US
Soru Sahibi
10 Aralık 2021 13:40

Trafik Kazası, BT raporu

Merhaba hocam.Trafik kazası geçirdim. Başım çok ağrıyor.Beynim sanki sallanıyor.Ağzımı açarken,kapatırken kafamın ağrıdığını hissediyorum.İzninizle Size 4 tane BT gönderiyorum lütfen yorumlarsanız sevinirim. 1.BT:Bulgular :IV. ventrikül orta hatta ve normal genişliktedir. Serebellum, pons ve mezensefalon dansiteleri BT çözünürlüğü dahilinde doğaldır. Bazal ganglionlar ve talamuslar normaldir. Serebral parankim normal olarak değerlendirilmiştir. Serebral sulkus derinlikleri ve ventriküler sistem genişliği yaş ile uyumludur.Orta hat yapılarda shift izlenmemiştir. Akut parankimal patoloji izlenmedi.Kranial kemik yapılar doğaldır.2.BT: SERVİKAL BT incelemesinde; Servikal lordoz doğaldır.Servikal vertebra korpus yükseklikleri doğal görünümdedir.Servikal vertebralarda ve posterior elemanlarda fraktür saptanmamıştır.Servikal intervertebral eklem aralıklarının genişlikleri tabiidir.İncelenen düzeylerde spinal kanal AP çapları fizyolojik sınırlardadır.Paravertebral yumuşak dokular tabii görünümdedir.3.BT: KONTRASTSIZ BEYİN BT: Her iki serebral hemisferde kortiko subkortikal dansite doğaldır. Her iki serebral ve serebellar hemisfer periferik kortikal sulkus ve fissürleri normal genişliktedir. İntrakranial hemoraji yoktur. Bazal ganglionlar, pons, bulbus normal izlenmiştir. Yan ventriküller, 3. ve 4. ventrikül normal görünümlüdür. Her iki maksiller sinüste yumuşak doku dansiteleri izlenmektedir. 4.BT: Aksiyal planda Servikal Multislice contunie BT incelemesinde; BULGULAR : Lateral topogramdan izlendiği üzere servikal aks ve intervertebral eklem aralık genişlikleri tabiidir. Vertebra korpus yükseklikleri korunmuştur. Korpus köşeleri doğaldır. Nöral foramen genişlikleri tabii olarak izlenmiş olup, nöral kökler serbesttir. İncelenen düzeylerde spinal kanal AP çapları fizyolojik sınırlardadır. Servikal spinal kord morfoloji ve densitesi tabiidir. Paravertebral yumuşak dokular doğal görünümdedir.

0
1 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (1)
Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu
Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu
Beyin ve Sinir Cerrahisi

BT lerinizde trafik kazasına bağlı bir bulgu saptanmamış

10 Aralık 2021 13:57
Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu
Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yazar toplam 14 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Tomografi raporu Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu
Mr sonucumda detaylı bilgi verirmişiniz Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu
Trafik Kazası, BT raporu Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu
Lütfen Yardımcı Olur musunuz? Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu
Spinal stenoz Prof. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu
Beyin ve Sinir Cerrahisi İle İlgili Diğer Uzmanlar
Op. Dr. Mazhar Mammadov
Op. Dr. Mazhar Mammadov Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi Doğa Uğurlar
Dr. Öğr. Üyesi Doğa Uğurlar Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. Sait Uysal
Op. Dr. Sait Uysal Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. Ahmet Sancar Topal
Op. Dr. Ahmet Sancar Topal Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uzm. Dr. Selim Şeker
Uzm. Dr. Selim Şeker Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube