Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik

Psikoloji - Trabzon

Bireysel Terapi, Çocuk - Ergen Psikolojisi, Depresyon

Takvim talep et Değerlendir Soru Sor

Psikologun Adresi

İnönü Mahallesi. Yavuz Selim Bulvarı No:190  Merkez, Trabzon
Medical Park Karadeniz Hastanesi

Bu adres için online randevu alınamıyor.

İmkanlar
Wi-fi Otopark (Ücretsiz) Vale Kredi kartı ile ödeme Nakit

Vildan Çelik Hakkında

Vildan Çelik Kimdir?

Uzm. Psk. Vildan Çelik, Maltepe Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi - Psikoloji bölümünde başladığı eğitimini 2008 yılında başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca EİÜ - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı'nda 2018 yılında Yüksek Lisansını da tamamlamıştır. 

Uzm. Psk. Vildan Çelik, mesleki çalışmalarına şu an Medical Park Karadeniz Hastanesi'nde devam etmektedir.
 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR:

The Effect of Parenting Styles on 10-11 Years Old Children Self-Perception. (Yüksek Lisans Tezi,2010)

Sosyal Fobi’de Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Emdr) Terapisinin Birlikte Kullanılması. (Yüksek Lisans Projesi,2018)

MESLEKİ EĞİTİMLER:

18. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ 1.yıl-Teorik Dönem (Psikoterapi Enstitüsü, Uzm. Dr. Tahir Özakkaş,2019)

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Betimleyici Kuram ve DSM IV

Davranışçı ve Bilişsel Kuramları

Dürtü Çatışma Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Kuramı

Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı

Kendilik Kuramı

Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Zihinselleştirme Kuramı

Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram

İlişkisel Psikoterapi

Aktarım Odaklı Psikoterapi

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Çift ve aile terapisi

Grup Terapisi

Hipnoterapi

DUYGU ODAKLI BİREYSEL TERAPİ EĞİTİMİ (Türkiye Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü, Uzm. Dr. Tahir Özakkaş,2019)

Duygu Teorisi, Değerlendirme, Değişim İlkeleri

Empati, Geçerleme ve Hislere Odaklanma

İttifak Yaratma ∙ Empatik Uyumlanma ∙ Çağrışım ∙ Tahmin ∙ Odaklanma

Süreç Formülasyonu, İşbirlikçi bir Odak Geliştirme

Altta yatan duygulanımsal/bilişsel sorunların işaretçilerini tespit etme

Çağrışım, Uyarılma ve İrdeleme

Odaklanma ∙ Çağrışım yoluyla Ortaya Çıkarma ∙ İki sandalye diyalogu ve bölmeler

Birincil Adaptif Duygulara ve Çekirdek Maladaptif Şemalara Erişim

Boş sandalye diyalogu ve bitmemiş işler

Çekirdek Şemaları Yeniden Yapılandırma

Temel ihtiyaçların ortaya çıkışını destekleme ∙ Karşılanmamış ihtiyaçlardan vazgeçme ∙ Pozitif

Duygusal kaynakları kullanma ∙ Yeni deneyim sağlama

Çağrışım Yöntemlerinde Devam Eden Beceri Eğitimi

Kendi kendini doğrulayan bir duruşu destekleme ∙ Yeni anlatı kurgularını destekleme

Beceri Eğitimi & Uygulamalar

Depresyon ∙ Travma sonrası stres bozukluğu ∙ Bağımlılıklar ∙ Kontrendikasyonlar

OYUN TERAPİSİ UYGULAYICI EĞİTİMİ (Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi,2017)

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Filial Terapi

Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi

DIŞA VURUMCU OYUN TERAPİ YÖNTEMLERİ (Expressive Play Therapy) M.Med.ScS.w. Reyhana Seedat,2017)

Sanat Terapisi

Kum Terapisi

Kukla Terapisi

ART 2020 PSİKOTEKNİK TEST SİSTEMİ (Prof. Dr. Yeşim Yasak,2012)

• Trafik Psikolojisi psikoteknik değerlendirme eğitimi, ALG 2020

EMDR II. Düzey Eğitimi (EMDR Institute ve Davranış Bilimleri Enstitüsü-Dr. Udi OREN,2010)

Kompleks Travmalarda EMDR Uygulaması

EMDR I. Düzey Eğitimi (EMDR Institute ve Davranış Bilimleri Enstitüsü, Dr. Udi OREN,2009)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Travmaya ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu'na (TSSB) Müdahale Becerileri, Kaygı Bozuklukları’nda Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (Prof.Dr. Hakan Türkçapar, 2009-2010)

Depresyonun Bilişsel Modeli ve Tedavisi

Panik Bozukluk ve Agorafobi’de Bilişsel Davranışçı Terapi

Obsesif-Kompulsif Bozukluk’ta Bilişsel Davranışçı Terapi

Sosyal Fobi’de Bilişsel Davranışçı Terapi

Anksiyete Bozuklukları’nda Bilişsel Davranışçı Terapi

Özgül Fobi’lerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nda Bilişsel Davranışçı Terapi

Somatizasyon Bozukluğu’nda Bilişsel Davranışçı Terapi

Yeme Bozuklukları’nda Bilişsel Davranışçı Terapi

Hipokondriasis’te Bilişsel Davranışçı Terapi

Kişilik Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi

Vajinismus’ta Bilişsel Davranışçı Terapi

İlişki Sorunlarında Bilişsel Davranışçı Eş Terapisi

ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI EĞİTİMİ (Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 2008)

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Muayene Usulleri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Öğrenme Bozuklukları (Disleksi)

Davranım Bozukluğu

Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları

Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluklar

Enurezis, Enkoprezis (Alt ıslatma, Dışkı Kaçırma)

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Çocukta Yas Süreci

Uyum problemleri

Okul Fobisi

Akademik Zorluklar

Okul Başarısızlığı

STRATEJİK AİLE TERAPİSİ (Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2008-2009)

Sistemik Aile Terapisi

Stratejik Aile Terapisi

Yapısalcı Aile Terapisi

Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi

Çözüm Odaklı Aile Terapisi

Kısa Süreli Terapiler

Bağlanma Bakıs Açısından Gestalt Çift Terapisi

Aile içi ilişki Problemleri

Aile Terapisinde Arastırma ve Değerlendirme

Kuşaklararası Geçiş ve Genogram Kullanımı

Aile Terapilerinde Teknikler ve Uygulamalar

İliski Dinamiklerine Farklı Bakışlar ve Alet Çantamız

İlişki Problemlerinde Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları

İkili Sistemler

Evlilik ve Çift Problemleri’nde Stratejik Aile Terapisi

Depresyon’da Stratejik Aile Terapi

Kaygı Sorunları ve Fobiler’de Stratejik Aile Terapisi

Bosanma Süreci\Sona Erdirme- Yeniden Evlenmede Stratejik Bakış Açısı

Co-dependency (Bağımlıya Bağımlılık Örüntüsü )

VAKA ANALİZİNDE TERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR ( Doç.Dr. Hanna Nita Scherler, 2008)

Psikanalitik Yaklaşım

Psikodinamik Yaklaşım

Fenomenolojik Yaklaşım

Hümanistik Yaklaşım

Varoluşçu Yaklaşım

Davranışçı Yaklaşım

Bilişsel Yaklaşım

Sistematik Yaklaşım

TEST \ÖLÇEKLER

SCID-I -DSM Eksen I Bozuklukları icin Yapılandırılmış Klinik Görüsme Anketi (Prof.Dr.Hakan Türkçapar-İstanbul)

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (Türk Psikologlar Derneği)

Denver II Gelişimsel Tarama Testi (Türk Psikologlar Derneği)

MMPI –Minesota Çok Yönlü Kişilik Testi

TAT -Tematik Algı Testi

CAT -Çocuklar için Algı Testi

DAP -Draw A Person 

Catell 2 A  ve Catell 3 A Zeka testi

Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi

AGTE-Ankara Gelişim Tarama Envanteri

SMMT -Standardize Mini Mental Test

Porteus Labirentleri

Alexander Pratik Yetenek Testi

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Bender Gestalt –Görsel Motor Slgılama Testi

Benton-Görsel Bellek Testi

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Gessell Gelişim Figürleri Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

KATILDIĞI KONGRE ve SEMPOZYUMLAR

V. Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, “Terapide Yapısalcılık ve Sonrası”.(AETD)-İstanbul Teknik Üniversitesi -2009

10. Uluslar arası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, “Psikanaliz ve Arzular”. (İstanbul Psikanaliz Derneği)- Kasım-2008

Psikolojiyi Yeniden Düşünmek (Katılımcı ve Görevli Olarak) (Maltepe Üniversitesi, Mayıs, 2008)

Hasta Hakları Sempozyumu/Trabzon

İLGİ ALANLARI:

Kaygı Bozuklukları, Panik Atak, Depresyon, Bilişsel Davranışçı Terapi, Travma, EMDR, Stratejik  Aile Terapisi, Nöropsikoloji, Vajinismus, Çocuk ve Ergen Psikolojisi, Yetişkin Psikolojisi, Evlilik Terapisi, Aile Danışmanlığı, Okul Fobisi, Sınav Kaygısı, Anne Baba Tutumları, Dikkat ve Odaklanma Güçlükleri, Eğitim Danışmanlığı, Çocuk ve Ergenlerde Uyum Problemleri, Stres Yönetimi


 

Diploma aldığı kurum
 • MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller
 • İngilizce
İlgilendiği Hastalıklar
 • Bireysel Terapi
 • Çocuk - Ergen Psikolojisi
 • Depresyon
 • EMDR Terapisi
 • Evlilik Problemleri
Hobiler
 • Doğa yürüyüşü
 • Resim
 • Seyahat
 • Müzik

Vildan Çelik Hakkında Değerlendirme Yapın

Değerlendir

Hakkında değerlendirme yapın

Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik tanıyorsanız ya da hastalığınızla ilgili ziyaret ettiyseniz görüşlerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendir

Vildan Çelik Cevapladığı Sorular

Soru Sor
 • Beyin ve sinir hastalığı

  Merhaba,bi kaç aydır ara ara ve özellikle son zamanlarda beynimde hareketlenme oluyor paxera 20 mg ve cedrina 25 mg kullanıyorum son birkaç gündür paxerayı içmiyorum ama içdiğim zamanda aynı oluyorum içmediğim zamanda ayağa kalkdığım zaman yattığım zaman sağa sola döndüğüm zaman bi kaç saniye beynim... devamı

  Doktor Cevabı:

  Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

?

Soru sorun

Merak ettiğiniz konular hakkında danışabilirsiniz. Benzer soruları olan ziyaretçilerin bilgilenmesi amacıyla sorunuz yayınlanacaktır.

Soru Sor

Sıkça Sorulan Sorular

Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik kimdir , telefon numarası nedir?
Uzm. Kl. Psk. V Çelik ile iletişime geçebileceğiniz numara şu an için doktorsitesi.com’da yayınlanmamaktadır. Kendisine bir mesaj göndererek güncel iletişim bilgisini ve telefon numarasını öğrenebilirsiniz.

Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik için nasıl randevu alabilirim?
Uzm. Kl. Psk. V Çelik şu an için online randevu talebi kabul etmiyor. Kendisine mesaj göndererek randevu talebinizi iletebilirsiniz.

Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?
Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik Medical Park Karadeniz Hastanesi bünyesinde hasta/danışan kabul ediyor.

Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?
Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik Psikoloji, uzmanıdır. alanlarında hizmet veriyor ve Bireysel Terapi, Çocuk - Ergen Psikolojisi, Depresyon, EMDR Terapisi, Evlilik Problemleri hastalıkları konusunda çalışıyor.

Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik için muayene ücreti nedir?
Türkiye’de görev yapan doktorların muayene ücretleri sağlık regülasyonları nedeniyle yayınlanamamaktadır. Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik muayene ücretini öğrenmek için kendisine mesaj gönderebilir veya profilinde yer alan telefon aracılığı ile irtibata geçebilirsiniz.

Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik hakkındaki şikayetlere nasıl ulaşabilirim?
Uzm. Kl. Psk. V Çelik ile ilgili doğrudan şikayetler doktorsitesi.com’da yer almamaktadır. Doktorsitesi.com sadece hastalar/danışanlar tarafından yazılan olumlu/olumsuz yorumlara/görüşlere yer vermektedir.

Uzm. Kl. Psk. Vildan Çelik hakkındaki hasta yorumlarını okumak ve yeni yorum yazmak istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Uzm. Kl. Psk. V Çelik hakkında yorum/görüş yazmak için doktorsitesi.com profilinde yer alan “değerlendir” butonuna tıklayıp uzman hakkındaki tecrübenizi paylaşabilirsiniz. Sistem bilgi doğrulaması için sizden üye girişi veya facebook ile giriş talep edecektir.

Bu hekim siz misiniz?
Bilgileri güncelle


.