Dr. Erdoğan Taş

Akupunktur - Antalya
5.0

Fitoterapi, Hipnoz, Ozon Tedavisi

“Merhaba, Hocam ile yollarımız yıllar öncesinde kesişti çok şükür.Hacamat ve akapunktur yaptırıyordu...” Devamı

Dr. Erdoğan Taş

Dr. Erdoğan Taş, 1967 yılında Denizli'de doğdu. Lisans öncesi öğrenimlerini Denizli'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanı almıştır. 

       1993-1994 Karabük Merkez Çukurca Sağlık Ocağı Hekimi, 1994-1998 Denizli Sarayköy Sığma Sağlık Ocağı Hekimi, 1998-2003 Denizli Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Hekimi, 2003-2012 Denizli Sağlık Müdürlüğü- İl Sağlık Müdürü, 2012-2014 Antalya Kamu Hastaneleri Birliği- Genel Sekreteri (Kurucu), 2015- 2017 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi – Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı.  Dr. Erdoğan Taş, 2015- 2019 Atatürk Devlet Hastanesi – GETAT Akupunktur, Hacamat, Proloterapi polikliniğini kurarak GETAT kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Dr. Erdoğan Taş, 1997 yılından günümüze Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgilenmeye başlamış, 1997 yılında Akupunktur eğitimleri, 2011 yılında da Hipnoz eğitimleri almış, 1998 yılında ise Denizli'de ''Alternatif Tıp Merkezi'' isminde eşi Dr. Sümeyye Taş ile birlikte özel Akupunktur muayenehanesi'ni açarak çalışmalarını sürdürmüştür. 

        1997 - 2002 yılları arasında bir çok yerli ve yabancı eğitimciden Akupunktur eğitimleri almış, Türkiye'de Akupunktur'un duayenleri olan Prof. Dr. Abdülkadir ERENGÜL, Dr. Nüzhet ZİYAL ve Dr. Mehmet Fuat ABUT gibi önemli Akupunktur hocalarından Akupunktur eğitimi alma şansı bulmuştur.

      Dr. Erdoğan Taş, Türkiye de Akupunktur gibi Geleneksel ve Tamalayıcı Tıbbın bu günlere gelmesinde büyük emeği olan Prof Dr Cemal ÇEVİK tarafından 2002 yılında Gazi Üniversitesinde düzenlenen ve Türkiye de ilk resmi Akupunktur eğitimi olma niteliğine sahip  Akupunktur sertifikasyon eğitimini başarı ile tamamlayarak Sağlık Bakanlığından resmi “Akupunktur Uygulama Sertifikasını” aldı. 

       Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında  663 sayılı KHK ye istinaden 2014 yılında çıkarılan  “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” kapsamında; Akupunkturun Uygulama Sertifikasının yanında 

2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim ile “ Proloterapi Uygulama Sertifikasını”,

2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim ile  “Hacamat (Kupa) Uygulama Sertifikasını”,

2018 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim ile  “Fitoterapi uygulama sertifikasını”

2019 yılında, 2011 Yılında Eğitimlerini aldığı ve uyguladığı Hipnoz Eğitiminin resmi sertifikasyonunu 2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim ile “Hipnoz Uygulama Sertifikasını” 

2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim ile  “Ozon Uygulama Sertifikasını’' almıştır. 

Bunların yanında hızla gelişen dünyamızda bilgi ve tecrübesini artırmak için bir çok mesleki eğitim ve kurslar ile mesleki gelişimini artırmaktadır.

2017-2018 yılında Dr Raphael NOGİER tartından verilen 1. ve 2. basamak “NOGİER AURİCULOTERAPİ”  eğitimi,

2018-2019 yılında  “ Geleneksel tıp açısından Mizaç eğitimleri”,

2018 yılında aldığı Hacamat Eğitimlerini “Uygur Tıbbı açısından Hacamat” ve “İran Tıbbı açısından Hacamat”  eğitimlerini ile 2 farklı ekolden daha eğitim alarak zenginleştirmiştir.

2017-2019 yılında Osteopat Chris Astill  tarafından verilen “Epigenetik ve Kinezyoloji Eğitimleri”,

2019 yılında  “Radyodiestezi- Sarkaç eğitimi'',

2019 yılında  “YNSA Mikrosistem akupunktur” eğitimi,

2019 yılında "OİL AKUPUNKTUR (YAĞ AKUPUNKTURU)” eğitimleri almıştır.

Dr. Erdoğan Taş, 2019 Yılında 26 yıllık devlet memuriyetinin ardından emekli olarak Antalya’da “Akutrans GETAT klinik ” Akupunktur, Hipnoz, Hacamat, Proloterapi, Ozon terapi ve Fitoterapi Tedavi Merkezi adlı muayenehanesinde eşi Dr Sümeyye Taş ile birlikte Akupunktur, Hipnoz, Hacamat, Hirudoterapi (Sülük), Proloterapi, Ozon terapi, Fitoterapi, Psikoterapi, Cinsel terapi ve Aile danışmanlığı  alanında hizmet vermeye devam etmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Erdoğan Taş'ın Katıldığı Mesleki eğitimler

1997 İstanbul Akupunktur Derneği - Akupunktur Eğitimi

1997 Akupunktur Derneği- Prof Dr Jean Bossy- Akupunkturda Dermatomlar 

1998 İstanbul Akupunktur Derneği - Prof Dr Jeffry DANY - İntradermal İğne uygulamaları   

1999 Akademik Akupunktur Der.A - Dent. Oscar Mastalaeir-Auriculoterapide Bozucu alanlar

2001 Turkısh Medical Acupuncture Association - Traditional Japanese Acup.F. 

2001 İstanbul Akupuntur Derneği -  ABD-Havai Akupunktur Başk.tar.verilen sem.

2001 Akademik Akupunktur DerNEĞİ - Ağrı ve Akupunkturun Ağrıdaki Etki Mekanizması.

2002 Gazi Üniversitesi - Acupuncture Training and Application Course

2003 Türk Tabipler Birliği -  İşyeri Hekimliği B Tipi sertifikası 

2003 Sağlık Bakanlığı -  Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası

2004 Yeditepe Ün.-Tıb.Hipnoz Derneği -  Uluslararası Hipnoz Kongresi

2004 Yeditepe Ün.-Tıb.Hipnoz.Derneği -  Ego State Therapy konulu Workshop

2005 Sağlık Bakanlığı -  Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Ser.

2005 Sağ.Bak.-İzmir Tabipler Odası -  Neonatal Resüsitasyon Progaramı Eğitimci Sert.

2006 Sağlık Bakanlığı -  Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sert.

2006 Sağ.Bak- İstanbul Üniv. - Kaplıca Tıbbi ve Uygulamaları Eğitim Semineri

2011… Hipnoz Eğitimi

2018 Sağlık Bilimleri Ünv. - Hacamat(Kupa) Uygulayıcı Sertifikası

2018 Sağlık Bilimleri Ünv. - Proloterapi  Uygulayıcı Sertifikası

2018 Yıldırım Beyazıt Ünv. - Fitoterapi Uygulayıcı  Sertifikası

2016-2018 … Kinezyoloji Eğitimi

2017-2018 Geleneksel Uygur ve Çin Tıbbı ve Mizaç Eğitimi

2017 Ankara Akupunktur Derneği - Akupunktur Sempozyumu

2018 Sağlık Bakanlığı - 1.Uluslararası GETAT Kongresi

2019 Sağlık Bakanlığı-  2. Uluslararası GETAT Kongresi

2019 Sağlık Bilimleri Ünv.-  Hipnoz Uygulayıcı Eğitimi

2019 Sağlık Bilimleri Ünv. - Ozon  Uygulayıcı Sertifikası

2019 … Radyodiestezi-Sarkaç eğitimi

2019… YNSA Akupunktur eğitimi

2019 … OİL AKUPUNKTUR (Yağ Akupunktur) eğitimi

2019…   HYT Hipnoz eğitimi

KATILIM BELGELİ DİĞER MESLEKİ EĞİTİMLER:

1992 Türkiye Sin.ve Ruh Sağ.Der. - Ülkemizde Depresyon Sorunu

1998 Acil Tıp Derneği - Acil Olgularda Tanı ve Tedavi   mez.son.eğt.

2003 Denizli Onkoloji Semineri Onkoloji Semineri

2003 Hıfzıssıhha Mektebi Müd. - Sağlık Yöneticileri Toplantısı

2003 S.B.Araş.Plan. ve Koor.Bşk. -  Üst Düzey Yönetici Eğitimi

2003 Kardiyoloji Derneği - VII. İleri Kardiyak Yaşam Derneği Kursu

2004 P.Ü.TıpFak.-Denizli S.Md. - Tüberküloz ve Kontrolü konulu Hizm.İçi Eğ.Tpl.

2004 DPT-TÜSSİDE - Stratejik Planlama eğitimi

2004 Başkent Üniversitesi - Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet EtkililikÇalışm.

2005 Enginkan Vakfı - Sözsüz İletişim (Beden Dili) Semineri

2005 Sağ.Bak.AB.Koor.D.Başk. -  AB Mali Kaynakları ve Proje Süreç Yönetimi Eğ.

2005 Sağ.Bak.Ted.Hiz.Gen.Müd. - Hasta Hakları Uygulaması Hizmet İçi Eğitimi

2005 KALDEM - ISO 9001:200 Kalite Yönetim Sis.Semineri

2005 Sağ.Bak.İzleme ve Değ.Br. - Sağlıkta Dönüşüm Programı Yönetici Eğitim.

2006 The World Bank Institute - Turkey National Flagship Senior Policy Seminar

2006 Denizli Sağlık Müdürlüğü - Kalite Yönetim Sistemi ve Dökümantasyon Eğit.

2006 Denizli Sağlık Müdürlüğü - Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

2007 Sağlık Bakanlığı - Ulusal Kanser Haftası

2007 Denizli Sağlık Müdürlüğü - Kalite Çemberleri Eğitimi

2007 Sağlık Bakanlığı - 2. e-Sağlık Kongresi

2007 Sağ.Bak.Ted.Hiz.Gen.Müd. - 3.Ambulans Rallisi Acil Sağlık Hizm.Kongresi

2007 KALDER - Yılın Başarılı ekibi Ödülü Değerl.Yetiştirme sem.

2008 Sağlık Bakanlığı-  Sağlık Yöneticileri Eğitim Sertifikası

2008 Sağlık-Der -  Sağlık Yönetimi Kongresi

2008 Sağlık Bakanlığı - 2.Ulusal Sağlık Kurultayı, Sağlık 2008 Kongresi

2008 Hıfzıssıhha Mektebi Müd.-  Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

2008 Sağlık Bakanlığı - 3. e-Sağlık Kongresi

2009 Sağ.Bak.Per.Yön.Kal.D.B. - Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kong.

2009 Sağ.Bak-Enfe.Kast.Der. - 3.Ulusal Aşı Sempozyumu

2009 MFİD-İŞKUR-AB. - Uluslarası Sosyal Bakım Sempozyumu

2011 Sağlık Bakanlığı - Uluslararası Sağ.Geliş.ve İletişim Sempozyumu

Altındağ mahallesi, 100.Yıl Bulvarı,Polat Apt. No: 14/2 Kat:1 D:2 Muratpaşa/Antalya
En Yakın Uygunluk
Hizmetler
Ağrı tedavileri Ağrı tedavisi Akupunktur tedavisi Aurikuloterapi mikrosistem akupunkturu Bel - boyun fıtığı Devamı
Ödeme Yöntemleri
Kredi kartı ile ödeme Nakit Devamı
Randevu Hattı

Hakkında

Dr. Erdoğan Taş, 1967 yılında Denizli'de doğdu. Lisans öncesi öğrenimlerini Denizli'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanı almıştır.  Devamı

Diploma Aldığı Kurum

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 05.2020
Deneyim: 3 Yıl

İlgi Alanları

Fitoterapi Hipnoz Ozon Tedavisi Hacamat Tedavisi Tik Bozuklukları Devamı

Deneyimler

Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi (2020 - Devam ediyor)

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için ara 0 (850) 811 78 66

Görüşler

Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

5.0

Zamanlama

5.0

İlgi

5.0

Ortam

5.0
Emr*** Ç***
Zamanlama
İlgi
Ortam
22 gün önce
Stres ve travma sonrası stres bozukluğu tedavisi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Merhaba, Hocam ile yollarımız yıllar öncesinde kesişti çok şükür.Hacamat ve akapunktur yaptırıyordum. Hayatımdaki olumsuzlukların,kronik mutsuzluğumun temel nedeni ile alakalı uzunca bir süredir psikoloji kitapları okuyor, podcastler dinliyor, klinik psikologlardan destek alıyordum ama anlık rahatlamalar olduğunu deneyimledim yine mutsuzdum özellikle sağlıklı bir ilişkiye başlamakta ve devam ettirmekte zorlanıyordum. Hocama bu durumu açtım, şikayetlerimi belirtim ve imge terapiye başladık. Bilinç altıma, içsel bilincime yaptığım esrarengiz yolculuk sonucunda; çok farklı travmalarımın olduğunu fark ettim, yüzleştim ve olumsuz bağlarımı kopardım. Seanslara devam ediyorum ve çok huzurlu ve mutluyum. Sanki içimdeki eski ben yavaş yavaş eriyor ve kayboluyor. Herkesin deneyimlenesi lazım kendi ruh sağlığı için. Selamlar.

DU
Der*** U***
Zamanlama
İlgi
Ortam
1 ay önce
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Anlayışlı bilgi veren güler yüzlü güven veren sıcak kanlı bir doktor

FT
Fat*** T***
Zamanlama
İlgi
Ortam
1 ay önce
Depresyon tedavisi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Çok bilgili ve çok ilgiliydi.. Ilk seansimdi ama çok iyi ayrıldım diyebilirim

AE
Ayg*** E***
Zamanlama
İlgi
Ortam
1 ay önce
Akupunktur tedavisi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

I went to Dr. Erdoğan Taş with GI problems from covid and existing hormonal problems. I'm from another country and I'm just learning Turkish. Because of the language barrier, I was worried whether the doctor would agree to do the treatment. My fears were in vain. Dr. Erdogan appeared to be an open, interested, friendly and experienced doctor, who was willing to help me despite the language difficulties. He is open and happy to use modern technology. We also used an online translator app to communicate. Dr. Erdogan performed a course of acupuncture. We achieved good results. After the first course of acupuncture, my health problems decreased significantly. I am very glad to have met such a doctor. Who has unique, valuable experience and knowledge and sincerely helps people. Dr. Erdogan radiates a special energy of kindness and confidence. This energy, as written truthfully here in many reviews, really has healing properties. I want to express my appreciation and gratitude to Dr. Erdogan. I wish health, success and prosperity to him and his family. Health and successful treatment for all patients. I would also like to thank Sidika hanim separately for his excellent organization of the sessions, for his caring and attentive attitude, for his support! Erdoğan Taş hocam'a covid sonrası gastrointestinal problemler ve mevcut hormonal problemlerle gittim. Ben başka bir ülkeden gelen bir yabancıyım ve Türkçeyi yeni öğreniyorum. Dil engeli nedeniyle doktorun beni tedavi etmeyi kabul edip etmeyeceği konusunda endişeliydim. Korkularım boşunaymış. Dr. Erdoğan bey, dil zorluklarına rağmen yardım etmeye hazır, açık, ilgili, arkadaş canlısı ve deneyimli bir doktor olarak göründü. Modern teknolojiyi kullanmaya açık ve bundan mutluluk duyuyor. İletişimimizde çevrimiçi bir çevirmen uygulaması kullandık. Erdoğan hocam bir akupunktur türü uyguladı. İyi sonuçlar elde ettik. Sağlık sorunlarım önemli ölçüde azaldı. Eşsiz, değerli deneyim ve bilgiye sahip olan ve insanlara içtenlikle yardım eden böyle bir doktorla tanıştığım için çok mutluyum. Doktor Erdoğan bey özel bir nezaket ve güven enerjisi yayıyor. Bu enerji, buradaki birçok yorumda yazıldığı gibi, gerçekten iyileştirici özelliklere sahiptir. Erdoğan hocama şükranlarımı ve takdirlerimi ifade etmek isterim. Kendisine ve ailesine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Tüm hastalar için sağlık ve başarılı tedavi diliyorum. Ayrıca, seansların mükemmel organizasyonu ve ilgili ve özenli tutumu için Sidika hanim teşekkür etmek istiyorum!

OY
Osm*** Y***
Zamanlama
İlgi
Ortam
1 ay önce
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Erdoğan Taş hocamızla aile dostumuz olan bir doktorun tavsiyesi üzerine tanıştık. İyi ki tanışmışız. İlkokul 4. sınıftaki kızımızın kaygı bozukluğu (anksiyete) sorunu ile yaklaşık 2 yıldan beri uğraşmaktaydık. Hem psikolog ve hem de psikiyatr desteklerinden bir türlü istediğimiz sonuçları alamamıştık. 10 yaşındaki çocuk antidepresan ilaçlar kullanıyordu ama nafile. Olmadık şeyleri kafasında kurarak midesi bulanıyordu ve her gece yattıktan sonra kalkıp istifra ediyordu. Sağ olsun, Erdoğan Hocamızdan aldığımız imge terapi (hipnoz) seansları sonrasında hayal edemediğimiz sonuçlara ulaştık. Erdoğan Hocam eşimin de imge terapi almasını tavsiye etti ve her hafta 400 km yol kat etmeyi göze alarak birkaç ay devam ettik. Hem eşimde ve hem de çocuğumuzda çok verimli sonuçlar elde ettik. Antidepresanı bıraktık. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Hastalarına da şifalar dileriz. İmkanım olsa imge terapi seanslarını çevremdeki kişilere hediye etmek isterdim.

HI
Has*** I***
Zamanlama
İlgi
Ortam
2 ay önce
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Güleryüzlü, birçok alana hakim, misafirperver. Teşekkür ederiz.

MK
Mer*** K***
Zamanlama
İlgi
Ortam
2 ay önce
Akupunktur tedavisi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Kore Distoni tanısı koyulan oğlumun çok şükür bir çok hareket bozukluğun önüne geçtik şimdi yürümesin de inşallah Allah razı olsun Erdoğan hocamdan her konuda destek oluyor

HA
Has*** A***
Zamanlama
İlgi
Ortam
2 ay önce
Depresyon tedavisi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Çok memnun kaldım sorunlarımdan arındığımı hissediyorum

MK
Mer*** K***
Zamanlama
İlgi
Ortam
2 ay önce
Akupunktur tedavisi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Erdoğan Hocamın hakkı ödenmez Allah razı olsun eline emeğine sağlık

MK
Mer*** K***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce
Dikkat - konsantrasyon geliştirme tedavisi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Durmak yola devam Allahın izniyle hocamızın gayretiyle

Sık Sorulan Sorular

Dr. Erdoğan Taş ile nasıl iletişime geçerim?

Dr. Erdoğan Taş için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Dr. Erdoğan Taş için nasıl randevu alabilirim?

Dr. Erdoğan Taş ile iletişime geçmek için bu telefon numarasını ara: +908508117866

Dr. Erdoğan Taş nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Dr. Erdoğan Taş Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Dr. Erdoğan Taş hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Dr. Erdoğan Taş Akupunktur uzmanıdır. Fitoterapi, Hipnoz, Ozon Tedavisi alanlarında hizmet veriyor ve Ağrı tedavileri, Ağrı tedavisi, Akupunktur tedavisi hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Haritada Gör
Facebook Twitter Instagram Youtube