İstanbul, Safra Kesesi Ve Safra Yolları Hastalıkları