Travmanın nesiller arası aktarımı

Seçilmiş bir travma (Volkan,1987, 2004, 2006), büyük bir grubun tarihinde, grubun düşmanların elinde feci bir kayıp, aşağılanma ve çaresizlik yaşadığı bir olayın ortak zihinsel temsilidir. Bir mağdur grubun üyeleri bu tür kayıpların yasını tutamadıklarında ve aşağılanmalarını ve çaresizliklerini tersine çeviremedikleri zaman, incinmiş benliklerinin imajlarını ve tamamlanması gereken psikolojik görevleri yavrularına aktarırlar.

Travmanın nesiller arası aktarımı

​​Seçilmiş travma ve travmanın nesiller arası aktarımı

Seçilmiş bir travma (Volkan,1987, 2004, 2006), büyük bir grubun tarihinde, grubun düşmanların elinde feci bir kayıp, aşağılanma ve çaresizlik yaşadığı bir olayın ortak zihinsel temsilidir. Bir mağdur grubun üyeleri bu tür kayıpların yasını tutamadıklarında ve aşağılanmalarını ve çaresizliklerini tersine çeviremedikleri zaman, incinmiş benliklerinin imajlarını ve tamamlanması gereken psikolojik görevleri yavrularına aktarırlar. Bu süreç “travmanın kuşaklar arası aktarımı” olarak bilinir (Volkan, Ast ve Greer, 2001). Aktarılan tüm bu tür imgeler ve görevler aynı tarihsel olaya göndermeler içerir ve on yıllar geçtikçe bu olayın zihinsel temsili büyük gruptaki tüm bireyleri birbirine bağlar. Böylece olayın zihinsel temsili, önemli bir büyük grup kimliği belirteci olarak ortaya çıkar.

Seçilmiş bir travma, büyük bir grubun yas sürecinin "bulaşmasını" yansıtır ve yeniden etkinleştirilmesi, büyük bir grubun üyelerini birbirine bağlamaya hizmet eder. Bu tür bir yeniden etkinleştirme, siyasi liderlik tarafından, bazıları ölümcül ve habis olan yeni kitlesel toplumsal hareketleri teşvik etmek için kullanılabilir. 

Sosyal nörobilim alanında sosyal psikolojide son yıllarda fMRI ile yapılan beyin araştırmaları grup içi davranışları beyinsel  perspektiften ifade etmektedir. Bu çalışmalarda dışımızdakilerin davranışlarını taklit ederken beyindeki ayna nöron sistemi harekete geçmektedir. Ayna nöron sistemi aynı zamanda duygu sistemi ve yürütücü bellek ile birlikte çalışıyor olması grup içindeki bireyin neyi veya kimi taklit etmemiz gerektiği konusunu bu sistemlerin yönetimine vermektedir. Belirli bir duruma, vaka üzerine oluşacak hal ve davranışlar bir mantıksal yaklaşımla süreçten geçmektedir. Bununla birlikte bu sistemler meydana gelen olayla geçmişte karşılaşılan, deneyimlenmiş olan tehlike algısı tetiklemiş bazı olumsuz olaylar arasında bir bağlantı kuruyorsa, bu durumda o kişi ya da o grup, sözde herkes için aynı nesnellikte ve etikte olması gerekli olaylara farklı etik ve algılama perspektifinden yaklaşmaktadır. Bu gruplar uluslararası, etnik, dinsel, ulusal veya politik gruplar olabilmektedir. Özetle önemli olanın bir olayın farklı gruplar için ifade ettiği anlam olacağı belirtilmiştir   (Elster, 1993).

Bu makale 6 Aralık 2022 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Psk. Hülya İlhan

Etiketler
Emdr
Uzm. Psk. Hülya İlhan
Uzm. Psk. Hülya İlhan
İstanbul - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube