Dr. Fatma Özdemir

Aile Danışmanı - Kocaeli

Randevu Al 0 (850) 474 00 30 Soru Sor

Paradox Psikoloji Danışmanlık (Dr-PhD Klinik Psikoloji EMDR Eğitimli)

Bu uzmandan online görüşme randevusu alabilirsiniz.

Böylece evde kalabilir ve aynı zamanda da uzmanla görüşme sağlayabilirsiniz

Hemen Randevu Al

 

Uzmanının Adresi (2)

Fatih Mahallesi Ali Kahya Merkez Akkaya Sokak Sultan Murat Caddesi No : 3  İzmit, Kocaeli
Paradox Psikoloji

En yakın müsaitlik:

Takvimi Göster
İmkanlar
Online Doktor Danışma Nakit
Bahçelievler Mah. Talatpaşa Bulvarı Begonyalı Sok. 7/9  Bahçelievler, İstanbul
Özel Aile Hastanesi (Lüzum hali anlaşmalı hastane - Klinik Uygulama- Psikopatoloji Erişkin Çocuk Test Uygulama)

En yakın müsaitlik:

Takvimi Göster

Fatma Özdemir Hakkında

Fatma Özdemir Kimdir?

Avrupa Yabancı Diller İngiliz Dil Akademisi Okulu  Londra mezunudur.  İkinci Lisans Eğitimini  Kanada 'da Psikoloji üzerine tamamladı. Yüksek Lisans Eğitimini İngiltere de  Klinik Psikoloji olarak tamamlayan Fatma ÖZDEMİR, Doktoral program olarak Londra da  Klinik Psikoloji olarak öğrenimini tamamlamıştır.

 EMDR ( Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.) Eğitimini DBE tamamlayarak EMDR terapisine göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR HANGİ SORUNLARI TEDAVİ EDEBİLİR?

EMDR'ye göre psikolojik ve/veya psikosomatik rahatsızlıkların çoğunluğunun işlenmemiş anılara bağlı olması, klinik uygulama alanını giderek genişletmiş, bir çok sorunun verimli ve hızlı bir şekilde tedavisinin sağlandığı görülmüştür.

• Kişilik Bozuklukları
• Panik Bozukluğu
• Kaygı Bozuklukları
• Depresyon
• Komplike Yas
• Disosiyasyon
• Rahatsız Edici Anılar
• Fobiler
• Ağrı Rahatsızlıkları (Migren, Fibromiyalji)
• Yeme Bozuklukları
• Performans Kaygısı
• Stres ile Başa Çıkma
• Bağımlılıklar (Alkol, Madde, İnternet gibi)
• Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz
• Beden Algısı Bozuklukları
• Cinsel İşlev Bozuklukları
• Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları
• Kompleks Travma

Bu eğitimleri takiben; Nöro-Psikoloji nin öneminin farkındalığının Psikoterapide önemini vurgulayarak ; (Nöropsikoloji, beyinde gerçekleşen biyolojik süreçleri, psikolojik süreçler ile ilişkilendiren bir bilim dalıdır. Temelinde Psikoloji, Fizyoloji ve Biyolojik Psikoloji alanlarını da içerisinde barındıran Nöropsikoloji, gözlemlenebilir beyin faaliyetleri ve zihin arasındaki bağlantının anlamlandırılması esnasında oldukça önemli rol bir oynamaktadır. Bununla birlikte Nöropsikoloji, bu bağlantının sağlanabilmesi aşamasında çoğunlukla EEG, fMRI, PET gibi cihazlar ile elde edilen bilimsel verileri kullanmaktadır. Beyinden elde edilmiş olan bilimsel veriler ile Psikoloji bilimini harmanlayan Nöropsikoloji, bu alanda yeni yaklaşım ve fikirler ortaya koymaktadır. Nöropsikoloji araştırmalarında insan davranışlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bunun nedeni ise davranışın Nöropsikoloji’de beyin ve zihninin ölçümlenebilir dışa vurumundan kaynaklanmasıdır. Buna bağlı olarak, Nöropsikoloji’nin çalışma alanları arasında beyin-davranış ilişkilerinin de var olduğunu söylemek mümkündür.) kazanımlarının vakıalarda olumlu tedavi gözlemlenmektedir uzmanlar tarafından.  Neurobiofeedback (Nöroterapi) yöntemlerini ;Özellikle stresi, depresyonu yenmekte güçlük çeken insanlarda, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gösteren çocuklarda başarı ile uygulandığı kaçınılmaz bir gerçektir bilimsel verilere  ve edinilen deneyimlere göre. Bu konuda uzman olarak vakılarda aktif olarak; Özellikle stresi, depresyonu yenmekte güçlük çeken insanlarda, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gösteren çocuklarda başarı ile uygulandığı gözlemlenmektedir.   Silva Life System program , Silva Metod eğitimini International Headquartesrs LAREDO. TEXAS. U.S.A . eğitim belgesini alarak eğitimini başarıyla  tamamlamıştır.
Çocuk gelişim, Travma sonrası stres ve çocukluk çağı travmalarının yaşam boyu sonuçları alanında hizmet vermektedir. Dijital Çağda Anne Baba Olmak, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavileri Eğitimi ‘ Etkili İletişim ve Beden Dili ‘ ‘ Çocuk Ergen ve Aile İçi Etkili İletişim ‘ ' Ergenlik döneminde aile içi iletişim, Ergenlik döneminde yaşanılan sosyal kaygılar ve çözüm yolları' ' Aile Ahlakı ve Çocuklardaki Ahlaki Gelişim'‘ Çoklu Zeka Kuramı’ gibi bir çok önemli eğitimler alarak ve etken bir şekilde eğitimler de vermeye devam etmektedir. 

Marmara Üniversitesi ve Bakanlık iş birliği konsorsyumuna bağlı olarak  İşyeri Klinik Psikolokluğu  eğitimi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  Fakültesinde Aile içi İletişim ve Danışmanlık Aile Çift Evlilik  ilişki Aile Danışmanı ünvanını alarak;

( MEB ve Sağlık Bakanlığı Konsorsiyumu iş birliği Aile İçi İletişim Sertifikasına bağlı olarak ) Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri, Portfolyo Oluşturma ve Uygulama Aşamaları, Check-list ve Rubric Oluşturma Kriterleri ile ilgili çalıştaylarda sunumlar yaptı. PYP felsefesini içselleştirip eğitim yaklaşımımıza entegre etmemiz gerektiğini düşüncesi ile, ortak planlama ve disiplinler arası geçişlerin gereği gibi düzenlenmesi, öğrenmenin kalıcı olmasında ve öğrenenin aktif şekilde süreç içinde yer almasında etkili çalışmalar yürüttü .  M.E.B   bağlı Eğitim Kurumlarından  Aile Danışmanlığı yetki belgesini alarak etkin bir şekilde hizmet vermektedir.

Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi Klinik Uygulama Psikopatoloji & Erişkin Testleri Eğitimi ; Psikopatoloji Eğitimi,Psikoterapötik Müdahaleler,Klinik Gözlem ve Uygulama, Erişkin testleri Eğitimini başarıyla tatamlayarak ;

  Psikiyatride Kullanılan Ölçek ve Kısa Testler

♦ Beier Cümle Tamamlama Testi
♦ SCL 90 – R Ruhsal Belirti Tarama Listesi
♦ KSE Kısa Semptom Envanteri
♦ Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçekleri

 Yetişkin Zeka Değerlendirmesi ve Kognitif Tarama
♦ Kent EGY • Porteus Labirent Testleri
♦ Standardize Mini Mental Test


DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ VE RAPORLAMA ( Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocok Nörolojisi / Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği ) Eğitim Uygulama

WISC-R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ - UYGULAMA VE RAPORLAMA

MOXO  | Dikkat Testi | Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME TEST UYGULAMA VE RAPORLAMA

ÇOCUK DEĞERLENDİRME Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş) , Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5YAŞ 6 AY-11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier) (7 yaş üzeri), Duygudurum Ölçekleri (9-14 yaş).

MMPI Testini Uygulama, Yorumlama ve Raporlama düzenleyerek konsültasyon sağlamaktadır.

OLCIEB ( Cyprus Oxford Language Center International Examining Body )  Teacher Training ve NLP eğitimleri aldı. 

Konsültan hekimler
Yrd.Doç.Dr Hasan Sezeroğlu ( Psikiyatrist)
Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız ( Psikiyatrist)
Prof.Dr.Özgür Yorbik ( Psikiyatrist -Çocuk Ergen)

Kıbrıs da OLC Cyprus İEB’ de genel koordinatör olarak yaklaşık 14 yıl görev yaparak ve hala aktif olarak hizmet vermekte olup Türkiye Erzurum’a atanarak bir çok Okullar da Yabancı Diller ve Eğitim Koordinatörü olarak hizmet vererek ( Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve PAUSEM Sürekli Dil Eğitim Merkezi ,Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesin de Tıbbı Teknik Terimler üzerine uzman olarak dersler verdi . ( TUS ve YDS ) bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütün de birçok başarılı projelerde yer aldı. Atatürk Üniversitesin de ATA TEKNO kente Üniversite üst yönetim kurulu kararı ile Ulusal ve Uluslararası proje koordinatörü olarak 4 yıl hizmet verdi.2011 yılına Winter Universiade FISU heyetinde  ek hizmetler de bulundu. 2011 yılından sonra Kocaeli’ne yerleşerek Kocaeli Üniversitesi’nde ücretli akademisyen olarak hizmet verdi ve bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş konsorsiyumlarına bağlı iş birliği protokolleri doğrultusunda uluslararası projelerde görev almaktadır. ( PCM / Project Cycle Management Training Certificate of Attendance LLP/ EuropeanUnionLong Life Learning programme) Bir çok Eğitim Kurumunda Uluslararası Eğitim Planlama Proje Döngüsü ve Yönetimi Genel Danışmanı,OLC Cyprus ıeb London  BTCE ALTE  Türkiye Eğitim Uzmanı Ve Deneticisi   olarak hizmet vermektedir. İstanbul Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi ve Eğitmen Eğitimi ' Güngören Yetenekler' adlı ISTKA tarafından yürütülen projenin akademik kadrosunda halen proje yürütücüsü olarak hizmet vermektedir. Unesco ASP net / Unucef  kapsamında çocuk hakları üzerine bir çok başarılı projede yer almıştır.

Diploma aldığı kurum
 • Diğer
İhtisas aldığı kurum
 • DİĞER
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Fransızca
Diplomalar ve Sertifikalar
Fotoğraflar
Ücret Bilgisi
Muayene ücretlerini öğrenmek için arayın: 0 (850) 474 00 30

Fatma Özdemir Değerlendirmeleri

Değerlendir
26 Değerlendirme (Ort. Puan : 5)
Zamanlama
İlgi
Ortam

Hasta Değerlendirmeleri

al..tal
Zamanlama
İlgi
Ortam

Dr Fatma hanım İşinde uzman ,candan,dr-hasta ilişkisi gibi değil aileden biriymiş gibi yaklaşımı var.Sıkıntılarımıza çözüm olurken gösterdigi samimiyet ve uzman bilgisi takdire şayan***Kesinlikle tercih edilmesi gereken dr. İlgisi ve alakası için çok teşekkür ederim ... 17-07-2021

an..tal
Zamanlama
İlgi
Ortam

Dr. Psk. Fatma ÖZDEMIR hanım gerçekten işinin uzmanı hastalarına karşı ilgili hastalarını takip eden bir psikolog. Psikolojik rahatsızlıklarınızda başvurabileceğiniz ender dr. Psikologlardan birisi hatta en iyisi diyebilirim. 14-07-2021

kan..en
Zamanlama
İlgi
Ortam

İlgisi alakesı çok iyi doktor hanımın işinde de çok başarılı kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. 12-04-2021

i..rkdoğan
Zamanlama
İlgi
Ortam

gittiğim günden beri kendimdeki gelişmeleri farketmemi, kendimi ve çevremi daha iyi tanıyıp anlamamı sağlayan canım hocam alanında tanıştığım en iyi doktorlardandır. 27-03-2021

UN..KURT
Zamanlama
İlgi
Ortam

hayatımda iyi ki tanıdım sizi, çocuklarım ve ben sizin sayenizde hayata gülüyorum. harika bir doktor şiddetle tavsiye ederim. 25-03-2021

�e Lale ..acı
Zamanlama
İlgi
Ortam

Kendisi çok iyi, enerjik, pozitif, çok iyi bir dinleyici. İlk görüşmemizden sonra bile çok daha pozitif bakmama yardımcı oldu kendisi. 25-03-2021

�e Lale ..acı
Zamanlama
İlgi
Ortam

Kendisi sizin iç dünyanızı tek konuşma ile biliyor. Kendisi ile görüşmeye başladıktan sonra özgüvenim arttı, dünyaya daha pozitif bakmaya başladım. 24-03-2021

ma ..acı
Zamanlama
İlgi
Ortam

Kendisi çok ilgili, alanında çok başarılı birisi. Kızım kendisiyle konuştuktan sonra daha iyi hissettiğini söyledi. Zaten Kızım yanından çıktığında daha kendinden emin duruyordu. Kendisi de çok tatlı bir bayan. 24-03-2021

ve..cahitoğlu
Zamanlama
İlgi
Ortam

Alanında fazlasıyla başarılı, iç dünyanızı sizden daha iyi anlıyor, samimi, güler yüzlü, istediğiniz her konuyu konuşabileceğiniz, sizi yargılamadan dinleyen bir sırdaş. İlgisi, emeği için çok teşekkürler 18-11-2020

�ar..demir
Zamanlama
İlgi
Ortam

Tüm dünyanın ve ülkemizin korona virüsü belası ile mücadele verirken neredeyse bozulmaya yüz tutan ruh ve akıl sağlığımızla ilgili sorunlarımıza Online olarak bile yardımcı olmaya çalışan doktor hanımı takdir ediyorum,çalışmalarında başarılar diliyorum.iyiki varsınız 13-04-2020

Yorum randevu sonrasında eklenmiştir.

26 görüş bulundu.

Hakkında değerlendirme yapın

Dr. Fatma Özdemir tanıyorsanız ya da hastalığınızla ilgili ziyaret ettiyseniz görüşlerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

Değerlendir

Fatma Özdemir Cevapladığı Sorular

Soru Sor
 • Seans ücreti nedir

  Doktor hanimin seans ucreti ne kadardir seans ücreti nedir acaba bunu merak etmekteyim

  Doktor Cevabı:

  Dr. Fatma Özdemir

  tarihinde cevapladı.

  Cevabı gör

?

Soru sorun

Merak ettiğiniz konular hakkında danışabilirsiniz. Benzer soruları olan ziyaretçilerin bilgilenmesi amacıyla sorunuz yayınlanacaktır.

Soru Sor

Ekibim

Hasan SEZEROĞLU Yrd.Doç.Dr (Psikiyatrist ) 38 yıllık mesleki tecrübe
Hüseyin YILDIZ Uz. Dr (Psikiyatrist ) 8 yıllık mesleki tecrübe
Özgür YORBİK Prof. Dr. (çocuk Ergen Psikiyatrist ) 15 yıllık mesleki tecrübe
Mustafa Ozan ÜNLÜ Uzm. Klinik Psk 4 yıllık mesleki tecrübe

Sık Sorulan Sorular

Dr. Fatma Özdemir ile nasıl iletişime geçerim?
Dr. Fatma Özdemir ile iletişime geçmek için bu telefon numarasını ayarabilirsiniz: 0 (850) 474 00 30

Dr. Fatma Özdemir için nasıl randevu alabilirim?
Dr. Fatma Özdemir için online veya telefonla randevu alabilirsiniz. Dr. Fatma Özdemir için randevu takvimini ve en erken randevu gün/saatini doktorsitesi.com profilinde bulabilir ve online randevu oluşturabilirsiniz.

Dr. Fatma Özdemir nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?
Dr. Fatma Özdemir Paradox Psikoloji Özel Aile Hastanesi (Lüzum hali anlaşmalı hastane - Klinik Uygulama- Psikopatoloji Erişkin Çocuk Test Uygulama) Bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret edebilirsiniz.

Dr. Fatma Özdemir hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?
Dr. Fatma Özdemir Aile Danışmanı, uzmanıdır. alanlarında hizmet veriyor ve hastalıkları uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Dr. Fatma Özdemir için muayene ücreti nedir?
Dr. Fatma Özdemir muayene ücreti sağlık regülasyonları nedeniyle yayınlanamamaktadır. Dr. Fatma Özdemir muayene ücretini öğrenmek için kendisine mesaj gönderebilir veya profilinde yer alan telefon aracılığı ile irtibata geçebilirsiniz.
Dr. Fatma Özdemir hakkındaki hasta yorumlarını okumak ve yeni yorum yazmak istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Dr. Fatma Özdemir hakkındaki hasta yorumlarını okumak ve yeni yorum/görüş yazmak için doktorsitesi.com profilinde yer alan “değerlendir” butonuna tıklayıp uzman hakkındaki tecrübenizi paylaşabilirsiniz. Sistem bilgi doğrulaması için sizden üye girişi veya facebook ile giriş talep edecektir.

.