Prof. Dr. Erol Akgül

Radyoloji, Girişimsel Radyoloji - İstanbul

Beyin Anevrizma, Karotis Darlığı, Arteriovenöz Malformasyon

Takvim talep et Değerlendir Soru Sor

Doktorun Adresi

TEM Avrupa Otoyolu Göztepe Çıkışı No: 1  Bağcılar, İstanbul
Medipol Mega Üniversite Hastanesi

Bu adres için online randevu alınamıyor.

Erol Akgül Hakkında

Erol Akgül Kimdir?

Prof. Dr. Erol AKGÜL, lisans öncesi eğitimlerini Adana’da tamamlamıştır. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1990 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 1991-1994 yılları arasında ise bir süre Ankara Atatürk Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ve Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Radyoloji asistanlığı yapmıştır. Ardından 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisas başlamıştır. 1999 yılında ise Radyoloji Uzmanı olmuştur.

Prof. Dr. Erol AKGÜL, 1,5 yıla yakın Adana’da özel bir hastanede görev yaptıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda 2000 yılında öğretim görevlisi olarak tekrar görev yapmaya başlamıştır. 2005 yılında Radyoloji Doçenti ve 2011 yılında Radyoloji Profesörü olmuştur. 2000 yılında genel girişimsel radyolojik işlemlerle başlamış olduğu uzmanlık alanına, 2005 yılı itibariyle özellikle girişimsel nöroradyoloji alanında devam etmektedir.

2008-2009 yılları arasında Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi kurucu üyelik, 2009-2011 yılları arasında Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi yönetim kurulu üyeliği, 2011-2013 yılları arasında Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi yönetim kurulu başkanlığı ve 2015 (halen) yılında Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD) yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Prof. Dr. Erol AKGÜL, Türk Tabibler Birliği (TTB), Türk Radyoloji Derneği (TRD), Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD), Türk Nöroradyoloji Derneği (TNRD), Avrupa Radyoloji Derneği (European Society of Radiology: ESR), Avrupa Kardiovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe: CIRSE) ve Dünya Girişimsel ve Terapötik Nöroradyoloji Federasyonu (The World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology: WFTIN) gibi ulusal ve uluslararası  bilimsel kuruluşlara üyedir.

Prof. Dr. Erol AKGÜL, İstanbul'da bulunan Medipol Mega Ünivesite Hastanesi'nde hastalarına hizmet vermektedir.

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Akça Alper., “Renal arter stenozunun tedavisinde perkütan transluminal anjioplasti ve stentleme”, Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 2004.

Alatay Nazlı. “Karotid arter stenozlarında stent implantasyonu tedavisi”. Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 2005.

Ballı Hüseyin Tuğsan. “Subklavyen Arter Tıkayıcı Hastalıklarında Endovasküler Tedavi”. Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 2009.

Okur Aylin. Supraaortik multipl arteryel stenozlarda eş zamanlı perkütan transluminal anjioplasti ve stentleme. Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 2010.

Onan Bilen. Geniş boyunlu intrakranyal anevrizmaların Y stentleme ile endovasküler tedavisi. Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 2011.

Gürkan O. Vertebral arter stenozlarında endovasküler tedavi. Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 2011.

Duman Tuncay. İntrakranyal anevrizmaların stent yardımı ile endovasküler tedavisi. Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 2012.

Çıkman Gökalp. Ekstrakranyal karotid arter stenozlarının tedavisinde stentgraft kullanımı. Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 2013

Mehmet Kılınç. Baziler tepe anevrizmalarında endovasküler tedavi. Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 2013

Nermin Dağkıran. Konjenital sensörinöral işitme kaybı olan hastalarda preoperatif temporal kemik bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları. Tıpta Uzmanlık, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, 2014

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Yalçın F, Soran Ö, Kaftan A, Akgül E, Sabah İ. What is your diagnosis? The New Journal of  Medicine, 12(1), 71-72 (1995).

A2. Aksungur E, Bıçakcı K , İnal M, Akgül E, Binokay F, Aydoğan B, Oğuz M. CT demonstration of accessory nasal turbinates: secondary middle turbinate and bifid inferior turbinate. European Journal of Radiology, 31, 174-176 (1999).

A3. İnal M, Oğuz M, Aksungur E, Soyupak S, Börüban S, Akgül E. Biliary-enteric fistulas: report of five cases and review of the literature. Eur Radiol, 9, 1145-1151 (1999).

A4. Soyupak S, Çeliktaş M, İnal M, Akgül E. Ectopic cervical thymus in an infant. EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, Certified Radiological Teaching Cases, Feb 20. http://eurorad.org/case.cfm?uid=859 (2000).

A5. Çeliktaş M, Soyupak S, Akgül E, Aksungur E, İnal M. Bilateral giant renal angiomyolipomas. EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, Certified Radiological Teaching Cases, Dec 12. http://eurorad.org/case.cfm?uid=762 (2000).

A6. İnal M, Bıçakcı K , Soyupak S, Oğuz M, Özer C, Demirbaş Ö, Akgül E. Hepatic endometrioma: a case report and review of the literature. Eur Radiol, 10, 431-434 (2000).

A7. Soyupak S, Şire D, İnal M, Çeliktaş M, Akgül E. Secondary involvement of breast with Non-Hodgkin's lymphoma in a pediatric patient presenting as bilateral breast masses. Eur Radiol, 10, 519-520 (2000).

A8. İnal M, Aksungur E, Akgül E, Demirbaş Ö, Oğuz M. Biliary tuberculosis mimicking cholangiocarcinoma: treatment with metallic biliary endoprothesis. The American Journal of Gastroenterology, 4, 1069-1071 (2000).

A9. Erman T, Tuna M, Göçer İ, İldan F, Akgül E, Zorludemir S. Postoperative radicular neuroma. Neurosurgery Focus (Electronic Journal), 11 (5), 1-3 (2001).

A10. Kınacı C, Akgül E, Şire D, Ersoy G, Dolapçıoğlu N, Beyci F. Scintigraphic detection of bronchobiliary fistula in a patient with bile in bronchial secretions. Clinical Nuclear Medicine, 26(4), 359 (2001).

A11. Akgül E, Soyupak S, Binokay F. Bilateral breast metastasis from malignant melanoma. EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, Certified Radiological Teaching Cases, May 14.  http://eurorad.org/case.cfm?uid=1652 (2002).

A12. İnal M, Soyupak S, Akgül E, Aksungur E, Akınoğlu A. Fluoroscopically guided endoluminal balloon dilatation of esophageal stricture due to epidermolysis bullosa dystrophica. Dysphagia, 17, 242-245 (2002).

A13. Akgül E, Soyupak S, K. Bicakci. Unilateral cerebellar aplasia. EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, Certified Radiological Teaching Cases, May 23.  http://eurorad.org/case.cfm?uid=1639 (2002).

A14. Akgül E, İnal M, Çeliktaş M, Aksungur E. Basilar tip aneurysm. EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, Certified Radiological Teaching Cases, May 23.  http://eurorad.org/case.cfm?uid=1651 (2002).

A15. İnal M, Doran F, Soyupak S, Uğuz A, Akgül E, Okur N. Percutaneous biliary drainage: an alternative treatment for biliary fascioliasis. Abdom Imaging, 27, 552-556 (2002).

A16. Akgül E, İnal M, Soyupak S, Binokay F, Aksungur E, Oğuz M. Portal venous variations: Prevalence with contrast-enhanced helical CT. Acta Radiologica, 43, 315-319 (2002).

A17. İnal M, Soyupak S, Akgül E, Ezici H. Percutaneous transhepatic endobiliary drainage of hepatic hydatid cyst with rupture into the biliary system: An unusual route for drainage. Cardiovasc Intervent Radiol, 25, 437-439 (2002).

A18. İnal M, Aksungur E, Akgül E, Oğuz M, Seydaoğlu G. Percutaneous placement of metallic stents in malignant biliary obstruction: one-stage or two-stage procedure? Predilate or not?  Cardiovasc Intervent Radiol, 26, 40-45 (2003).

A19. İnal M, Akgül E, Aksungur E, Demiryürek H, Yağmur Ö. Percutaneous placement of self-expandable uncovered metallic stents in malignant biliary obstruction: complications, follow-up and reintervention in 154 patients. Acta Radiol, 44, 139-146 (2003).

A20. Çeliktaş M, Aikimbaev K, H. Özbek, Akgül E,  Binokay F. Utility of color duplex sonography in the assesment of efficacy of the stellate ganglion blockade. Acta Radiologica, 44, 494-497 (2003).

A21. Akgül E, İnal M, Soyupak S, Binokay F, Bicakci K. Benign rectal schwannoma. European Journal of Radiology Extra (European Journal of Radiology dergisinin elektronik versiyonu), 45, 67-70 (2003).

A22. Akgül E,  İnal M, Aikimbaev K, Çeliktaş M, Aksungur E. Giant varicose inferior mesenteric vein. European Journal of Radiology Extra (European Journal of Radiology dergisinin elektronik versiyonu), 45, 122-125 (2003).

A23. Binokay F, İnal M, Bıçakçı K, Soyupak S, Akgül E, Oğuz M. Spectrum of extrapulmonary tuberculosis: Radiologic manifestations. The Radiologist, 10, 221-234 (2003).

A24. İnal M, Akgül E, Aksungur E. Percutaneous placement of metallic stents in malignant hilar obstructions:  unilobar versus bilobar drainage. J Vasc Interv Radiol, 14, 1409-1416 (2003).

A25. Binokay F, Soyupak S, İnal M, Çeliktaş M, Akgül E, Aksungur E. Primary and metastatic rhabdomyosarcoma in the breast: report of two pediatric cases. European Journal of Radiology, 48, 282-284 (2003).

A26. Okur N, İnal M, Akgül E, Demircan O. Spontaneous rupture and thrombosis of an intrahepatic portal vein aneurysm.  Abdom Imaging, 28(5), 675-7 (2003).

A27. Çeliktaş M, Okur N, Aikimbaev K, Binokay F, Sert M, Akgül E. Bladder pheochromocytoma encountered on sonography. Australas Radiol, 48(3), 398-400 (2004).

A28. Akgül E, İnal M, Binokay F, Çeliktaş M, Aikimbaev K, Soyupak S. The prevalence and variations of inferior right hepatic veins on contrast-enhanced helical CT scanning. Eur J Radiol, 52(1), 73-7 (2004).

A29. Erman E, Demirhindi H, Göçer Aİ, Akgül E, İldan F. Congenital peripheral facial palsy associated with cerebellopontine angle arachnoid cyst. Pediatric Neurosurgery  40 (6), 297-300 (2004).

A30. Akca A, Akgül E. Retroaortic left renal vein. EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, Certified Radiological Teaching Cases, March 3 http://www.eurorad.org/eurorad/case.php?id=1668 (2005).

A31. Demirhan O, Türkmen S, Schwabe GC, Soyupak S, Akgül E, Tasdemir D, Karahan D, Mundlos S, Lehmann K. A homozygous BMPR1B mutation causes a new subtype of acromesomelic chondrodysplasia with genital anomalies. J Med Genet 42, 314-7, (2005)

A32. Akgül E, Yalniz H, Binokay F, Soyupak S. Malignant fibrous histiocytoma of the left ventricle of the heart. EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, Certified Radiological Teaching Cases, June 20. http://www.eurorad.org/case.cfm?id=3133 (2005).

A33. Akgül E, Binokay F. Left Common Carotid Artery originating from the Brachiocephalic Trunk. EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, Certified Radiological Teaching Cases, http://www.eurorad.org/eurorad/case.php?id=2830 (2005).

A34. Akgül E, Binokay F. Azygous Anterior Cerebral Artery. EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, Certified Radiological Teaching Cases, http://www.eurorad.org/eurorad/case.php?id=2832 (2005)

A35. Güvenç B, Aikimbaev K, Unsal C, Akgül E, Gurkan E, Binokay F, Besen A. Renal vascular resistance in sickle cell painfull crisis. Int J Hematol 82, 127-31 (2005).

A36. Akgül E, Özcan N, Binokay F. Bilateral optik nerve drusen. EURORAD, The Online Database of the European Association of Radiology, Certified Radiological Teaching Cases, http://www.eurorad.org/eurorad/case.php?id=2732 (2005).

A37. Binokay F, Balal M, Demir E, Paydas S, Soyupak S, Sertdemir Y, Akgul E. Risk of developing fibroadenoma with the use of cyclosporine A in renal transplant recipients. Renal Failure 27, 721-725 (2005).

A38. Binokay F, Akgul E, Bıcakcı K, Soyupak S, Aksungur E, Sertdemir Y. Determining the level of the dural sac tip: Magnetic resonance imaging in an adult population. Acta Radiologica 4, 397-400 (2006).

A39. Erdogan S, Zorludemir S, Erman T, Akgul E, Ergin M, Ildan F, Bagdatoglu H. Chondromas of the falx cerebri and dural convexity: report of two cases and review of the literature. J Neurooncol 80, 21-25 (2006).

A40. Bicakci K, Soker G, Binokay F, Akgul E, Aksungur E, Sertdemir Y. Estimation of the Ratio of Renal Artery Stenosis with Magnetic Resonance Angiography Using Parallel Imaging Technique in Suspected Renovascular Hypertension. Nephron Clin Pract 104(4), c169-c175 (2006).

A41. Akgul E, Aksungur EH, Korur K, Aikimbaev K, Yalınız H. A rare complication of caroid artery stenting: Displacement of marker ring causing locking of stent and incomplete stetnt expansion. AJNR 28, 1403-1404 (2007).

A42. Aikimbaev K, Akgul E, Aksungur E, Demir E, Erken U. Iliac artery stenosis as a cause of posttransplant renal failure and claudication. Int Urol Nephrol 39(4):1273-6 (2007).

A43. Cayli M, Sahin DY, Akgül E, Demirtaş M. Yeniden giriş (reentry) halkası şeklinde koroner arter fistülünün yapıştırıcı enjeksiyonu ile kapatılması (E-sayfa); [Successful occlusion of reentry ring like coronary artery fistula with glue injection]. Anadolu Kardiyol Derg 10; 9(4):E10 (2009).

A44. Erbey F, Solgun H, Bayram İ, Akgul E, Yılmaz S, Tuncer İ, Tanyeli A. Infantil intracranial hemangiopericytoma: Case report. International Journal of Hematology and Oncology, UHOD 19, 175-179 (2009).

A45. Tarkan O, Sürmelioğlu O, Tuncer U, Akgül E. Face skin necrosis following embolization for arteriovenous malformations: a case report. Oral Maxillofac Surg Mar;14(1):49-52 (2010).

A46. Koc F, Akgul E, Demirkıran M. Dystonic tremor as a presenting symptom of a thalamic arteriovenous malformation: Case report and review. Neurosurgery Q 20:36-38 (2010).

A47. Akgul E, Aksungur E, Balli T, Onan B, Yilmaz DM, Bicakci S, Erman T. Y-stent-assisted coil embolization of wide-neck intracranial aneurysms: Single center experience. Interventional Neuroradiology 17:36-48 (2011).

A48. Akgul E, Binokay F, Aikimbaev K, Aksungur E. Extrarenal Pseudoaneurysm of the Arterial Anastomosis in a Renal Transplant: Endovascular Coil Embolization with Balloon Remodeling Technique. Renal Failure, 33(4): 452–455, (2011).

A49. Tarkan Ö, Akgül E, Çekiç E, Erdoğan M, Özdemir S, KıroğluM. Endovascular embolization of intermittent massive epistaxis secondary to post- traumatic carotid artery pseudoaneurysms B-ENT, 8: 257-260, (2012).

A50. Binokay F, Şeydaoğlu G, Erman T, Akgül E, Bıçakci K. Relationship between the levels of normal conus medullaris and body mass index in the Turkish adult population. Neurosurg Q 23: 83-84, (2013).

A51. Akgul E, Balli T, Aksungur E. Hybrid, Y-Configured, Dual Stent-Assisted Coil Embolization in the Treatment of Wide-Necked Bifurcation Aneurysms. Interventional Neuroradiology
 21: 29–39
(2015).

A52. Akgul E. A Novel Technique for Carotid Artery Stenting: Double Stenting with Sequential Balloon Angioplasty: A Case Report and Technical Note. Angiol 3: 159, (2015). doi:10.4172/2329-9495.1000159

A53. Karagün BŞ, Pekpak E, Kılınç Y, Akgül E. Acute Cyanosis Developing after the Placement of Central Venous Catheter: Methemoglobinemia  Related to Local Prilocaine . Santral Venöz Kateter Yerleştirilmesi Sonrası Gelişen Akut Siyanoz: Local Prilokain ile İlişkili Methemoglobinemi.  Journal of Academic Emergency Medicine - Case Reports. JEMCR 2015; 6: in Press. DOI: 10.5152/jaemcr.2015.1355

A54. Topcuoglu M, Akgul E, Daglioglu E, Topcuoglu ED, Peker A, Akmangit I, Belen D, Arat A. Flow diversion in middle cerebral artery aneurysms: Is it really an all-purpose treatment? World Neurosurgery Available online 23 December 2015. In Press, Accepted Manuscript. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wneu.2015.11.073

A55. Akgul E. A New Concept for Carotid Artery Stenting: Coating the Atherosclerotic Plaque by Covered Stent Before Bare Stent Implantation A Technical Report. Case Reports in Neurological Medicines In Press. http://www.hindawi.com/journals/crinm/aip/308160/

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Akgül E, Aksungur E, Bıçakcı K , Çeliktaş M, Aikimbaev K, Demirbaş Ö, Oğuz M. Radiology on Internet: Ultrasonography. VI International Congress of the Mediterranean and African Society of Ultrasound (MASU) & International Post Graduate Course of Ultrasound, Kusadasi, Turkey, 25-28 April 1998.

B2. Aikimbaev K, Akgül E, Çeliktaş M, Oğuz M. Renal vascular resistance in progressive systemic sclerosis: Evaluation with color and duplex Doppler ultrasound technique. VI International Congress of the Mediterranean and African Society of Ultrasound (MASU) & International Post Graduate Course of Ultrasound, Kusadasi, Turkey, 25-28 April 1998.

B3. İnal M, Bıçakcı K, Oğuz M, Özer C, Akgül E. Hepatic endometrioma: US, CT and MRI findings. 8th Radiological Symposium, Graz, Austria, 15-17 October 1998.

B4. Aksungur E, İnal M, Özer C, Akgül E, Çeliktaş M, Binokay F, Demirbaş Ö, Aikimbaev K. Iliac and femoral PTA and arterial stenting: 5 years experience. 8th Radiological Symposium, Graz, Austria, 15-17 October 1998.

B5. Akgül E, Bıçakcı K, İnal M, Demirbaş Ö, Aksungur E, Oğuz M. 3D imaging on the Internet. 8th Radiological Symposium, Graz, Austria, 15-17 October 1998.

B6. Akgül E, Aksungur E, İnal M, Özer C, Aikimbaev K, Demirbaş Ö, Oğuz M. Preoperative endovascular embolization in hypervascular bone and soft tissue tumors. 8th Radiological Symposium, Graz, Austria, 15-17 October 1998.

B7. Şire D, Soyupak S, Binokay F, Özer C, Akgül E. Bone mineral density measurment by DEXA (dual energy x-ray absorptiometry) in normal Turkish population. ECR 99, European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 7-12, 1999.

B8. Akgül E, Soyupak S, Demirbaş Ö, Özer C, Oğuz M. Pediatric radiology on the Internet. The Society for Pediatric Radiology, 42nd Annual Meeting, Vancouver, Canada, May 14-17, 1999.

B9. Akgül E, Soyupak S, İnal M, Çeliktaş M, Bicakci K, Aksungur E. Unilateral cerebellar aplasia. ECR 2001, European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 2-6, 2001.

B10. Akgül E, İnal M, Soyupak S, Çeliktaş M, Y. Bıçakçı K, Oğuz M. Benign rectal schwannoma. ESGAR 2001, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology: 12th Annual Meeting and Postgraduate Course, Dublin, Ireland, June 20-23, 2001.

B11. İnal M, Soyupak S, Çeliktaş M, Akgül E, Okur N, Doran F. Fascioliasis: Imaging findings of hepatic and biliary stages of disease in a case. ESGAR 2001, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology: 12th Annual Meeting and Postgraduate Course, Dublin, Ireland, June 20-23, 2001.

B12. Akgül E, İnal M, Soyupak S, Aikimbaev K, Çeliktaş M. Giant varicose inferior mesenteric vein. ESGAR 2001, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology: 12th Annual Meeting and Postgraduate Course, Dublin, Ireland, June 20-23, 2001.

B13. İnal M, Akgül E, Soyupak S, Aksungur E. Percutaneous transhepatic endobiliary drainage of a hepatic hydatic cyst that had ruptured into the biliary system: An unusual route for drainage. ESGAR 2001, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology: 12th Annual Meeting and Postgraduate Course, Dublin, Ireland, June 20-23, 2001.

B14. İnal M, Soyupak S, Akgül E. Flouroscopically guided endoluminal of esophageal stricture due to epidermolisis bullosa distrophica. CIRSE 2001, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Gothenburg, Sweden, September 22-26, 2001.

B15. Aksungur E, Özer C, İnal M, Akgül E, Aikimbaev K, Apaydın D, Çeliktaş M. Percoutaneous transluminal angioplasty and intravascular stent placement in the arterial occlusive disease of lower extremities. CIRSE 2001, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe., Gothenburg, Sweden, September 22-26, 2001.

B16. Akgül E, Bıçakcı K, Soyupak S, Çeliktaş M, İnal M, Aksungur E, Oğuz M. Level of the normal conus medullaris in Turkish adult population with MRI. 17th Symposium Neuroradiologicum, Paris, France, August 18-24, 2002.

B17. Okur N, Akgül E, Binokay F, Soyupak S, İnal M, Oğuz M. Histerosalpingographic study of uterine malformation. RSNA 88th Scientific Assemly and, Chicago, USA, Annual Meeting, 1-6 December 2002.

B18. Akgül E, İnal M, Soyupak S, Binokay F, Çeliktaş M, Oğuz M. The prevalence and variations of inferior right heptic veins on contrast-enhanced helical CT scanning. RSNA 88th Scientific Assemly and Annual Meeting, Chicago, USA, 1-6 December 2002.

B19. Binokay F, İnal M, Bıçakçı K, Soyupak S, Akgül E, Oğuz M. Spectrum of extrapulmonary tuberculosis: Radiologic manifestations. RSNA 88th Scientific Assemly and Annual Meeting, Chicago, USA, 1-6 December 2002.

B20. Binokay F, Soyupak S, Akgül E, Çeliktaş M, Aksungur E. Mammographic artifacts and variations: A pictorial guide. ECR 2003, European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 7-11, 2003.

B21. İnal M, Okur N, Aksungur E, Akgül E, Soyupak S. Computed tomographic angiography in the diagnosis of circle of Willis aneurysms: Correlation with digital subtraction angiography. ECR 2003, European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 7-11, 2003.

B22. Inal M, Okur N, Aksungur E, Soyupak S, Akgül E. Computed tomographic angiography in the diagnosis of circle of Willis aneurysms: Correlation with digital subtraction angiography. ARRS, 103rd Annual Meeting, San Diego, USA, May 4-9, 2003.

B23. Binokay F, İnal M, Akgül E, Çeliktaş M, Aksungur E. Spectrum of extrapulmonary tuberculosis: Radiologic manifestations. ESGAR 2003, 14th Annual Meeting and Postgraduate Course, Budapest, Hungary, June 17-21, 2003.

B24. Inal M, Akgül E, Okur N, Soyupak S. Spontaneous rupture and thrombosis og an intrahepatic portal vein aneurysm. ESGAR 2003, 14th Annual Meeting and Postgraduate Course, Budapest, Hungary, June 17-21, 2003.

B25. Inal M, Akgül E, Okur N, Soyupak S, Binokay F. Hepatic epitheloid hemangioendothelioma: CT and MRI findings in a case. ESGAR 2003, 14th Annual Meeting and Postgraduate Course, Budapest, Hungary, June 17-21, 2003.

B26. Binokay F, Soyupak S, Inal M, Akgul E, Celiktas M. Jejunal intussusception secondary to a submucosal lipoma in an adult. ESGAR 2003, 14th Annual Meeting and Postgraduate Course, Budapest, Hungary, June 17-21, 2003.

B27. İnal M, Aksungur E, Akgül E. Percutaneous placement of metallic stents in malignant hilar obstructions: do we need to place more than one stent? CIRSE 2003, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe., Antalya-Belek, Turkey, September 20-24, 2003.

B28. Ozkan U, Inal ME, Akgül E, Binokay F, Celiktas M, Soker G, Soyupak S, Aksungur E. The role of multiphasic helical computed tomography in malignant obstructive jaundice. ECR 2004, European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 5-9, 2004.

B29. Demir Ş, Akgül E, Aikimbaev K, Tokmak N, Inal M, Aksungur E. Evaluation of Ophtalmic Artery Flow Pattern with Color Doppler Ultrasonography in Carotid Artery Stenosis. Cirse 2004, Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Barcelona, Spain September 25 – 29, 2004.

B30. Binokay F, Soyupak B, Akgül E, Soyupak S, Celiktas M. Spectrum of imaging findings in genitourinary tuberculosis. ECR 2005, 17th European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 4-8, 2005.

B31. Inal M, Leblebisatan S, Binokay F, Akgül E, Aksungur E, Oguz M. CT evaluation of congenital vena cava anomalies. ECR 2005, 17th European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 4-8, 2005.

B32. Inal M, Akgül E, Bicakci K, Binokay F, Soyupak S. Pancreatic hydatid cyst: Ubusual location. ESGAR 05 16th Annual Meeting and Postgraduate Course, Florence, Italy, May 28-31, 2005.

B33. Aksungur E, Akgül E, Bıçakçı YK, Erman T, Yaliniz H. Characteristic MR and DSA features of multiple cerebral myxomatous aneurysms. ESNR 2005, XXX. Congress and 14th Advanced Course, Barcelona, Spain, 15-18 September 2005.

B34. Bıçalçı K, Binokay F, Akgül E, Aksungur E, Bıçakçı S. Tandem and additional coexisting lesions of carotid and vertebrobasillary systems not detected with Doppler: Assesement with contrast-enhanced magnetic resonance angiography.  ESNR 2005, XXX. Congress and 14th Advanced Course, Barcelona, Spain, 15-18 September 2005.

B35. Akgül E, Aksungur E, Ozer C, Yıldız A, Aikimbaev K. Primary carotid artery stenting under cerebral protection without predilatation. WFTIN 2005, Vlll. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Venice, Italy, 19-22 October 2005.

B36. Akgül E, Aksungur E, Erman T, Çekirge S. Endovascular treatment of a large cerebellar arteriovenous malformation in a child with Onyx embolization: A single session without any remnant. WFTIN 2005, Vlll. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Venice, Italy, 19-22 October 2005.

B37. Bıcakçı K, Binokay F, Akgül E, Aksungur E. Preoperative balloon test occlusion of the carotid system using perfusion magnetic resonance imaging in patientswith carotid body tumors. ESNR 2006, XXXI. Congress and 15th Advanced Course, Geneva, Switzerland, 13-16 September 2006.

B38. Akgül E, Aksungur E, Alatay N, Aikimbaev K, Bicakci K, Bicakci S. Carotid artery stenting with cerebral protection. ESNR 2006, XXXI. Congress and 15th Advanced Course, Geneva, Switzerland, 13-16 September 2006.

B39. Akgül E, Ballı T, Çolak D, Bolat A, Aksungur E. Venous chest port Implantation in Pediatric Patients. SIR 2007, 32nd Annual Scientiphic Meeting, Seattle, WA, 1-2 March, 2007.

B40. Akgül E, Aksungur EH, Ballı T, Sogen E, Yıldırım A. Radiologic implantation of subcutaneous venous chest ports in pediatric oncologic patients. CIRSE 2007, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Athens, Greece, September 8-12, 2007.

B41. Akgül E, Aksungur EH, Aikimbaev K, Balli T, Korur K. Carotid artery stenting with cerebral protection. WFTIN 2007, 9th Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Beijing, China, 9-13 October 2007.

B42. Inal M, Parsak CK, Celiktas M, Soyupak S, Binokay F, Akgul E, Bicakci K, Aksungur E, Oguz M. Imaging findings in alveolar hydatid disease. ECR 2005, European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 7-11, 2008.

B43. Akgul E, Aksungur E, Gürkan O, Duman T, Binokay F. Simultaneous Endovascular Embolization of Multiple Intracranial Aneurysms. ESNR 2008, 33th Congress of European Society of Neuroradiology, 17th Advanced Course and 1st Interventional Advanced Course, Krakov, Polland, 18-21 September 2008.

B44. Akgul E, Aksungur E, Gurkan O, Duman T, Bicakci S, Erman T. Glue Treatment of Iatrogenic Arterial Perforations During Embolization of Intracranial Arteriovenous Malformations and Fistulas. ESNR 2008, 33th Congress of European Society of Neuroradiology, 17th Advanced Course and 1st Interventional Advanced Course, Krakov, Polland, 18-21 September 2008.

B45. Akgul E, Aksungur E, Aikimbaev K, Binokay F, Bicakci K. Synchronous Multiple Stenting and Angioplasty of Supraaortic Stenoses in Cerebral Ischemia. ESNR 2008, 33th Congress of European Society of Neuroradiology, 17th Advanced Course and 1st Interventional Advanced Course, Krakov, Polland, 18-21 September 2008.

B46. Akgul E, Ballı T, İlhan Ş, Binokay F, Aksungur E. Endovascular embolization of partially clipped aneurysms. ESNR 2009, 34th European Society of Neuroradiology Annual Meeting, 18th Advanced Course and 2nd Interventional Advanced Course, Athens, Greece, 17-20 September 2009.

B47. Aksungur EH, Aikimbaev K, Akgül E. Consecutive or late foam sclerotherapy after EVLA: Which one is more effective and tolerated by patients? CIRSE 2009, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Lisbon, Portugal, September 19-23, 2009.

B48. Aikimbaev K, Akgül E, Aksungur EH. Endovenous laser ablasion of the incompetent small saphenous vein: 3-year single-center experience. CIRSE 2010, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Valencia, Spain, October 2-6, 2010.

B49. Akgul E. Cikman G, Erdoğan M, Binokay F, Aikimbaev K. Percutaneous Sclerotherpy in the Treatment of Venous Malformations: Single Center Experience. ECR 2011, European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 3-7, 2011.

B50. Balli T, Aksungur E, Akgul E, Aikimbaev K, Gungordu F. Mechanical or mechanochemical embolization of an incompetent right ovarian vein in pelvic congestion syndrome. CIRSE 2013, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Barcelona, Spain, September 14-18, 2013.

B51. Akgul E, Cikman G, Yalcin C, Asgarova E, Balli T, Aikimbaev K, Aksungur EH. A new approach to decrease the embolic complications of CAS: Coating the atherosclerotic plaque by covered stent. WFTIN 2013, XII. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Buenos Aires, Arjantin, 9-13 October 2013.

B52. Akmangit I, Daglioglu E, Dede D, Belen D, Aydın K, Akgul E, Derakhshani S, Arat A. Durability of flow-diversion in blister-like aneurysms of the internal carotid artery. WFTIN 2013, XII. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Buenos Aires, Arjantin, 9-13 October 2013.

B53. Balli T, Aksungur E, Akgul E, Urunsak L, Guzel AB. Uterine artery embolization in cervical and cesarean scar ectopic pregnancies. CIRSE 2014, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Glaskow, UK, September 13-17, 2014.

B54. Akgül E, Balli T, Aksungur E. Hybrid, Y-Configured, Dual Stent-Assisted Coil Embolization in the Treatment of Wide-Necked Bifurcation Aneurysms. WFNRS 2014, 20. Symposium Neuroradiologicum, Istanbul, Turkey, 7-12 September, 2014.

B56. Akgul E. All in one; A case of multiple cerebral aneurysms. Round table on cases discussions, LINNC 2015, Live Interventional Neuroradiology and and Neurosurgury Course, Paris, France, 22-24 June, 2015.

B57. Aksungur EH, Balli HT, Aikimbaev, K, Akgul E, Yalcin C. Clinical outcome and efficiency of mechanical and combined mechanical/chemical embolization in patients with pelvic venous congestion syndrome. CIRSE 2015, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Lizbon, Portekiz, September 26-30, 2015.

B58. Akgul E, Akmangit I, Daglioglu E, Arat A, Balli HT, Aksungr EH. Initial experince with innovative pericardium-covered neurovascular stent. CIRSE 2015, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Lizbon, Portekiz, September 26-30, 2015.

B59. Balli HT, Aksungur E, Aikimbaev K, Akgul E, Askerova A. Transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma with doxorubicin-eluting beads with sizes below 100 μm. CIRSE 2015, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Lizbon, Portekiz, September 26-30, 2015.

B60. Akgul E, Onan HB, Akpinar S, Balli HT, Balci IG ,Canlı E, Aksungur EH. The DERIVO Flow Diverter Stent in the Treatment of Intracranial Aneurysms. WFTIN 2015, XIII. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Gold Coast, Avustralya, 9-13 November 2015.

B61. Akgul E, Akmangit I, Daglioglu E, Onan B, Balli T,Arat A. Initial Experience with Innovative Pericardium Covered Neurovascular Stent. WFTIN 2015, XIII. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Gold Coast, Avustralya, 9-13 November 2015.

B62. Akmangit I, Daglioğlu E, Akgül E, Kaya T, Alagöz F, Dede D, Belen D, Arat A. Stentgrafts in intracranial endovascular treatment: Pericardium covered stents (Aneugraft) or stentgrafts. WFTIN 2015, XIII. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Gold Coast, Avustralya, 9-13 November 2015.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Arda K, Erden A, Akgül E, Ölçer T, Cumhur T. Fibroepitelyal üreter polipi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; (1):99-100 (1994).

D2. Yalçın F, Kaftan A, Akgül E, Sabah İ. Anjiotensin konverting enzim inhibisyonu ve antihipertansif ilaçlarla kombinasyonu. Doktor Genel Tıp Derleme Dergisi,; 3(4):1-2 (1995)

D3. Oğuz M, Akgül E, Onaç E, Bıçakcı Y K. İnternette radyoloji: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiyagnostik bölümü Web sitesi. Türk Radyoloji Dergisi; 31(2):121-124 (1996).

D4. Akgül E, İnal M, Binokay F, Özer C. Mide içine prolabe intraluminal özofagus leiomyomu. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 2(4):358-359 (1996).

D5. Akgül E, Aksungur E. Alt ekstremite derin ven trombüslerinde rekürent pulmoner embolilerin önlenmesi amacıyla kaval filtrasyon. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi (Çukurova Üni. Tıp Fakültesi); 6(1):93-107 (1997).

D6. Bıçakçı K, Akgül E, Özer C, Demirbaş Ö, Aksungur E. Temporal kemik fibröz displazisi: BT ve MR bulguları. Türk Radyoloji Dergisi; 32(3):317-320 (1997).

D7. Akgül E, Bıçakçı K, Oğuz M. İnternette radyoloji eğitimi: Eğitim dosyaları. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 4, 260-263 (1998).

D8. Demirbaş Ö, Soyupak S, Özer C, Binokay F, Akgül E, F. Apaydın D, Oğuz M. Baryumlu kolon grafisi öncesinde kolon temizliği amacıyla kullanılan laksatif preparatların karşılaştırılması. Türk Radyoloji Dergisi; 33:327-330 (1998).

D9. Akgül E, Bıçakçı K, Çeliktaş M, Oğuz M. İnternette radyoloji: Ultrasonografi. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 4:353-356 (1998).

D10. Akgül E, Aksungur E, Özer C, Demirbaş Ö, Aikimbaev K, İnal M, Oğuz M. Hipervasküler tümörlerde preoperatif endovasküler embolizasyon. Türk Radyoloji Dergisi; 34(1):9-21 (1999).

D11. Akgül E, Bıçakçı K, Demirbaş Ö, Özer C, Oğuz M. İnternette Manyetik Rezonans Görüntüleme. Türk Radyoloji Dergisi; 34(1):95-102 (1999).

D12. Aksungur E, Akgül E, İnal M, Özer C, Aikimbaev K, Demirbaş Ö, Özbarlas S, Oğuz M. Hipervasküler kemik ve yumuşak doku tümörlerinde preoperatif endovasküler embolizasyon. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 5:159-164 (1999).

D13. Demirbaş Ö, Çeliktaş M, Akgül E, Özer C, K Aikimbaev, Oğuz M. Laparoskopik kolesistektomi öncesi ultrasonografinin tanı değeri. Türk Radyoloji Dergisi; 34(4):575-584 (1999).

D14. Akgül E, Şire D. Klippel Trenaunay sendromu. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 3:409-410 (2000).

D15. Akgül E, Şire D. Atipik bir multipl skleroz olgusu. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 6:493-496 (2000).

D16. Şire D, Akgül E, Bayaroğulları H, Sarpel Y. Dizde sinovyal hemanjiom. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 7(1):131-134 (2001).

D17. Şire D, Akgül E, Çeliktaş M, Soyupak S, İnal M. Cantrell pentalojisi: Olgu sunumu. ÇÜ Sağlık Bilimleri Dergisi; 16(1): 45-48 (2001).

D18. Akgül E, Şire D. Karaciğer kishidatiği: intratorasik rüptür. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 7:423-424 (2001).

D19. Akgül E, Şire D. Bilateral aşil tendon ksantoması: Ailesel hiperkolesterolemili bir hastada US ve MRG bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 8: 97-100 (2002).

D20. Binokay F, Soyupak S, Çeliktaş M, Akgül E, İnal M, Aksungur E. Plasental lokalizasyon ve uterin dalga fomları üzerine etkisi. TıpMed, 4-5, 7-10 (2001-2002).

D21. Okur N, İnal M, Akgül E, Binokay F. İnferior vena kava saplı leomyosarkomu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji; 9: 78-80 (2003).

D22. Özkan U, Akgül E, Okur N. Amfizematöz kolesistitli olguda Mirizzi Sendromu: US ve BT bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji; 9: 220-223 (2003).

D23. Tokmak N, Soyupak S, Binokay F, Akgül E, Demir Ş, Akça A. Mezenterik kistik matür teratom. TIPMED; 5-6: 17-18 (2002-2003).

D24. Parsak CK, Erkoçak EU, Demiryürek H, Sakman G, Akgül E, İnç B. İnsülinoma tanısında anjiografinin yeri. ÇÜ Tıp Fakültesi Dergisi; 28 (4): 141-144 (2003).

D25. Yüksekkaya R, Akgül E, İnal M, Binokay M, Çeliktaş M, Aksungur E. Akut apandisitte spiral BT’nin yeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji; 10(2): 131-9 (2004).

D26. Karakaya O, Akgül E, Binokay F, Aikimbaev K. Mediastinal hemanjiom. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 10(3): 210-2 (2004).

D27. Aksungur E, Özer C, Akgül E, Aikimbaev K, İnal M, Apaydın D, Çeliktaş M. Alt ekstremite tıkayıcı arter hastalığında perkütan transluminal anjioplasti ve stent uygulaması. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5(1): 23-31 (2004).

D28. Leblebisatan Ş, Akgül E, Binokay F, İnal M. Mobil böbrek. Sendrom, 18(10): 82-85, (2006).

D29. Akgül E. Karotid Anjioplasti Stentleme: Teknik ve malzeme seçimi. Türkiye Klinikleri: Radyoloji Özel sayısı 7 (3):62-72 (2014).

D30. Demir Ş, AkgüL E, Aikimbaev K, Tokmak N, İnal M, Aksungur E. Karotid Arter Stenozlu Olgularda Renkli Doppler Ultrasonografi ile Oftalmik Arter Akım Paterninin Değerlendirilmesi. Cukurova Medical Journal 40(4):730-737 (2015).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çeliktaş M, İnal M, Akgül E, Aksungur E, Bıçakcı K, Oğuz M. Hepatik ven varyasyonlarının sonografik değerlendirilmesi. 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Uludağ, Bursa, 17-20 Aralık 1995.

E2. Oğuz M, Akgül E, Bıçakcı K, Onaç E, İnal M, Aksungur E. İnternette radyoloji ve ülkemizde olası etkileri. URK96 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 6-10 Ekim 1996.

E3. Demirbaş Ö, Akgül E, Soyupak S, Özer C, Apaydın D, Oğuz M. Atipik penetran travmalar. URK 96 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 6-10 Ekim 1996.

E4. Bıçakcı K, Akgül E, Özer C, Duce MN, Oğuz M. Epilepside MRG. RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.

E5. Akgül E, Oğuz M, Bıçakcı K , Aksungur E, Demirbaş Ö. İnternette radyoloji eğitimi: Eğitim dosyaları. RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.

E6. Bıçakcı K , Aksungur E, Akgül E, Apaydın D, Özer C, Oğuz M. Konjenital kranyal anomaliler. RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.

E7. Aksungur E, Akgül E, İnal M, Özer C, Aikimbaev K, Demirbaş Ö, Özbarlas S, Oğuz M. Hipervasküler kemik ve yumuşak doku tümörlerinde preoperatif endovasküler embolizasyon. RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.

E8. İnal M, Özer C, Akgül E, Çeliktaş M. Olgu sunumu: Karaciğer endometriozisi. RAD 97 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.

E9. İnal M, Akgül E, Özer C, Duce MN, Çeliktaş M,  Oğuz M. Karaciğer hemanjiomlarının multifazik spiral BT bulguları. RAD 97 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.

E10. İnal M, Demirbaş Ö, Çeliktaş M, Aikimbaev K, Özer C, Akgül E. Sma Psödoanevrizması. 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Kuşadası, 5-9 Ekim 1997.

E11. Aksungur E, İnal M, Özer C, Akgül E, Çeliktaş M, Aikimbaev K, Binokay F. Periferik PTA ve stent uygulamaları: 5 yıllık deneyim. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E12. Şire D, Soyupak S, Akgül E, Özer C, Binokay F, Oğuz M. DEXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) yöntemi ile normal Türk populasyonunda kemik mineral dansite tayini. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E13. Yüksekkaya R, İnal M, Akgül E, Satar K, Yıldıran S, Oğuz M. Akut Apandisit: Spiral BT bulguları. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E14. Akgül E, Bıçakcı K, Özer C, Demirbaş Ö, Binokay F, Yüksekkaya R, İnal M, Oğuz M. Populasyonda MRG ile saptanan normal konus medüllaris lokalizasyonu. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E15. Akgül E, Bıçakcı K, Demirbaş Ö, İnal M, Özer C, Aksungur E, Oğuz M. İnternette Manyetik Rezonans Görüntüleme. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E16. Demirbaş Ö, Akgül E, Özer C, Aksungur E, Soyupak S, İnal M, Oğuz M. Sıradışı penetran travmalar. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E17. Aksungur E, Özer C, Yüksekkaya R, Akgül E, Demirbaş Ö, Şire D. Radyoloji ve deprem. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E18. Bıçakcı K, Demirbaş Ö, Özer C, Akgül E, Duce MN, Soyupak S. Kalkaneal Ewing sarkom. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E19. Aksungur E, Binokay F, Bıçakçı K, İnal M, Akgül E, Oğuz M. Aksesuar nazal konkalar: Sekonder orta konka ve bifid alt konka. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E20. İnal M, Özer C, Akgül E, Demirbaş Ö, Arkovan A. Ekstranodal lenfomalarda BT bulguları. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E21. İnal M, Demirbaş Ö, M. Altay, Akgül E, Özer C. Renal pozisyon, füzyon, rotasyon ve vaskülarizasyon anomalileri. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E22. Özer C, İnal M, Akgül E, Demirbaş Ö, Apaydın D, Şire D, Oğuz M. Üreter taşlarında kontrastsız spiral BT: Sekonder bulgular. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E23. Soyupak S, Özer C, Akgül E, Demirbaş Ö, Şire D, Oğuz M. Pediatrik multiorgan kisthidatik. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E24. Soyupak S, Şire D, Akgül E, Arkovan A, Oğuz M. Nörofibromatozis: Olgu sunumu. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E25. Aksungur E, Aikimbaev K, Özer C, Akgül E, Binokay F, Şire D, Oğuz M. Periferik arteriyel Nitinol stent (Memotherm) uygulaması. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E26. Demirbaş Ö, Aksungur E, Akgül E, Özer C, Bıçakçı K. Posterior temporal arter anevrizması. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E27. Şire D, Akgül E, Aksungur E, Özer C, Demirbaş Ö, İnal M, Börüban S, Oğuz M. Pelvik fraktürlerin değerlendirilmesinde BT. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.

E28. Demirbaş Ö, Çeliktaş M, Akgül E, Özer C, Oğuz M. Laparoskopik kolesistektomide ultrasonografi. USG. TUD 99, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, 16-19 Mayıs 1999.

E29. Binokay F, Çeliktaş M, Duce MN, Apaydın D, Akgül E, Soyupak S. Maternal renkli Doppler US. TUD 99, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, 16-19 Mayıs 1999.

E30.  Şire D, Akgül E, Bayaroğulları H, Sarpel Y. Dizde sinovyal hemanjiom: MRG bulguları. RAD 99, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 1999.

E31. Şire D, Akgül E. Atipik bir multipl skleroz olgusu. RAD 99, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 1999.

E32. Şire D, Akgül E, İbrişim O, Güzelsoy M, Hakverdi S. Cantrell pentalojisi: US ile prenatal tanısı. RAD 99, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 1999.

E33. Şire D, Akgül E. Klippel-Trenaunay sendromu. RAD 99, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 1999.

E34. Akgül E, Şire D. İnternette pediyatrik radyoloji eğitim kaynakları. RAD 99, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 1999.

E35. İnal M, Tokmak N, Akgül E, Akınoğlu A. Resesif tip epidermolizis bülloza distrofikaya bağlı özefagus striktürünün peroral endoluminal balon dilatasyon ile tedavisi. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E36. İnal M, Akgül E, Özer C, Aksungur E, Ezici H. Safra yollarına rüptüre olmuş karaciğer kist hidatiğinde perkütan transhepatik endobiliyer drenaj yolu ile obstrüksiyonun giderilmesi. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E37. Şire D, Akgül E. Korpus kallozum agenezisi ile birlikte olan nazal meningoensefalosel. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E38. Okur N, Akgül E, Aksungur E, Soyupak S, Oğuz M. Serebral primitif nöroektodermal tümör: Olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E39. Aksungur E, Akgül E, Okur N, İnal M, Oğuz M. Sinonazal nadir anomaliler. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E40. Çeliktaş M, Soyupak S, İnal M, Aksungur E, Akgül E, Aikimbaev K. Pediyatrik akut pyelonefritte ekokontrast power Doppler. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E41. Vural Ş, Tokmak N, Akgül E, İnal M, Aikimbaev K, Aksungur E, D. Ertürk. Ülseratif kolitli bir olguda toksik dilatasyon olmaksızın retroperitoneal perforasyon. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E42. Akgül E, İnal M, Soyupak S, Çeliktaş M, Aksungur E, Özkan U, H. Aykaç. Dev variköz inferior mezenterik ven: olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E43. Akgül E, Şire D, C. Camcı, H. Eren. Karaciğer kist hidatiği: intratorasik rüptür. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E44. Çeliktaş M, Soyupak S, İnal M, Aksungur E, Akgül E. Bilateral dev renal anjiomyolipom. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E45. Şire D, Akgül E, R. Y. Çamsarı. Sporla ilişkili ekstremite yaralanmaları: MRG bulguları. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E46. Tepecik SY, Akgül E, Demir Ş, Karakaya O, Vural Ş, Oğuz M. Şerubizm (cherubism). 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E47. Tepecik SY, Demir Ş, Akgül E, Karakaya O, Tokmak N, Aksungur E. Fibröz displazi. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E48. Akgül E, Tepecik SY, Demir Ş, İnal M, Soyupak S, Oğuz M. Ameloblastik fibrom. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E49. Tepecik SY, Akgül E, Akça A, Söker G, Aksungur E, Oğuz M. Meloreostozis. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E50. Akgül E, Şire D.  Bilateral aşil tendon ksantoması: familyal hiperkolesterolemili bir hastada US ve MRG bulguları. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E51. Şire D, Akgül E, Kınacı C. Meloreostozis: olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E52. Okur N, Akgül E, Aksungur E, Bıçakcı K, Sağlam F, Oğuz M. Maksillofasyal ossifying fibroma: olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.

E53. Şire D, Akgül E. Açık tip şizensefali: İki olgu sunumu. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.

E54. Özkan U, Akgül E, Karakaya O, Akça A. Bifrontal teratom ve bilateral internal karotid arter anevrizması. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.

E55. Tokmak N, Soyupak S, Akgül E, Binokay F, Vural Ş. Kistik lenfanjioma. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.

E56. Tokmak N, İnal M, Akgül E, Soyupak S, Demir Ş, Akça A. Mediastinal kitleler. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.

E57. Okur N, İnal M, Akgül E, Özkan U. İnferior vena kava leomyosarkomu. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.

E58. Tokmak N, Binokay F, Soyupak S, Akgül E, Akça A, Demir Ş. Retroperitoneal matür kistik teratom. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.

E59. Şire D, Akgül E. 14 yaşındaki kız çocuk olguda uterin prolapsusun MRG bulguları. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.

E60. Akça A, Akgül E, Binokay F, Söker G. Kafa tabanını tutan lenfoma olgusu. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E61. Akça A, Akgül E, Çeliktaş M, Binokay F, Tokmak N. Servikal kum saati lipom. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E62. Akça A, Çeliktaş M, Binokay F, Akgül E. Mondini deformiteli olguda temporal kemik YRBT bulguları. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi 5-8 Kasım 2002, Antalya.

E63. Demir Ş, İnal M, Yalnız H, Aikimbaev K, Akgül E, Oğuz M.  Kardiyak malign fibröz histiyositom. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E64. Akgül E, Bıçakcı K , Binokay F, İnal M, Çeliktaş M. Trakeal schwannom. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E65. Binokay F, Tokmak N, Soyupak S, Akgül E, Çeliktaş M, Aksungur E. Dev hemorajik kribriform duktal karsinoma: olgu bildirisi. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E66. Binokay F, Soyupak S, Akgül E, Vural Ş, İnal M, Oğuz M. Malign görünümlü atipik dev fibroadenom: radyolojik ayırıcı tanı. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E67. Binokay F, Soyupak S, Akgül E, Çeliktaş M, Aksungur E, Oğuz M. Hayalet meme kitleleri. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E68. Akgül E, İnal M, Binokay F, Çeliktaş M, Soyupak S, Aikimbaev K, Oğuz M. İnferior sağ hepatik ven prevalansı ve varyasyonlarının kontrastlı helikal BT ile değerlendirilmesi. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E69. Tokmak N, İnal M, Akgül E, Demir Ş, Akça A. Amfizematöz pyelonefrit TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E70. Binokay F, İnal M, Özkan U, Akgül E, Soyupak S, Oğuz M. Sekonder testiküler plazmositoma: multipl myelom, olgu sunumu. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E71. Akça A, Akgül E, Aksungur E, Oğuz M. Unilateral internal karotid arter hipoplazisi. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E72. Akgül E, Kınacı C, Bayaroğulları H, Bakıner O, Aksungur E. Nefrektomi sonrası gelişen renal arter ve inferior vena kavaarasında arteriyovenöz fistül. TürkRad 2002, 23.  Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E73. Akça A, Akgül E, Aksungur E. Mesane karsinomunda hematürinin tedavisinde selektif embolizasyon. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E74. Akça A, Akgül E, Binokay F, Soyupak S, İnal M, Çeliktaş M. Pulmoner blastom. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E75. Karakaya O, Akgül E, Binokay F, Aikimbaev K, Çeliktaş M, Soyupak S. Mediastinal hemanjiom. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E76. Söker G, Akgül E, Binokay F, Akça A, Soyupak S. Spondilometfizyal displazi. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E77. Demir Ş, Soyupak S, Akgül E, Akça A, Binokay F. Konjenital retikülohistiyositoz. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.

E78. Boyar B, Çetinalp E, Erman T, Bağdatoğlu H, Hacıyakupoğlu S, Akgül E. Perkütan stereotaksik endoskopik 3. ventrikülostomi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.

E79. Boyar B, D. Yılmaz, Erman T, A. Göçer, Çetinalp E, Akgül E. Açık kordotomi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.

E80. Tokmak N, Bıçakcı K , Akgül E, Binokay F, İnal M, Çeliktaş M, Demir Ş, Soyupak S. Karaciğer kitlelerinde süperparamanyetik demiroksitli MRG ile trifazik dinamik spiral BT’nin karşılaştırılması. TürkRad 2003, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 8-11 Ekim 2003.

E81. Özkan U, İnal M, Akgül E, Binokay F, Çeliktaş M, Söker G, Soyupak S, Aksungur E. Malign obstrüktif sarılıkta multifazik spiral BT’nin yeri. TürkRad 2003, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 8-11 Ekim 2003.

E82. Binokay F, Söker G, Soyupak S, Akgül E, Çeliktaş M, Aksungur E. Bilateral renal pelviste ekstramedüller hematopoez: US, BT, MRG, IVP bulguları. TürkRad 2003, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 8-11 Ekim 2003.

E83. Vural Ş, Soyupak S, Binokay F, Akgül E, H. Zeren. Meme lezyonlarında stereotaksik kor biyopsinin yeri. TürkRad 2003, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 8-11 Ekim 2003.

E84. Sağlam F, Akgül E, İnal M, Okur N. Akut subaraknoid kanamalı hastalarda Willis poligonu anevrizmalarının tespitinde bilgisayarlı tomografik inceleme. 5. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi, Ankara, 10-12 Ekim 2003.

E85. Sağlam F, Akgül E, İnal M, Soyupak S. Yabanci cisimlerin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi, Ankara, 10-12 Ekim 2003.

E86. Binokay F, B. Şahin, G. Gönlüşen, Soyupak S, Akgül E, A. Gökdemir. Memenin kavernöz hemanjiomu: Olgu sunumu. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, , Antalya16-19 Ekim 2003.

E87. Binokay F, Balal M., Akgül E, Soyupak S, Aksungur E. Siklosporin A tedavisine bağlı gelişen memenin bilateral dev fibroadenomları. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, 16-19 Ekim 2003.

E88. Demirhan O, Türkmen S, Soyupak S, Akgül E, Karahan D, Taşdemir D, Tunç E. Severe limb shortening with deafness and amenorrhea in a family: A new syndrom. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, 21-24 Nisan 2004.

E89. Leblebisatan Ş, Binokay F, Akgül E, Yıldırım A, İnal M, Soyupak S, Aksungur E. Konjenital vena kava anomalisi saptanan onbir olgunun bilgisayarlı tomografi bulgularının değerlendirilmesi. TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004.

E90. Akgül E, İnal M, Parsak C, Sakman G, Aksungur E. Multipl karaciğer amip abselerinin US eşliğinde perkütan drenajı. TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004.

E91. Akgül E, Aksungur E, Aikimbaev K, İnal M, Korur K, Leblebisatan Ş, Binokay F. Renal arter bifurkasyon darlıklarında “kissing” balon anjioplasti. TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004.

E92. Binokay F, Soyupak S, Akgül E, Bıçakcı K, Aksungur E. Fibrokistik hastalığın değişken radyolojik spektrumu. TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004.

E93. Söker G, Akgül E, Binokay F, Aikimbaev K, İnal M, Aksungur E. Renal arter  varyasyonları: Multipl renal arter ve prehiler bifurkasyon insidansı. TürkRad 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2005.

E94. Korur KG, Binokay F, İnal M, Söker E, Akgül E, Aikimbaev K. Erişkin yaşta saptanan bir pulmoner arter agenezi olgusu. TürkRad 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2005.

E95. Çolak D, Akgül E, Söker G, Aksungur E, Binokay F, Yıldırım A. Unilateral Mondini Sendromu ve eşlik eden diğer anomaliler: Olgu Sunumu. TürkRad 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2005.

E96. Çolak D, Akgül E, Aikimbaev K, Söker G, Binokay F, Aksungur E. Perkutan Renal Girişimlerin Vasküler Komplikasyonları: Hayatı Tehdit Eden Hematürisi Olan Hastalarda Endovasküler Embolizasyon. TürkRad 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2005.

E97. Leblebisatan Ş, Akgül E, Bıçakçı K, Binokay F, Aksungur E, Oğuz M. Orbita tümörleri: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları. TürkRad 2006, 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Ekim 2006.

E98. Akgül E, Ballı T, Çolak D, Aksungur E. Pediatrik hastalarda ciltaltı infüzyon portlarının yerleştirilmesi. TürkRad 2006, 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Ekim 2006.

E99. Akgül E, Korur K, Bolat A, Aikimbaev K, Aksungur E. Nadir bir karotid arter stentleme komplikasyonu. TürkRad 2006, 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Ekim 2006.

E100. Akgül E, Yiğit F, Korur K, Çolak D, Aksungur E, Ballı HT. Baş ve boyn tümörlerinde preoperatif embolizasyon. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E101. Yiğit F, Akgül E, Ballı HT, Çolak D, Bolat A, Korur K, Aksungur E. Pediatrik olgularda subkutan venöz port implantasyonu. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E102. Akgül E, Aksungur E, Korur K, Yiğit F, Ballı T, Aikimbaev K. Venöz malformasyonların tedavisinde perkütan skleroterapi. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E104. Aksungur EH, Akgül E, Demiryürek H, Yiğit F, Korur K. Hepatosellüler karsinomda evreleme sistemlerinin tedavi seçimi ve olgu yaşam süresini belirlemede katkısı. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E105. Aksungur EH, Akgül E, Ballı HT, Korur K, Çolak D. Hipersplenizm tedavisinde parsiyel dalak embolizasyonu. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E106. Aksungur EH, Akgül E, Aikimbaev K, Korur K, Çolak D, Bolat A. Visseral arter anevrizması ve arteriovenöz fistüllerde koil ve/veya histoakril ile embolizasyon. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E107. Korur K, Aksungur EH, Akgül E, Güneşli A, Ballı HT, Çolak D. Hepatosellüler karsinom tedavisinde doksorubisin yüklenen mikrosferler ile yapılan transarteryel kemoembolizasyon: Erken dönem MR bulguları. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E108. Korur K, Akgül E, Ballı HT, Yiğit F, Güneşli A, Yıldırım A, Aksungur EH. Alt gastrointestinal sistem kanaması: Anjiografik bulgular ve endovasküler embolizasyon. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E109. Korur K, Ballı HT, Yiğit F, Bolat A, Akgül E, Aksungur EH, Güneşli A. Mesane karsinomuna bağlı hematüride endovasküler embolizasyon. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E110. Ballı HT, Gürkan O, Çolak D, Yiğit F, Korur K, Akgül E, Aksungur E. Vertebral hemanjiomlarda preoperatif endovasküler embolizasyon. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E111. Çolak D, Akgül E, Yiğit F, Ballı HT, Korur K, Aksungur E. Erişkin olgularda venöz port implantasyonu. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E112. Ballı HT, Yiğit F, Annaç Y, Binokay F, Aikimbaev K, Akgül E, Aksungur E. Aortik ark varyasyonları: Anjiografik bulgular. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E113. Yiğit F, Ballı HT, Korur K, Akgül E, Soyupak S, Bıçakçı K, Aksungur E. Hepatik arter varyasyonları: Anjiografik bulgular. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E114. Aksungur E, Akgül E, Bıçakçı. Multipl serebral miksömatöz anevrizma: karakteristik manyetik rezonans görüntüleme ve dijital subtraksiyon anjiografi bulguları. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.

E115. Koç F, Demirkıran M, Akgül E, Özeren A. Distonik tremor ile prezente olan talamik AVM: Olgu sunumu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Kasım 2007.

E116. Aksungur E, Akgül E, Aikimbaev K, Çolak D, Gürkan O, Yıldırım A. Yüzeyel Venöz Yetmezlikte Endovenöz Lazer Ablasyonu Ve Eş Zamanlı Köpük Skleroterapisi. Türkrad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.

E1117. Aksungur E, Demiryürek H, Akgül E, Bıçakçı K, Aikimbaev K, Yiğit F, Ballı T. Hepatosellüler karsinomda (HSK) Doxorubicine salan mikrosferlerle transarteryel kemoembolizasyon (TAKE). TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.

E118. Akgül E, Aksungur E, Güneşli A, Duman T, Onan B, Binokay F. Multipl İntrakranyal Anevrizmalarda Eşzamanlı Endovasküler Embolizasyon. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.

E119. Akgül E, Aksungur E, Gürkan O, Duman T, Erman T, Bıçakçı K. İntrakranyal Arteriovenöz Malformasyon ve Fistüllerin Embolizasyonu Sırasında Oluşan İatrojenik Arteriyel Perforasyonun Glue ile Tedavisi. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.

E120. Akgül E, Aksungur E, Yıldırım A, Duman T, Gürkan O, Aikimbaev K. Serebral Iskemik Semptomu Olan Hastalarda Birden Fazla Supraaortik Stenozlarda Eş Zamanlı Anjioplasti ve Stentleme. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.

E121. Akgül E, Aksungur E, Duman T, Gürkan O, Onan B, Soyupak S. Parsiyel Klipe Anevrizmaların Endovasküler Embolizasyonu. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.

E122. Akgül E, Ballı T, Yiğit F, Duman T, Aikimbaev K, Aksungur E, Oğuz M. Vertebral Arter Darlıklarında Balon Anjioplasti ve Stentleme. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.

E123. Akgül E, Yiğit F, Gürkan O, Duman T, Ballı T, Korur K, Aksungur E. Radyolojik  Yöntemlerle  Subkutan  Venöz  Port  İmplantasyonu Yapılan Çocuk ve Erişkin  Hasta Gruplarında Görülen Komplikasyonların   Karşılaştırılması. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.

E124. Çolak D, Akgül E, Duman T, İnal M, Aksungur E, Oğuz M. İnternal Juguler Ven ile Ana Karotid Arter Anatomik İlişkisi: BT Bulguları. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.

E125. Aikimbaev K, Aksungur EH, Akgül E, Annaç YA, Ballı TH, Onan HB. Anterior aksesuar büyük safenöz venöz yetmezlikte endövenöz lazer ablasyonunun uygulanabilirliği. TürkRad 2009, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım 2009.

E126. Akgül E, Onan B, Ballı T, Annaç Y, Aksungur E, Bıçakcı Ş, Erman T. Geniş boyunlu serebral anevrizmaların tedavisinde Y stentleme ile endovasküler embolizasyon. TürkRad 2009, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım 2009.

E127. Aikimbaev K, Aksungur EH, Akgül E. İzole Giacomini veni yetmezliğinde endövenöz lazer ablasyonunun uygulanabilirliği ve kısa dönem sonuçları. TürkRad 2009, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım 2009.

E128. Aikimbaev K, Aksungur EH, Akgül E. Yüzeyel venöz yetmezlikte endövenöz lazer ablasyon tedavisi: Tek merkezli çalışmanın 3 yıllık sonuçları. TürkRad 2010, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-12 Kasım 2010.

E129. Kaya Ö, Çıkman G, Yılmaz C, Gülek B, Akgül E, İnan İ, Demirdüzen S. İnternal karotid arter agenezisinin sonografik tanısında önemli bir ipucu: İpsilateral ortak karotid arter hipoplazisi. TürkRad 2012, 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012.

E130. Güngördü F, Aksungur EH, Akgül E, Ballı TH. Pelvik venöz konjesyon sendromunda overyan ve/veya pudental venlerin koil ve/veya köp embolizasyonu. TürkRad 2012, 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012.

E131. Çıkman G, Yalçın Ç,  Ballı T,  Akgül E. Ekstrakranyal internal karotid arter stenozlarının tedavisinde kaplı stent kullanımı. TGRD 2013, 8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya,  28-31 Mart 2013.

E132. Çiçek D, Vardal F, Akgül E. Kranyal BT görüntüleme ve kesitsel anatomi. 10. Ulusal radyolteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Semineri Antalya, 20-23 Nisan 2013.

E133. Vardal F, Taş S, Akgül E, oğuz M, İnal M, Ballı T. Bilgisayarlı Tomografide kesitsel akciğer parankim anatomisi. 10. Ulusal radyolteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Semineri Antalya, 20-23 Nisan 2013.

E134. Aksungur EH, Ballı HT, Asgarova E, Yalçın Ç, Akgül E. Hepatosellüler karsinom tedavisinde ilaç yüklü küçük boyutlu mikrosferler ile transarteryel kemoembolizasyon. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.

E135. Kılınç M, Erdoğan M, Güngördü F, Dağkıran N, Asgarova E, Ballı T, Akgül E. Baziler tepe anevrizmalarında endovasküler tedavi. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.

E136. Ballı HT, Yalçın Ç, Asgarova E, Akgül E, Aksungur EH. Servikal ve sezeryan skarı ektopik gebeliklerinde uterin arter embolizasyonu. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.

E137. Aikimbaev K, Kılınç M, Yalçın Ç, Akgül E. Düşük derecele internal karotid arter stenozlarında oftalmik arter akımının RDUS ile değerlendirilmesi. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.

E138. Asgarova E, Dalkıran N, Akpınar S, Ballı T, Aksungur E, Akgül E. Dural AVF tedavisinde venöz yolla transvers ve sigmoid sinüs okluzyonu. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.

E139. Ballı HT, Asgarova E, Yalçın Ç, Akgül E, Aksungur EH. Hepatosellüler karsinomda mikrodalga ablasyon. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.

E140. E. Akgul, Ender Canlı, Ilgar Hüseynov T. Balli, E. Aksungur. Geniş Boyunlu Bifurkasyon Anevrizmaların Tedavisinde Hibrid, Y Şekilli Stent İle Koil Embolizasyonu. Turkrad 2014, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-16 Kasım, 2014.

E141. Onan HB, Akgül E, Akpınar S, Ballı HT, Balci İG, Canlı E, Aksungur EH. Derivo akım çevirici stent ile intrakranyal anevrizmaların tedavisi. TürkRad 2015, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2015.

E142. Onan HB, Akgül E, Akmangit İ, Dağlıoğlu E, Ballı HT, Arat A. İntrakranyal anevrizmaların tedavisinde yeni geliştirlen perikardiyum kaplı nörovasküler stent ile ilk deneyimler. TürkRad 2015, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2015.

F. Diğer yayınlar :

Ulusal kitap:

1. Akgül E. Dahiliye; Sınav Öncesi Kendini Ölçme ve Tekrar Serisi; 1000 Soru ve Açıklamalı Cevapları, İkinci baskı. Medical Network, Ankara, 1995.

2. Akgül E. Acil serviste radyoloji; Satar S, Güneysel Ö. Acilde Nöroloji. Adana: Adana Nobel Kitabevi, 2007.

3. Akgül E. Girişimsel Nöroradyoloji. Sancak İT. Temel Radyoloji. Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri, 2014.

Davetli Uluslararası Toplantı Konuşmacılığı:

1. Akgül E. Girişimsel radyoloji: Nörovasküler girişimler. 4. Kırgızistan Dahiliye Kongresi, Bişkek, Kırgızistan, 3-4 Haziran, 2011

2. Akgül E. Girişimsel radyoloji: Kemoembolizasyon ve bilier girşimler. 4. Kırgızistan Dahiliye Kongresi, Bişkek, Kırgızistan, 3-4 Haziran, 2011

3. Akgül E. Girişimsel radyoloji: Aort ve periferik damar hastalıklarında endovasküler girişimler. 4. Kırgızistan Dahiliye Kongresi, Bişkek, Kırgızistan, 3-4 Haziran, 2011

4. Akgül E. Jasper coils in the treatment of intracranial aneurysms. CIT 2012, China Interventional Therapeuticsin Partnership with TCT, Pekin, Çin, 15-18 Mart, 2012.

5. Akgül E. Pericardium Covered Stent. WFTIN 2015, XIII. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Gold Coast, Avustralya, 9-13 November 2015.

F4. Davetli Ulusal Kongre/Toplantı Konuşmacılığı:

1. Akgül E. Abdomen görüntüleme. Çukurova TIPMED 2004, II. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, Adana, 13-17 Ocak 2004.

2. Akgül E. Girişimsel radyoloji. Mersin Üni. Tıp Fak. Mezuniyet sonrası Eğitim Konferanslar ve Paneller Dizisi, Mersin, 30 Nisan 2004.

3. Akgül E. Birinci basamakta radyoloji kursu. Çukurova TIPMED 2005, III. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, Adana, 25-27 Ocak 2005.

4. Akgül E. Toraks ve abdomende arteryel ve venöz girişimler. 1. Çukurova İç Hastalıkları Günleri, Adana, 5-6 Mayıs 2006.

5. Akgül E. Arteriovenöz fistüllerde endovasküler tedavi: Olgu sunumları. Nefroloji Günleri, Adana, 16-18 Şubat 2007.

6. Akgül E. Diyabetik ayakta görüntüleme. Diyabetik Ayak Yaralarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu, Adana, 24 Şubat 2007.

7. Akgül E. Kesitsel anatomi kursu 1 (Baş-boyun). 19. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, 25-29 Nisan 2007.

8. Akgül E. Radyolojik ablasyon yöntemleri. Hepatosellüler karsinom (HCC): Tanı, Evreleme ve Tedavi, 1. Çukurova Girişimsel Radyoloji Toplantısı, Adana, 26 Mayıs 2007.

9. Akgül E. Santral ven anatomisi ve kateter özellikleri. Toplar damar girişimleri sempozyumu, Adana, 25-26 Nisan 2008.

10. Akgül E. Venöz malformasyonlar. Girişimsel Radyoloji IV. Yıllık Kongresi. Ankara, 9-11 Nisan 2009.

11. Akgül E. Serebrovasküler iskemik hastalıklarda endovasküler tedavi: Anevrizma, AVM, AVF. Serebrovasküler hastalıklarda güncel radyolojik yaklaşımlar. Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 2 Mayıs 2009.

12. Akgül E. Temporal kemik radyolojisi. Videokonferanslar-8 “Otolaringoloji’de güncel konular”. Çukurova Kulak Boğaz Burun Derneği, Adana, 26-28 Mart 2010.

13. Akgül E. Antiagregan tedavi ve GR’de diğer ilaçlar. Girişimsel radyoloji: Yıllık toplantı. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği, Kapadokya, Nevşehir, 5-8 Mayıs 2010.

14. Akgül E. Temporal kemik görüntüleme yöntemleri ve kesitsel anatomisi. Baş-boyun radyolojisi. Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 29 Mayıs 2010.

15. Akgül E. Pial AVM’ler. Tanısal ve Girşimsel Radyoloji Derneği, 6. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Belek, Antalya 16-19 Mart 2011.

16. Akgül E. Ekstrakranyal revaskülarizasyon için hasta değerlendirmesi ve hasta seçimi. Türk Nöroradyoloji Derneği, Nöroradyoloji Sempozyumu. Antalya, 17-20 Nisan 2011.

17. Akgül E. Acil nöroradyolojik patolojiler: Serebrovasküler patolojilerde radyolojik yaklaşımlar. 6. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları. Antalya, 17-20 Mayıs 2012.

18. Akgül E. Acil nöroradyolojik patolojiler: Acil spinal patolojilerde radyolojik yaklaşımlar. 6. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları. Antalya, 17-20 Mayıs 2012.

19. Akgül E. Karotis stenozları. TGRD 2013, 8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya,  28-31 Mart 2013.

20. Akgül E. Vasküler travma ve radyolojik girişimsel tedavi. Travma Radyolojisi. Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 21 Aralık 2013.

21. Akgül E. Standart olmayan anevrizmalar. TGRD 2014, 9. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya,  20-23 Mart 2014.

22. Akgül E. Karotid arter stentleme. Girişimsel Radyoloji Toplantısı, Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 21 Aralık 2014.

23. Akgül E. Serebral AVM'lerde endovasküler tedavi. Girişimsel Radyoloji Toplantısı, Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 21 Aralık 2014.

24. Akgül E. Dural AVM'lerde endovasküler tedavi. Girişimsel Radyoloji Toplantısı, Türk Radyoloji Derneği Adana Şubesi, Adana, 21 Aralık 2014.

25. Akgül E. Diyaliz amaçlı port takılması. TGRD 2015, 10. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya,  26-29 Mart 2015.

26. Akgül E. Akut inme tedavisinde kullanılan malzemeler. Akut inmede endovasküler tedavi toplantısı ve uygulamalı kursu, TGRD, Gaziantep, 10-11 Ekim, 2015.

27. Akgül E.  İntrakranyal anevrizmalarda sınıflandırma ve endovasküler tedavi seçimi. TürkRad 2015, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2015.

28. Akgül E.  Bir multipl serebral anevrizma olgusu. Eğitici olgu örneği. Girişimsel Radyoloji Olgularla Öğrenelim oturumu. TürkRad 2015, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2015.

29. Akgül E.  Akut inme tedavisinde kullanılan malzemeler. Akut İnmede Endovasküler Teadvi Toplantısı ve uygulamalı Kursu, TGRD Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Gaziantep, 10-11 Ekim, 2015

30. Akgül E.  Geçici kateterler: Endikasyon ve uygulama. Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, TGRD Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Antalya, 3-6 Aralık, 2015.

31. Akgül E.  Kalıcı kateterler: Endikasyon ve uygulamalar. Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, TGRD Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Antalya, 3-6 Aralık, 2015.

F7. Ulusal Toplantı Düzenleme/Bilimsel Kurul Üyeliği:

Serebrovasküler hastalıklarda güncel radyolojik yaklaşımlar. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 2 Mayıs 2009, Adana.

Renkli Doppler US uygulamaları. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 19 Aralık 2009, Adana.

Meme radyolojisi. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 20 Şubat 2010, Adana.

Baş-Boyun radyolojisi. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 29 Mayıs 2010, Adana.

Olgularla öğrenelim. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 25 Aralık 2010, Adana.

Pediyatrik Radyoloji. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 15 Ocak 2011, Adana.

Kas-İskelet sisteminde MRG uygulamaları. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 26 Mart 2011, Adana.

Abdominal MRG Uygulamaları. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 26 Mart 2011, Adana.

Radyoloji teknikerlerine yönelik MR fiziği ve uygulamaları. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 28 Mayıs 2011, Adana.

Nöroradyoloji: Santral sinir sistemi tümörleri. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 18 Şubat 2012, Adana.

Ürogenital Sistem Tümörlerinde Görüntüleme. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 31 Mart 2012, Adana.

Klinisyen Radyologdan ne bekler? TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 5 Mayıs 2012, Adana

Toraks radyolojisi. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 2 Haziran 2012, Mersin.

Obstetrik Görüntüleme Sempozyumu. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 22 Aralık 2012, Antakya.

Onkolojik görüntüleme ve beklentiler. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 23 Şubat 2013, Adana.

Bilimsel çalışma: Nasıl hazırlanır, nasıl yazılır? TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 23 Mart 2013, Adana.

Pediyatrik Nöroradyoloji: Beyaz cevher hastalıkları. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 4 Mayıs 2013, Adana.

Girişimsel Radyoloji. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 13 Aralık 2014, Adana.

TGRD 2015, 10. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, 26-29 Mart 2015, Antalya.

Akut inmede endovasküler tedavi toplantısı ve uygulamalı kursu, TGRD, Gaziantep, 10-11 Ekim, 2015.

Temel Girişimsel Radyoloji Kursu. TGRD Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Antalya, 3-6 Aralık, 2015.

Diploma aldığı kurum
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uzmanlık aldığı kurum
 • ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI
Yabancı Diller
 • İngilizce
İlgilendiği Hastalıklar
 • Beyin Anevrizma
 • Karotis Darlığı
 • Arteriovenöz Malformasyon
 • Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti)
 • İnme
Tedaviler
 • Serebral anevrizma embolizasyonu (Beyin baloncuğu tedavisi kapatılması)
 • Serebral arteriovenöz malformasyon embolizasyonu (AVM, Beyin damar yumakları tedavisi veya kapatılması
 • Dural arteriovenöz fistül embolizasyonu (DAVM, Beyin damar fistülleri tedavisi veya kapatılması)
 • Spinal(omurilik) AVM tedavisi
 • Karotikokavernöz fistül embolizasyonu (tedavisi veya kapatılması)

Erol Akgül Değerlendirmeleri

Değerlendir
1 Değerlendirme (Ort. Puan : 5)
Zamanlama
İlgi
Ortam

Hasta Değerlendirmeleri

ış..alı
Zamanlama
İlgi
Ortam

ilgi ve alakası çok iyi.İşin de uzman.Kendisinden son derece memnunuz.İnsancıl yaklaşım tarzı bir hekim olarak çok çok iyi. 31-07-2019

1 görüş bulundu.

Hakkında değerlendirme yapın

Prof. Dr. Erol Akgül tanıyorsanız ya da hastalığınızla ilgili ziyaret ettiyseniz görüşlerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendir

Erol Akgül Cevapladığı Sorular

Soru Sor
 • Radrasyon dozu

  21 yaşındayım.yaklaşık 2 3 ay önce sinüs bt çekildim ve son 1 haftada ise aynı gün iki diz birlikte ap röntgen ve iki diz tek tek lateral çekildi. kalçadanda tek ap röntgen çekildi.endişelenmem gereken bir durum var mı cevaplandırsınız sevinirim.

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Erol Akgül

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

 • Rdus inceleme

  Rdus da hemanjiom olduğu anlaşılır mı muhtemel dediği için baska bir sey yapmaya gerek var mı

  Doktor Cevabı:

  Prof. Dr. Erol Akgül

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

?

Soru sorun

Merak ettiğiniz konular hakkında danışabilirsiniz. Benzer soruları olan ziyaretçilerin bilgilenmesi amacıyla sorunuz yayınlanacaktır.

Soru Sor

Sıkça Sorulan Sorular

Prof. Dr. Erol Akgül kimdir , telefon numarası nedir?
Prof. Dr. E Akgül ile iletişime geçebileceğiniz numara şu an için doktorsitesi.com’da yayınlanmamaktadır. Kendisine bir mesaj göndererek güncel iletişim bilgisini ve telefon numarasını öğrenebilirsiniz.

Prof. Dr. Erol Akgül için nasıl randevu alabilirim?
Prof. Dr. E Akgül şu an için online randevu talebi kabul etmiyor. Kendisine mesaj göndererek randevu talebinizi iletebilirsiniz.

Prof. Dr. Erol Akgül nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?
Prof. Dr. Erol Akgül Medipol Mega Üniversite Hastanesi bünyesinde hasta/danışan kabul ediyor.

Prof. Dr. Erol Akgül hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?
Prof. Dr. Erol Akgül Radyoloji, ,Girişimsel Radyoloji uzmanıdır. Serebral anevrizma embolizasyonu (Beyin baloncuğu tedavisi kapatılması), Serebral arteriovenöz malformasyon embolizasyonu (AVM, Beyin damar yumakları tedavisi veya kapatılması, Dural arteriovenöz fistül embolizasyonu (DAVM, Beyin damar fistülleri tedavisi veya kapatılması), Spinal(omurilik) AVM tedavisi, Karotikokavernöz fistül embolizasyonu (tedavisi veya kapatılması), İnme(Stroke) tedavisi:Akut beyin damarı tıkanıklığı tedavisi, Karotid arter(Şah damarı) darlıklarında stentleme veya stent ile tedavisi, Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti), Subklavyen arter darlıkları tedavisi (balon veya stent anjioplasti), Hemanjiom ve vasküler malformasyonlarda perkütan skleroterapi alanlarında hizmet veriyor ve Beyin Anevrizma, Karotis Darlığı, Arteriovenöz Malformasyon, Vertebral arter darlığı tedavisi (balon veya stent anjioplasti), İnme hastalıkları konusunda çalışıyor.

Prof. Dr. Erol Akgül için muayene ücreti nedir?
Türkiye’de görev yapan doktorların muayene ücretleri sağlık regülasyonları nedeniyle yayınlanamamaktadır. Prof. Dr. Erol Akgül muayene ücretini öğrenmek için kendisine mesaj gönderebilir veya profilinde yer alan telefon aracılığı ile irtibata geçebilirsiniz.

Prof. Dr. Erol Akgül hakkındaki şikayetlere nasıl ulaşabilirim?
Prof. Dr. E Akgül ile ilgili doğrudan şikayetler doktorsitesi.com’da yer almamaktadır. Doktorsitesi.com sadece hastalar/danışanlar tarafından yazılan olumlu/olumsuz yorumlara/görüşlere yer vermektedir.

Prof. Dr. Erol Akgül hakkındaki hasta yorumlarını okumak ve yeni yorum yazmak istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Prof. Dr. E Akgül hakkında yorum/görüş yazmak için doktorsitesi.com profilinde yer alan “değerlendir” butonuna tıklayıp uzman hakkındaki tecrübenizi paylaşabilirsiniz. Sistem bilgi doğrulaması için sizden üye girişi veya facebook ile giriş talep edecektir.

Bu hekim siz misiniz?
Bilgileri güncelle


.