Edirne Merkez Diyabet / Insulin Direnci Ve Diyet Tedavisi