Testislerden Sperm Elde Edilmesi (TESE / TESA ) ve Saklanması

TESA yöntemi, testislerinde sperm üretilen ancak, sperm taşıyıcı kanallarının tıkalı ya da gelişmemiş olması nedeni ile spermlerin dışarı çıkamadığı hastalara uygulanabilir. Lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra, testislerden ince bir iğne ile sıvı çekilip içerisinde sperm olup olmadığı incelenir. Elde edilen spermler ICSI yönteminde kullanılabilir.

TESE yöntemi, ejekülatında sperm bulunmayan ve testislerinde sperm üretimi ileri derecede bozuk olan hastalara uygulanır. Genel anestezi altında testislerden cerrahi yöntemle değişik bölgelerden küçük parçalar alınır ve bu parçalarda sperm aranır. Sperm bulunursa ICSI yönteminde kullanılabilir.

Bu işlemlerden sonra sperm içeren dokular gerekli görülürse daha sonra kullanılmak üzere dondurularak saklanabilir. Böylelikle, gebelik oluşmaz ise, ya da yeni bir gebelik istendiğinde, bu doku çözülerek TESE işlemine gerek kalmadan kullanılabilir.

Tedavi Sonrası

Gebelik Testi

Yapılan embriyo transferinden sonra 12 gün sonra kanda bakılan gebelik testiyle (b-HCG) belli olur. İki gün sonra test tekrar edilir ve gebelik pozitif çıkarsa progesteron tedavisine devam edilir.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!