşulan mesafedeki değişiklikler,

Sert ve engebeli yüzeylerde yapılan egzersizler

Yetersiz germe

Ayak ve arka ayaktaki biyomekanik sorunlar ( arka ayak valgusu ve ayak pronasyonu, cavus foot,)

Uygun olmayan malzeme ( ayakkabı)

İnsersiyonel tendinitli bir hastanın röntgeni

Konservatif Tedavi

Egzersiz modifikasyonu

Soğuk uygulama

NSAİD

Topuk yükseltici kamalar ve tabanlıklar( genellikle 1/4 -1/2 inch)

Germe ve güçlendirme egzersizleri

Kontrast banyo, ultrason

ESWT

Steroid enjeksiyonu

Aprotinin

Biyomekanik sorunlar ortozlarla düzeltilmelidir.( semirigid ortez)

Yüzme, jogging, su içinde koşular ve açık zincir çalışmaları kondüsyonun korunmasında etkilidir.

Tedavinin başarısı, kişinin aktivite düzeyi ile ilişkili,

Aktif ve gençlerde konservatif tedavi sonucu, daha az aktif ve sedanter yaşayanlara göre daha düşük,

İnsersiyonel tendinitin tedavisi- insersiyonel olmayana göre daha zor

Cerrahi Tedavi

Konservatif tedaviye yanıt yoksa( 3-6 ay?)

Amaç; sağlıklı ve fonksiyon gören bir tendon bütünlüğü sağlanması

Kalsifiye ve dejenere tendon temizlenir

Spur varsa, eksize edilir.

Retrokalkaneal bursa eksize edilir.

Belirginleşmiş posterolateraldeki kemik çıkıntı temizlenir

Yapışma yerinde olmayan tendinit

üç gruba ayrılır;

peritendinit,

tendinozis

tendinozisli peritendinit.

Sol topuk arkasında tendinozise bağlı şişlik

Hem yapışma yeri tendiniti hemde yapışma yerinde olmayan tendinit de uzun süreli konservatif tedavi denenmeden cerrahi tedaviye geçilmemelidir.

Konservatif yöntemler oldukça etkin


Antalya Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!