Safra kesesi hastalıkları genel cerrahinin önemli hastalıkları arasındadır. Özellikle safra kesesi taşları dikkate alınmalıdır. Karnın sağ üst tarafında hissedilen ağrılar, safra kesesi taşının habercisi olabileceğinden hiç vakit kaybetmeden uzman hekime başvurulması gerekir.

Karnın sağ üst kısmında bulunan, küçük bir armut şeklindeki safra kesesi kanallarla karaciğer, pankreas ve bağırsaklara bağlanır. Öğünler arasında karaciğer tarafından üretilen safra sıvısını depolayan safra kesesi yemek sırasında bu sıvıyı safra kanalı aracılığıyla bağırsaklara gönderir ve bu sıvı gıdalar yoluyla alınan yağı sindirmek için kullanılır.

Safra taşları; orta yaşlı, obez ve çok doğum yapmış bayanlarda daha sık görülür. Toplumun genelinde ise 60 yaş üzerinin 1/3’ünün safra kesesinde taş veya çamur görülür. Hemolitik anemi, karaciğer sirozu, şeker hastalığı ve safra yollarında doğumsal çeşitlilik olanlarda taş görülme sıklığının artacağını söyleyebiliriz. “Safra kesesi taşı bulunan kişilerin büyük çoğunluğunda herhangi bir belirti görülmez. Bu nedenle safra taşları "sessiz" bir sağlık sorunu olarak kabul edilir. Ancak safra taşı olan hastaların %20-30'u bazı belirtiler yaşayabilir ve belirtiler ortaya çıktığında şiddetlenme eğilimindedir. Safra kesesi taşının neden olduğu ağrılar genellikle karnın sağ üst köşesinde (kaburgaların alt bölgesinde) veya karnın hemen üstünde orta bölgede yoğunlaşır”.

Safra kesesi taşı tedavisi

Safra kesesi taşının tedavisi için izlenecek yol büyük oranda taşın büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye bağlıdır. Taşlar safra kesesi içerisinde yıllarca sorun yaratmayabileceği gibi acil ameliyat gerektiren durumlara da sebep olabilir.

Safra kesesi taşlarının tedavisinde doktor hastanın genel sağlık durumuna, yaşına, taşların büyüklüğüne ve neden olduğu komplikasyonlara göre tedavi yöntemlerinden birini veya birkaçını kullanabilir.

Beslenmenin Düzenlemesi

İlaç Tedavisi

Cerrahi Tedavi

Beslenme düzenlenmesi ve ilaç tedavisi; iltihaplı safra kesesi hastalığında ameliyat öncesi uygulanmaktadır. İlaç tedavisi tek başına sorunu çözmemektedir.

Cerrahi Tedavi: Safra kesesi taşı bulunan hastaların %80'i ameliyatla tedavi edilmektedir. Ameliyat 2 farklı şekilde uygulanmaktadır. İlki bölgede bulunan tüm taşların temizlenmesi, ikincisi ise safra kesesinin tümüyle alınmasıdır.

Günümüzde safra kesesi taşlarının tedavisi laparoskopik yöntemle (karın içini, optik bir cihaz kullanarak gözlemlemek) rahatlıkla yapılmaktadır. Karın bölgesinden girilen 3 veya 4 portla akut kolesistit halinde bile laparoskopik safra kesesi ameliyatı yapılıp genellikle bir gün sonra hastalar taburcu edilmektedir.

Ameliyat Sonrası Beslenme

Ameliyattan sonra ilk 1 hafta daha çok sıvı gıdalar tüketilmelidir. Daha sonra normal beslenmeye geçilebilir.


Kırklareli Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!