Dr. Fatma Özdemir

Aile Danışmanı - Kocaeli

Çocuklarda davranış gelişimi ve eğitimi, Ergenlik Sorunları, Sınav Kaygısı

Dr. Fatma Özdemir

Avrupa Yabancı Diller İngiliz Dil Akademisi Okulu  Londra mezunudur.  İkinci Lisans Eğitimini  Kanada 'da Psikoloji üzerine tamamladı. Yüksek Lisans Eğitimini İngiltere'de  Klinik Psikoloji olarak tamamlayan Fatma ÖZDEMİR, Doctoral program olarak Londra'da  Klinik Psikoloji olarak öğrenimini tamamlamıştır. Bu Eğitimleri desteklemek amaçlı pek çok mesleki eğitimlere katılarak DBE ( Davranış Bilimleri  Enstitüsü) Emdr eğitimini alarak alanında uzmanlar tarafından destek vermektedir.

EMDR Bilgi;

 EMDR ( Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.) Eğitimini DBE tamamlayarak EMDR terapisine göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumları dır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklemektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılamalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenmemiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapmadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

 

EMDR HANGİ SORUNLARI TEDAVİ EDEBİLİR?

EMDR'ye göre psikolojik ve/veya psikosomatik rahatsızlıkların çoğunluğunun işlenmemiş anılara bağlı olması, klinik uygulama alanını giderek genişletmiş, bir çok sorunun verimli ve hızlı bir şekilde tedavisinin sağlandığı görülmüştür.

• Kişilik Bozuklukları
• Panik Bozukluğu
• Kaygı Bozuklukları
• Depresyon
• Komplike Yas
• Disosiyasyon
• Rahatsız Edici Anılar
• Fobiler
• Ağrı Rahatsızlıkları (Migren, Fibromiyalji)
• Yeme Bozuklukları
• Performans Kaygısı
• Stres ile Başa Çıkma
• Bağımlılıklar (Alkol, Madde, İnternet gibi)
• Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz
• Beden Algısı Bozuklukları
• Cinsel İşlev Bozuklukları
• Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları
• Kompleks Travma

Çocuklarla ilk görüşme Eğitimi ve Çocuk Testleri Eğitimini başarıyla tamamlayarak Uygulayıcı sertifikası almaya hak kazanmıştır.

 

 

Çocuk gelişim, Travma sonrası stres ve çocukluk çağı travmalarının yaşam boyu sonuçları alanında alanında uzmanlar ile  hizmet vermektedir. Dijital Çağda Anne Baba Olmak, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavileri Eğitimi ‘ Etkili İletişim ve Beden Dili ‘ ‘ Çocuk Ergen ve Aile İçi Etkili İletişim ‘ ' Ergenlik döneminde aile içi iletişim, Ergenlik döneminde yaşanılan sosyal kaygılar ve çözüm yolları' ' Aile Ahlakı ve Çocuklardaki Ahlaki Gelişim'‘ Çoklu Zeka Kuramı’ gibi bir çok önemli eğitimler alarak Uzmanlar eşliğinde destek vermektedir.

Marmara Üniversitesi ve Bakanlık işbirliği konsorsiyumuna bağlı olarak  İşyeri Klinik Psikologluğu  eğitimi tamamlamıştır.

( MEB ve Sağlık Bakanlığı Konsorsiyumu işbirliği Aile İçi İletişim Sertifikasına bağlı olarak ) Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri, Portfolyo Oluşturma ve Uygulama Aşamaları, Checklist ve Rubric Oluşturma Kriterleri ile ilgili çalıştaylarda sunumlar yaptı. PYP felsefesini içselleştirip eğitim yaklaşımımıza entegre etmemiz gerektiğini düşüncesi ile, ortak planlama ve disiplinler arası geçişlerin gereği gibi düzenlenmesi, öğrenmenin kalıcı olmasında ve öğrenenin aktif şekilde süreç içinde yer almasında etkili çalışmalar yürüttü .İstanbul Gedik Üniversitesi Adli Psikoloji Uzmanlığı Eğitimini başarı ile tamamlamış olup,    İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Eğitim Uygulama  ve Araştırma Merkezi  ' Aile Danışmanlığı Eğitimini başarıyla tamamlayarak Aile Danışmanı ünvanını alarak, aynı zamanda M.E.B   bağlı Eğitim Kurumlarından  Aile Danışmanlığı yetki belgesini alarak  Alanında uzman hekimler ile birlikte hizmet vermektedir.

Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi Klinik Uygulama Psikopatoloji & Erişkin Testleri Eğitimi ; Psikopatoloji Eğitimi,Psikoterapötik Müdahaleler,Klinik Gözlem ve Uygulama, Erişkin testleri Eğitimini başarıyla tamamlayarak ; Başkent Psikoloji Atölyesi Bağımlılığa Yaklaşım ( Approach to Addiction)  Prof.Dr.Kültegin Ögel ve Ekibi ile Eğitim Sertifikasını başarı ile  tamamlamıştır.

  Psikiyatride Kullanılan Ölçek ve Kısa Testler

♦ Beier Cümle Tamamlama Testi
♦ SCL 90 – R Ruhsal Belirti Tarama Listesi
♦ KSE Kısa Semptom Envanteri
♦ Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçekleri

 Yetişkin Zeka Değerlendirmesi ve Kognitif Tarama
♦ Kent EGY • Porteus Labirent Testleri
♦ Standardize Mini Mental Test
 

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ VE RAPORLAMA ( Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocok Nörolojisi / Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği ) Eğitim Uygulama

WISC-R ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ - UYGULAMA VE RAPORLAMA

MOXO  | Dikkat Testi | Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

TERAPÖTİK KARTLAR (Uygulayıcı Analist)

 

  • Yapılandırılmış bir bilinçaltı dışavurum tekniği olarak danışanlarınız ile daha hızlı yol almanızı sağlar.
  • Terapötik Kartlar araç işlevi görür ve hakkında konuşması zor olan ya da bilinç dışı olan duygu ve düşünceleri yaratıcı bir şekilde ifade etmeye yardımcı olur.
  • Terapötik Kartlar bireysel olarak ya da gruplar halinde kullanılabilir, bu nedenle bireylerle, öğretmenlerle ve ailelerle yoğun bir şekilde çalışan tüm ruh sağlığı çalışanları için kesinlikle bilinmesi gereken uygulamalar arasında yer almaktadır.
  • Terapötik Kartları danışmanlarında gerekli durumlarda çalışarak siz danışanların  seanslarınıza  olumlu ve canlı bir atmosfer yaratmak için kullanmaktadır.

TERAPÖTİK KARTLAR ( Terapötik Kartların kullanımı ile kendini ifade etmede zorluk yaşayan bireylere, çalışanlara ve ailelere yardımcı olurken onları daha iyi anlamanıza ve yardım ederken daha etkili yöntemler kullanmanıza katkı sağlayacaktır. Hepimizin anılarımızı, düşlerimizi, hayallerimizi ve tecrübelerimizi kaydettiğimiz bir iç dünyamız vardır. Bu dünyamızı ihtiyaç ve isteklerimiz doğrultusunda zaman zaman ziyaret ederiz, ancak bazen baş edilmesi zor olan hoş olmayan ya da işlenmemiş tecrübelerimizi ziyaret etmeyi ihmal ederiz. Terapötik Kartlardaki görüntüler ortaklık ve yansıtmayı teşvik eder; ifade etmemiz, açıkça dile getirmemiz konusunda bize yardımcı olur, olayları tekrar somutlaştırır, bunların yanı sıra sansür ve akılcı düşünceyi bypass ederler.

 

 

 

NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME TEST UYGULAMA VE RAPORLAMA

ÇOCUK DEĞERLENDİRME Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş) , Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5YAŞ 6 AY-11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier) (7 yaş üzeri), Duygu Durum Ölçekleri (9-14 yaş).

MMPI Testini Uygulama, Yorumlama ve Raporlama düzenleyerek konsültasyon sağlamaktadır.

 

 

 

 

 


OLCIEB ( Cyprus Oxford Language Center International Examining Body )  Teacher Training ve NLP eğitimleri aldı. 

Kıbrıs da OLC Cyprus İEB’ de genel koordinatör olarak yaklaşık 14 yıl görev yaparak ve hala aktif olarak hizmet vermekte olup Türkiye Erzurum'a atanarak birçok Okullar da Yabancı Diller ve Eğitim Koordinatörü olarak hizmet vererek ( Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve PAÜSEM Sürekli Dil Eğitim Merkezi ,Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbı Teknik Terimler üzerine uzman olarak dersler verdi . ( TUS ve YDS ) bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütün de birçok başarılı projelerde yer aldı. Atatürk Üniversitesinde ATA TEKNOkent Üniversite üst yönetim kurulu kararı ile Ulusal ve Uluslararası proje koordinatörü olarak 4 yıl hizmet verdi.2011 yılına Winter Universiade FISU heyetinde  ek hizmetler de bulundu. 2011 yılından sonra Kocaeli’ne yerleşerek Kocaeli Üniversitesi’nde ücretli akademisyen olarak hizmet verdi ve bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş konsorsiyumlarına bağlı iş birliği protokolleri doğrultusunda uluslararası projelerde görev almaktadır. ( PCM / Project Cycle Management Training Certificate of Attendance LLP/ European Union Long Life Learning programme) Birçok Eğitim Kurumunda Uluslararası Eğitim Planlama Proje Döngüsü ve Yönetimi Genel Danışmanı,OLC Cyprus ıeb London  BTCE ALTE  Türkiye Eğitim Uzmanı    olarak hizmet vermektedir. İstanbul Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi ve Eğitmen Eğitimi ' Güngören Yetenekler' adlı İSTKA tarafından yürütülen projenin akademik kadrosunda halen proje yürütücüsü olarak hizmet vermektedir. Unesco ASP net / Unıcef  kapsamında çocuk hakları üzerine bir çok başarılı projede yer almıştır.

Hakkımda yazımızın en son halini göndermekteyim.

 

Ekip Arkadaşlarımız

 

  • Yrd. Doç. Dr. Hasan SEZEROĞLU
  • Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız
  • Prof. Dr. Özgür YORBİK

Paradox Psikoloji
Fatih Mahallesi Ali Kahya Merkez Akkaya Sokak Sultan Murat Caddesi No : 3 İzmit/Kocaeli
En Yakın Uygunluk
Hizmetler
Aile Terapisi Bağımlılık Tedavisi Bilişsel Davranışçı Terapi Bireysel terapi Evlilik terapisi Devamı
İmkanlar
Online Doktor Danışma Devamı
Ödeme Yöntemleri
Nakit Devamı
Randevu Hattı

Hakkında

Avrupa Yabancı Diller İngiliz Dil Akademisi Okulu  Londra mezunudur.  İkinci Lisans Eğitimini  Kanada 'da Psikoloji üzerine tamamladı. Yüksek Lisans Eğitimini İngiltere'de  Klinik Psikoloji olarak tamamlayan Fatma ÖZDEMİR, Doctoral program olarak Londra'da  Klinik Psikoloji olarak öğrenimini tamamlamıştır. Bu Eğitimleri desteklemek amaçlı pek çok mesleki eğitimlere katılarak DBE ( Davranış Bilimleri  Enstitüsü) Emdr eğitimini alarak alanında uzmanlar tarafından destek vermektedir. Devamı

Diploma Aldığı Kurum

Diğer

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 06.2020
Deneyim: 2 Yıl

Yabancı Dil

Fransızca, İngilizce

Ekibim

Hasan SEZEROĞLU

Hüseyin YILDIZ

Özgür YORBİK

Mustafa Ozan ÜNLÜ

İlgi Alanları

Çocuklarda davranış gelişimi ve eğitimi Ergenlik Sorunları Sınav Kaygısı Davranış Problemleri Özgüven Problemleri (Özgüven Eksikliği, Aşırı Özgüven) Devamı

Deneyimler

Paradox Psikoloji (2020 - Devam ediyor)

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için ara 0 (850) 474 00 30

Görüşler

Bu uzman ile ilgili herhangi bir <br /> değerlendirme yapılmamış.
Bu uzman ile ilgili herhangi bir
değerlendirme yapılmamış.

Bu uzmanı tanıyor ya da hastalığınla ilgili ziyaret ettiysen görüşünü veya şikayetini yaz.

Görüş Ekle
Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

Sık Sorulan Sorular

Dr. Fatma Özdemir ile nasıl iletişime geçerim?

Dr. Fatma Özdemir için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Dr. Fatma Özdemir için nasıl randevu alabilirim?

Dr. Fatma Özdemir ile iletişime geçmek için bu telefon numarasını ara: +908504740030

Dr. Fatma Özdemir nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Dr. Fatma Özdemir Paradox Psikoloji bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Dr. Fatma Özdemir hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Dr. Fatma Özdemir Aile Danışmanı uzmanıdır. Çocuklarda davranış gelişimi ve eğitimi, Ergenlik Sorunları, Sınav Kaygısı alanlarında hizmet veriyor ve Aile Terapisi, Bağımlılık Tedavisi, Bilişsel Davranışçı Terapi hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Facebook Twitter Instagram Youtube