Osmaniye, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji