Vulva, vajen ve üretrayı çevreleyen, klitoris ve labiumları kapsayan kadın dış genitalyasıdır. Vulva kanseri de bu bölgeden kaynaklanan kanserdir. Her yaşta görülebiliyor olmasına rağmen en çok yaşlı kadınlarda görülür.

Ele gelen şişlik ya da hassasiyet şeklinde başlar, kaşıntı ve ağrıya neden olabilir. Vulva kanseri genelde cerrahi olarak tüm alanın çıkarılmasını gerektirir. Kanser ne kadar erken teşhis edilirse çıkarılması gerekn alan o kadar küçülür.

Semptomlar:
Tedaviye dirençli kaşıntı
Ağrı ve hassasiyet
Adet kanaması dışında kanama olması
Deride renk değişikliği ya da kalınlaşma olması
Ele gelen kitle, açık yara
Risk Faktörleri:
Vulva kanserine neyin neden olduğu tam olarak bilinmemekle beraber riski arttıran bazı faktörler belirlenmiştir. Bunlar:
İleri yaş. Tanı sırasındaki ortalama yaş 65’tir.
HPV enfeksiyonuna maruz kalmak.
Sigara içmek.
HIV ile enfekte olmak.
Vulvada prekansöröz lezyonların olması. Vulvar intraepitelial neoplazi, vulva kanseri riskini arttıran prekanseröz bir durumdur. Her vulvar intraepitelial neoplazi tanısı konulan kadında vulva kanseri gelişmez.
Vulvada kronik deri hastalığının bulunması. Liken sklerozis gibi durumlar vulva kanser riskini arttırır.
Testler ve Tanı
Vulvanın muayenesi.
Vulvanın özel bir mikroskop, kolposkop ile incelenmesi.
Dokudan örnek alıp patolojik incelemeye yollamak (biopsi).
Vulva Kanserinde Evreleme
Kanserin boyutu ve nereye yayıldığının belirnmesi amacıyla evreleme yapılır. Bunun için muayene ve görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Evre I: Sadece yüzeyel kalan kanserdir. Çevredeki lenf nodlarına ve vücudun diğer alanlarına yayılmamıştır.
Evre II: çevre dokuları tutan tümör (üretra, anüs ve vajen vs).
Evre III: Kanser bölgesel lenf nodlarına yayılmıştır.
Evre IV: Kanser genel lenf nodlarına, komşu organlara ve uzak organlara yayılmıştır.

Tedavi: Cerrahi. Kanser boyutu ile orantılı büyüklükte cerrahi tercih edilir.
Rekonstrüktif cerrahi. Vulva kanserinin tedavisinde genital bölgeden geniş bir alan çıkarılır. Genellikle bu alan ikinci bir cerrahi gerektirmez. Ancak yaygın bir kanser varlığında yeniden mevcut dokularla onarım sağalanamayacak kadar büyük bir sefekt oluşabilir. Bu durumda vücudunuzun farklı bir alanından deri greftini almak gerekebilir.
Tüm vulvanın çıkarılmasını kapsayan bir ameliyat sonrasında pek çok komplikasyona neden olabilir. Vücuttaki lokalizasyonu düşünüldüğünden enfeksiyon ve iyileşme ile ilgili zorluklar ilk akla gelenlerdir. Ameliyat sonrası hasta uzun süre oturmakta güçlük çekebilir, hissizlik duygusunun yanı sıra cinsel ilişki sırasında orgazm yaşamakta güçlük çekebilirler.
Lenf nodlarının çıkarılması.
Radyoterapi.
Kemoterapi.
Tedaviniz tamamlandıktan sonra doktorunuz sizi düzenli takiplere çağıracaktır. Takiplere devam etmeniz önemli çünkü en iyi tedavi sonrasında dahi tekrar etme olasılığı vardır.
Vulva Kanserini Önlemek:
Cinsel aktivite ile bulaşan hastalıklara karşı önlem almak.
Cinsel partner sayısının minimumda tutulması.
Her ilişki sırasında prezervatif kullanılması.
HPV aşısını olmak.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!