Dr. Erdoğan Taş

Akupunktur, Fitoterapi - Antalya
5.0

Hipnoz, Ozon Tedavisi, Hacamat Tedavisi

“Tedavimin 7. seansı bitti tedavim devam ederken bu bilgilendirmeleri yapmak istiyorum birine dokunup...” Devamı

Dr. Erdoğan Taş

Dr. Erdoğan Taş, 1967 yılında Denizli'de doğdu. Lisans öncesi öğrenimlerini Denizli'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanı almıştır. 

       1993-1994 Karabük Merkez Çukurca Sağlık Ocağı Hekimi, 1994-1998 Denizli Sarayköy Sığma Sağlık Ocağı Hekimi, 1998-2003 Denizli Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Hekimi, 2003-2012 Denizli Sağlık Müdürlüğü- İl Sağlık Müdürü, 2012-2014 Antalya Kamu Hastaneleri Birliği- Genel Sekreteri (Kurucu), 2015- 2017 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi – Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı.  Dr. Erdoğan Taş, 2015- 2019 Atatürk Devlet Hastanesi – GETAT Akupunktur, Hacamat, Proloterapi polikliniğini kurarak GETAT kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Dr. Erdoğan Taş, 1997 yılından günümüze Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgilenmeye başlamış, 1997 yılında Akupunktur eğitimleri, 2011 yılında da Hipnoz eğitimleri almış, 1998 yılında ise Denizli'de ''Alternatif Tıp Merkezi'' isminde eşi Dr. Sümeyye Taş ile birlikte özel Akupunktur muayenehanesi'ni açarak çalışmalarını sürdürmüştür. 

        1997 - 2002 yılları arasında bir çok yerli ve yabancı eğitimciden Akupunktur eğitimleri almış, Türkiye'de Akupunktur'un duayenleri olan Prof. Dr. Abdülkadir ERENGÜL, Dr. Nüzhet ZİYAL ve Dr. Mehmet Fuat ABUT gibi önemli Akupunktur hocalarından Akupunktur eğitimi alma şansı bulmuştur.

      Dr. Erdoğan Taş, Türkiye de Akupunktur gibi Geleneksel ve Tamalayıcı Tıbbın bu günlere gelmesinde büyük emeği olan Prof Dr Cemal ÇEVİK tarafından 2002 yılında Gazi Üniversitesinde düzenlenen ve Türkiye de ilk resmi Akupunktur eğitimi olma niteliğine sahip  Akupunktur sertifikasyon eğitimini başarı ile tamamlayarak Sağlık Bakanlığından resmi “Akupunktur Uygulama Sertifikasını” aldı. 

       Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında  663 sayılı KHK ye istinaden 2014 yılında çıkarılan  “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” kapsamında; Akupunkturun Uygulama Sertifikasının yanında 

2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim ile “ Proloterapi Uygulama Sertifikasını”,

2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim ile  “Hacamat (Kupa) Uygulama Sertifikasını”,

2018 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim ile  “Fitoterapi uygulama sertifikasını”

2019 yılında, 2011 Yılında Eğitimlerini aldığı ve uyguladığı Hipnoz Eğitiminin resmi sertifikasyonunu 2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim ile “Hipnoz Uygulama Sertifikasını” 

2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim ile  “Ozon Uygulama Sertifikasını’' almıştır. 

Bunların yanında hızla gelişen dünyamızda bilgi ve tecrübesini artırmak için bir çok mesleki eğitim ve kurslar ile mesleki gelişimini artırmaktadır.

2017-2018 yılında Dr Raphael NOGİER tartından verilen 1. ve 2. basamak “NOGİER AURİCULOTERAPİ”  eğitimi,

2018-2019 yılında  “ Geleneksel tıp açısından Mizaç eğitimleri”,

2018 yılında aldığı Hacamat Eğitimlerini “Uygur Tıbbı açısından Hacamat” ve “İran Tıbbı açısından Hacamat”  eğitimlerini ile 2 farklı ekolden daha eğitim alarak zenginleştirmiştir.

2017-2019 yılında Osteopat Chris Astill  tarafından verilen “Epigenetik ve Kinezyoloji Eğitimleri”,

2019 yılında  “Radyodiestezi- Sarkaç eğitimi'',

2019 yılında  “YNSA Mikrosistem akupunktur” eğitimi,

2019 yılında "OİL AKUPUNKTUR (YAĞ AKUPUNKTURU)” eğitimleri almıştır.

Dr. Erdoğan Taş, 2019 Yılında 26 yıllık devlet memuriyetinin ardından emekli olarak Antalya’da “Akutrans GETAT klinik ” Akupunktur, Hipnoz, Hacamat, Proloterapi, Ozon terapi ve Fitoterapi Tedavi Merkezi adlı muayenehanesinde eşi Dr Sümeyye Taş ile birlikte Akupunktur, Hipnoz, Hacamat, Hirudoterapi (Sülük), Proloterapi, Ozon terapi, Fitoterapi, Psikoterapi, Cinsel terapi ve Aile danışmanlığı  alanında hizmet vermeye devam etmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Erdoğan Taş'ın Katıldığı Mesleki eğitimler

1997 İstanbul Akupunktur Derneği - Akupunktur Eğitimi

1997 Akupunktur Derneği- Prof Dr Jean Bossy- Akupunkturda Dermatomlar 

1998 İstanbul Akupunktur Derneği - Prof Dr Jeffry DANY - İntradermal İğne uygulamaları   

1999 Akademik Akupunktur Der.A - Dent. Oscar Mastalaeir-Auriculoterapide Bozucu alanlar

2001 Turkısh Medical Acupuncture Association - Traditional Japanese Acup.F. 

2001 İstanbul Akupuntur Derneği -  ABD-Havai Akupunktur Başk.tar.verilen sem.

2001 Akademik Akupunktur DerNEĞİ - Ağrı ve Akupunkturun Ağrıdaki Etki Mekanizması.

2002 Gazi Üniversitesi - Acupuncture Training and Application Course

2003 Türk Tabipler Birliği -  İşyeri Hekimliği B Tipi sertifikası 

2003 Sağlık Bakanlığı -  Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası

2004 Yeditepe Ün.-Tıb.Hipnoz Derneği -  Uluslararası Hipnoz Kongresi

2004 Yeditepe Ün.-Tıb.Hipnoz.Derneği -  Ego State Therapy konulu Workshop

2005 Sağlık Bakanlığı -  Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Ser.

2005 Sağ.Bak.-İzmir Tabipler Odası -  Neonatal Resüsitasyon Progaramı Eğitimci Sert.

2006 Sağlık Bakanlığı -  Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sert.

2006 Sağ.Bak- İstanbul Üniv. - Kaplıca Tıbbi ve Uygulamaları Eğitim Semineri

2011… Hipnoz Eğitimi

2018 Sağlık Bilimleri Ünv. - Hacamat(Kupa) Uygulayıcı Sertifikası

2018 Sağlık Bilimleri Ünv. - Proloterapi  Uygulayıcı Sertifikası

2018 Yıldırım Beyazıt Ünv. - Fitoterapi Uygulayıcı  Sertifikası

2016-2018 … Kinezyoloji Eğitimi

2017-2018 Geleneksel Uygur ve Çin Tıbbı ve Mizaç Eğitimi

2017 Ankara Akupunktur Derneği - Akupunktur Sempozyumu

2018 Sağlık Bakanlığı - 1.Uluslararası GETAT Kongresi

2019 Sağlık Bakanlığı-  2. Uluslararası GETAT Kongresi

2019 Sağlık Bilimleri Ünv.-  Hipnoz Uygulayıcı Eğitimi

2019 Sağlık Bilimleri Ünv. - Ozon  Uygulayıcı Sertifikası

2019 … Radyodiestezi-Sarkaç eğitimi

2019… YNSA Akupunktur eğitimi

2019 … OİL AKUPUNKTUR (Yağ Akupunktur) eğitimi

2019…   HYT Hipnoz eğitimi

KATILIM BELGELİ DİĞER MESLEKİ EĞİTİMLER:

1992 Türkiye Sin.ve Ruh Sağ.Der. - Ülkemizde Depresyon Sorunu

1998 Acil Tıp Derneği - Acil Olgularda Tanı ve Tedavi   mez.son.eğt.

2003 Denizli Onkoloji Semineri Onkoloji Semineri

2003 Hıfzıssıhha Mektebi Müd. - Sağlık Yöneticileri Toplantısı

2003 S.B.Araş.Plan. ve Koor.Bşk. -  Üst Düzey Yönetici Eğitimi

2003 Kardiyoloji Derneği - VII. İleri Kardiyak Yaşam Derneği Kursu

2004 P.Ü.TıpFak.-Denizli S.Md. - Tüberküloz ve Kontrolü konulu Hizm.İçi Eğ.Tpl.

2004 DPT-TÜSSİDE - Stratejik Planlama eğitimi

2004 Başkent Üniversitesi - Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet EtkililikÇalışm.

2005 Enginkan Vakfı - Sözsüz İletişim (Beden Dili) Semineri

2005 Sağ.Bak.AB.Koor.D.Başk. -  AB Mali Kaynakları ve Proje Süreç Yönetimi Eğ.

2005 Sağ.Bak.Ted.Hiz.Gen.Müd. - Hasta Hakları Uygulaması Hizmet İçi Eğitimi

2005 KALDEM - ISO 9001:200 Kalite Yönetim Sis.Semineri

2005 Sağ.Bak.İzleme ve Değ.Br. - Sağlıkta Dönüşüm Programı Yönetici Eğitim.

2006 The World Bank Institute - Turkey National Flagship Senior Policy Seminar

2006 Denizli Sağlık Müdürlüğü - Kalite Yönetim Sistemi ve Dökümantasyon Eğit.

2006 Denizli Sağlık Müdürlüğü - Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

2007 Sağlık Bakanlığı - Ulusal Kanser Haftası

2007 Denizli Sağlık Müdürlüğü - Kalite Çemberleri Eğitimi

2007 Sağlık Bakanlığı - 2. e-Sağlık Kongresi

2007 Sağ.Bak.Ted.Hiz.Gen.Müd. - 3.Ambulans Rallisi Acil Sağlık Hizm.Kongresi

2007 KALDER - Yılın Başarılı ekibi Ödülü Değerl.Yetiştirme sem.

2008 Sağlık Bakanlığı-  Sağlık Yöneticileri Eğitim Sertifikası

2008 Sağlık-Der -  Sağlık Yönetimi Kongresi

2008 Sağlık Bakanlığı - 2.Ulusal Sağlık Kurultayı, Sağlık 2008 Kongresi

2008 Hıfzıssıhha Mektebi Müd.-  Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

2008 Sağlık Bakanlığı - 3. e-Sağlık Kongresi

2009 Sağ.Bak.Per.Yön.Kal.D.B. - Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kong.

2009 Sağ.Bak-Enfe.Kast.Der. - 3.Ulusal Aşı Sempozyumu

2009 MFİD-İŞKUR-AB. - Uluslarası Sosyal Bakım Sempozyumu

2011 Sağlık Bakanlığı - Uluslararası Sağ.Geliş.ve İletişim Sempozyumu

Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi
Altındağ mahallesi, 100.Yıl Bulvarı,Polat Apt. No: 14/2 Kat:1 D:2 Muratpaşa/Antalya
En Yakın Uygunluk
Hizmetler
Medikal estetik Mezoterapi Enürezis nocturna (Gece altını ıslatma) Huzursuz bacak sendromu Prp tedavisi Devamı
Ödeme Yöntemleri
Kredi kartı ile ödeme Nakit Devamı
Randevu Hattı

Hakkında

Dr. Erdoğan Taş, 1967 yılında Denizli'de doğdu. Lisans öncesi öğrenimlerini Denizli'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanı almıştır.  Devamı

Diploma Aldığı Kurum

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 05.2020
Deneyim: 2 Yıl

İlgi Alanları

Hipnoz Ozon Tedavisi Hacamat Tedavisi Tik Bozuklukları Takıntı Devamı

Deneyimler

Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi (2020 - Devam ediyor)

Ücret Bilgisi

Muayene ücretlerini öğrenmek için ara 0 (850) 811 78 66

Görüşler

Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

5.0

Zamanlama

5.0

İlgi

5.0

Ortam

5.0
NB
Nil*** B***
Zamanlama
İlgi
Ortam
29 gün önce
Akupunktur Tedavisi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Tedavimin 7. seansı bitti tedavim devam ederken bu bilgilendirmeleri yapmak istiyorum birine dokunup fayda sağlarsa ne mutlu bana. 20'li yaşlarımda hafif hafif kendini gösteren vücut ağrılarım 30'u geçince son 3 4 yılda çok şiddetli bir boyuta ulaşmış, hayattan soğutmuştu gezmediğim doktor yaptırmadığım test kalmadı sonunda fibromiyalji teşhisi kondu ilaç yazıp gönderiyorlar ama hiçbir ilaç fayda etmiyordu, hiç geçmeyen 7 24 süren ağrılar yüzünden bitmiş durumdaydım hayattan soğumuş hiçbir şey yapamaz olmuş dolayı ile ruh halim tamamen bozulmuştu tam bu anda eşim internetten Sayın Erdoğan hocamı buldu kendisinin yaklaşımı bakış açıları nokta atışlı yorumları o kadar iyiydi ki akupunktur + imge terapiyle tedaviye başladık. İlk seanstan itibaren farkı öyle hissetmeye başladım ki yavaş yavaş ağrılarım geçiyordu ve şuan da son yaklaşık 2 haftadır hiç ağrım kalmadı gerçekten inanamıyorum. Tedavim sürüyor bazı travmatik sebeplerimden dolayı imge terapiye de devam ediyoruz. FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ OLMAYAN BİR HASTALIK DEĞİLDİR ben bunu anladım hocamdan sonra sonsuz teşekkürler iyi ki varsınız Erdoğan hocam Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Bu arada uzaktan online üzerinden de tedavi yapıyor ve o şekilde çok fazla hastaları var. Herkese sağlıklı günler.

NB
Nil*** B***
Zamanlama
İlgi
Ortam
29 gün önce

Tedavimin 7. seansı bitti tedavim devam ederken bu bilgilendirmeleri yapmak istiyorum birine dokunup fayda sağlarsa ne mutlu bana. 20'li yaşlarımda hafif hafif kendini gösteren vücut ağrılarım 30'u geçince son 3 4 yılda çok şiddetli bir boyuta ulaşmış, hayattan soğutmuştu gezmediğim doktor yaptırmadığım test kalmadı sonunda fibromiyalji teşhisi kondu ilaç yazıp gönderiyorlar ama hiçbir ilaç fayda etmiyordu, hiç geçmeyen 7 24 süren ağrılar yüzünden bitmiş durumdaydım hayattan soğumuş hiçbir şey yapamaz olmuş dolayı ile ruh halim tamamen bozulmuştu tam bu anda eşim internetten Sayın Erdoğan hocamı buldu kendisinin yaklaşımı bakış açıları nokta atışlı yorumları o kadar iyiydi ki akupunktur + imge terapiyle tedaviye başladık. İlk seanstan itibaren farkı öyle hissetmeye başladım ki yavaş yavaş ağrılarım geçiyordu ve şuan da son yaklaşık 2 haftadır hiç ağrım kalmadı gerçekten inanamıyorum. Tedavim sürüyor bazı travmatik sebeplerimden dolayı imge terapiye de devam ediyoruz. FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ OLMAYAN BİR HASTALIK DEĞİLDİR ben bunu anladım hocamdan sonra sonsuz teşekkürler iyi ki varsınız Erdoğan hocam Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Bu arada uzaktan online üzerinden de tedavi yapıyor ve o şekilde çok fazla hastaları var. Herkese sağlıklı günler

BD
Bir*** D***
Zamanlama
İlgi
Ortam
1 ay önce
Akupunktur Tedavisi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Sayın hocam Erdoğan Taş ile 2019 yılında tedavide geç kalınmış bir yüz felci vakası sonucunda tanıştık ve 20 seanslik bir Akupunktur tedavisi ile sağlığıma kavuşmama ve yüzümün tekrar eski haline dönmesine uyguladığı tedavi sonrasında çok büyük katkısı oldu yüz felci geçiren arkadaşlara Erdoğan hocamı tavsiye ederim kendisi çok cana yakın güler yüzlü kaliteli bir insan ayrıca mesleği ile ilgili sürekli seminerlere kurslara katılan kendini geliştiren sadece Antalya'da değil Türkiye genelinde Akupunktur konusunda çok donanimli ve en başta gelen başarılı bir doktordur herkese gönül rahatlığı ile tavsiye ederim beni sağlığıma kavusturdugu için kendisinden Allah razı olsun..

AA
Ayş*** A***
Zamanlama
İlgi
Ortam
1 ay önce
Ozon Terapi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Biz de internetten bularak Erdoğan Hocam’a geldik. Geçirdiğim bir grip sonrası kendime gelememem ve enerjimi toplayamamam sonrasında Ozon Terapi uygulandı. Hemen ayağa kalkmaya başladım. Sağolsun kendisi hep hoş sohbetli, hastasıyla ilgili ve alakalı biridir. Mütevazi ve güleryüzlüdür. Verdiği hizmet için çok teşekkür ediyoruz.

Yorum randevu sonrasında eklendi.
TD
Tay*** D***
Zamanlama
İlgi
Ortam
1 ay önce

Yaklaşık 10 senedir Gastrit sorunu ile mücadele ediyorum.Mide ilaçlarının yanı sıra bir çok bitkisel üründe kullandım.Fakat bir sonuç alamadım.Ta ki Erdoğan hocam ile akupunktur seanslarına başlayana kadar.Şu an 7.seansı gördüm,daha ilk seanstan itibaren şifa bulmaya başladım.İnşallah seanslar bitince önce Allah'ın izni ile daha sonra Erdoğan hocamın şifalı elleri sayesinde bu illetten kurtulacağım.

Yorum randevu sonrasında eklendi.
HL
Han*** L***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce
Akupunktur Tedavisi
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

Erdoğan Bey hastalarına ayrı ayrı özen gösteren, ilgili bir doktor. Tedavi sürecimin başından sonuna kadar çok sıcakkanlı ve ilgili şekilde yaklaştı. Yaklaşık 1 buçuk ay önce yüz felci nedeniyle Erdoğan Bey'e geldim. Birlikte 15 seans tamamladık. Başlangıçta yüzümün bir tarafında hiçbir hareket yokken şu an tamamen normal haline kavuştu. Teşekkür ediyorum kendisine.

Yorum randevu sonrasında eklendi.
AY
Ayt*** Y***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce

Yaklaşık 30 yıldır migren hastasıyım ayrıca buna bağlı gelişen anksiyete bozukluğu tanım vardı geçirdiğim ataklar beni canımdan bezdirmiş ti artık kimse ile görüşmüyor konuşmuyordum kendimi hayattan soyutlanmıştım tavsiye üzerine Dr Erdoğan Taş ve eşi ile tanıştım ve hayatımda bir çok şey olumlu yönde değiştiğini gördüm keşke daha önce tanisaydim diyorum ikisinede çok teşekkür ediyorum iyiki varlar

Yorum randevu sonrasında eklendi.
OG
Osm*** G***
Zamanlama
İlgi
Ortam
3 ay önce

Erdoğan hocam ile boynumda aniden ortaya çıkan ve iki sene boyunca bir türlü tedavide ilerleme kaydedemediğim bir zamanda, internette alternatif arayışlara geçtiğimde tanıştım. Gerek tedavi sürecindeki yaklaşımı gerek ise bilgi birikimi ile kendisine ilk günden itibaren güvenmemi sağladı. Şu anda hamdolsun tedavim bitti ve iki fıtıktan geriye sadece ufak bir şey kaldı. Kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Ameliyat olmadan önce iki kere düşünün derim. Erdoğan bey Antalya için gizli kalmış büyük bir nimet bence. Kendisine saygı ve sevgilerimi sunar başarılarının devamını dilerim.

Yorum randevu sonrasında eklendi.
Az
Alp*** Z***
Zamanlama
İlgi
Ortam
4 ay önce
Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi

3 ay önce Fibula kemiğim kırılmıştı ve hareket kısıtlılığım vardı bunun için akupuntura yönlendirildim normale dönmeye başladım yavaş yavaş Erdoğan hocam özel olarak ilgilendi çok anlayışlı güler yüzlü ve cana yakın biri her hangi bir tedavi için her konuda güvenebilirsiniz Allah acil şifalar versin

Yorum randevu sonrasında eklendi.
me
M E***
Zamanlama
İlgi
Ortam
5 ay önce

🦋 zaman geçtikçe sürurum artar 🦋 nehirler ırmaklar bulur yolunu kaynaktan ayrılıp 🦋Tam da yanindayiz o billur akıntının 🦋bizi kavuşturan köprüyü izliyoruz sessizce 🦋bir an bir neşe kelebekler vadisinde 🦋Usul usul yükselir göğe güvercin misali 🦋 uçurtmalar var semayı coşturan özgür ce salınıyor 🦋Dolu dizgin kır at yetişiyor güneşe kanatlı dünyasıyla 🦋veee tepeden izliyoruz artık adayı çözülmüş düğümler görüyoruz asâ ile 🦋 kurtuluş vakti artık Yunus lar tebrik ediyor bizi bu düğünümüzde Uzayıp giden maceraları hayal ettikçe için içime sığmıyor

Sık Sorulan Sorular

Dr. Erdoğan Taş ile nasıl iletişime geçerim?

Dr. Erdoğan Taş için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Dr. Erdoğan Taş için nasıl randevu alabilirim?

Dr. Erdoğan Taş ile iletişime geçmek için bu telefon numarasını ara: +908508117866

Dr. Erdoğan Taş nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Dr. Erdoğan Taş Akutrans Akupunktur ve Hipnoz Tedavi Merkezi bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Dr. Erdoğan Taş hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Dr. Erdoğan Taş Akupunktur, Fitoterapi uzmanıdır. Hipnoz, Ozon Tedavisi, Hacamat Tedavisi alanlarında hizmet veriyor ve Medikal estetik, Mezoterapi, Enürezis nocturna (Gece altını ıslatma) hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Facebook Twitter Instagram Youtube