Aort çıkan arkus inen torakal ve abdominal bölümlerden oluşur.Torakal ve abdominal daha çok aterosklerotik tutulum ön planda asendan aort ise damar duvarını zayıflatan mediya zayıflığı sebeptir.Asendan aort biküspit aort,marfan,ehler danlos,turner sendromu gibi sistemik bir hastalığı bir parçası ise daha önemli ve tehlikelidir.Aile hikayesi varlığı hipertansiyon gibi risk faktörü varsa daha önemli ve risklidir.Hasta kadınsa gebelik tehlikelidir.Tedavi beraberinde aort kapak hastalığı varsa daha zordur.Hem ekokardiyografi tomografi yapılması operasyon zamanlaması açısından önemlidir.Marfan 4,5,biküspit 5,ek hastalıksız aort 5,5 cm gelince operasyon planlanır.Kardiyolog sıkı takip ile 6 ay ve 1 yıllık büyüme genişleme hızına göre daha erken de operasyona karar verebilir.Yakın sıkı takip aile yakınlarının taraması gereklidir.

Abdominal aort ise 65 yaş üzerinde yaşlı erkek hastalarda ateskleroz zemininde gelişir.Batıda batın usg ile tarama önerilmekle 65 yaş üzeri erkek,aile hikayesi olan,hipertansiyon,diyabet,sigara içen ve kronik akciger hastalığı olanlarda aort anevrizması araştırmalıdır.Anevrizma türü büyüme hızı bası bulgusu distal damar hastalığı bt tomografi ve anjio ile tanı konulur.Hızlı büyüyen yırtılmış riptüre Abdominal aort anevrizmaları acil endovasküler veya açık cerrahi ile tedavi edilir.Aort 5,5 üzerinde greft stent ile tedavi edilir.Endovasküler düşük mortalite ile yapılabilir nadieren açık cerrahi onarım tercih edilir.


İstanbul Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!