TEK GÖZÜNÜ KULLANANLAR
Birçok insan bir gözünü daha fazla ve özellikle iyi gören gözünü kullanır. Bu durumdan da habersizdir. Bu satırları okurken belki de siz de tek gözünüzü kullanmaktasınız.
Haberdar olmamak: Çoğu insan bir gözünü daha fazla kullandığından veya sadece tek gözünü kullandığından haberdar değildir. Biz kendisine sadece şu gözü kullanıyorsunuz dediğimiz zaman inanmamakta ve diğer doktorlar neden şimdiye kadar hiç söylemedi demektedirler.
Büyük avantaj kaybıdır: İki gözü aynı anda kullanmak, İki gözle tek görmek insana büyük avantajlar sağlar. Bazıları aşağıdaki avantajları yitirmiştir:
*İki gözle tek görmenin sağladığı geniş bir alanı görme şansını yitirmiştir.
* İki gözle tek görmenin sağladığı görme alanındaki görmeyen noktaları görme şansını kaybeder.
*İki gözle tek görmenin sağladığı net görme kaybolmuştur.
*3 boyutlu görme bozulmuştur.
İki gözle tek görme mükemmel görme demektir. Böyle bir kişi daha net görür, beyinde görüntüleri mükemmel bir şekilde birleştirir, eş zamanlı algılar, görüntünün eksik kısımları giderir. 3 boyutlu bir görür. 120 derecelik geniş bir alanı görme özelliğine sahiptir.
Dominant (Baskın) göz nedir? Gözlerden biri daha net görür, o göz için dominant göz kavramı kullanılır.Beyin dominant gözü kullanmada tercih edebilir. Bu dominant gözün daha da net görmesine neden olur.
Tek gözle görme (Monoküler vision):
*Görüntü net değildir.
*3 boyutlu görmez
*Görme alanı dardır.
*Görme alanındaki yapısal nedenlerden kaynaklanan (görme siniri alanı, burun gölgesi..) görmeyen ölü alanları telafi edemez.
Neden tek göz kullanılır?
Çok sayıda durum gözlerin tek kullanılmasına veya birinin daha fazla kullanılmasına neden olur.
*Dominant göz kullanımda baskın olur.
Gözlükler arası numara farkının fazlalığı: Daha küçük gözlük numaralı ve iyi gören göz kullanılır. Numara büyüdükçe gözlük camında aberasyon denilen yanılmalar, yansımalar, bulanıklıklar ortaya çıkar. Bu nedenle beyin iyi gören gözü kullandırır.
Göz tembelliği: En önemli nedendir. Daha iyi gören göz daha fazla kullanılır. Bu az gören gözün daha fazla tembelleşmesi demektir.
Gizli şaşılıklar: En önemli tek gözü kullanma nedenidir. Gözlerden biri ara sıra kayıyorsa o göz daha az kullanılmakta diğeri daha fazla kullanılmaktadır.
Ufak göz kaymaları: Dikkati çekmeyen 2-3 derecelik göz kaymaları da orta hatta ve iyi gören gözün kullanılmasına neden olur. Daha fazla şaşılıklarda sağlam göz kullanılır.
Çift görme: Gözlerden birinde çok az bir çift görme nedeni varsa çift görmenin olmadığı göz tercih edilir. Belirgin çift görmelerde zaten hasta çift görmeyi giderecek şekilde gözün birini tercihli kullanır.
Supressiyon: Beynin kayan veya hastanın hissetmeyeceği kadar çok az kayması olan gözü gölgelemesidir. Diğer göz tercihli olarak kullanılır.
Ekzantrik fiksasyon: Burada görüntü sarı nokta foveanın hafif dışına düşer, görme azdır ve beyin iyi gören diğer gözü tercihli kullandırır.
Konverjans yetmezliği: İki göz bir arada toplayamamaktır. Baktığımız harfi görmeyiz. Parmak göze 40 cm.den yaklaştırılırken gözün biri burna yaklaşınca dışa kayar. Kaymayan göz daha fazla kullanılır.
Akomodasyon: Bir gözde akomodasyon denilen uyum gücünün fazlalığı veya azlığı veya gevşekliği o gözün az veya çok kullanılmasına neden olur.
Anizokoni/anizometropi: Gözler arası gözlük numara farkının çok olmasıdır. Gözlük veya lens de taksa hasta daha net, daha normal boyutta görme sağlayan, görüşü daha kaliteli olan gözü tercih eder.
Fiksasyon bozukluğu: Fiksasyon gözü bir noktaya dikerek bakmadır. Gözü aynı noktada toplamada yetersizlik gözlerin tek tek kullanımına neden olur.
Göz kaslarının tonusu: Tonus kasların gerginliğini ifade eder. Kaslar arası hissedilmeyecek kadar güç dengesi bozukluğu gözlerin birinin daha az kullanılmasına neden olur. Fazla geren kas etki alanına doğru gözü gerer. Tersine gevşek olan bir kas gözün karşı tarafına yönelmesine neden olur. Göz denge içinde olan gözü daha fazla kullanır.
Ne gibi rahatsızlıklar verir?
Baş ağrısı, yorgunluk, başta dolgunluk, sersemlik hissi, okumada yazmana yoğunlaşama (Konsantrasyon yetersizliği) Gözlerin çabuk yorulması, ışık rahatsızlıkları, kaşınma hissi, gözü ovuşturma gereğini duyma…
Zarar var mı? Tek gözün kullanımın hastaya yukarıdaki rahatsızlıkları verir ama yaşamını da sürdürmesine mani değildir.
Şaşılar tek gözünü kullanır: Şaşılıkta iki gözle tek görme bozulur. Şaşılık zaten temelde iki gözle tek görme ve füzyon bozukluğudur.
İKİ GÖZÜ BİRLİKTE KULLANIYOR MUSUNUZ?
Basit test ve cihazlarla tek gözün kullanımı veya hastanın hangi gözünü daha fazla kullandığı kolayca belirlenebilir. Bazı durumlarda daha kapsamlı muayene gerekebilir.
Stereoskopik görme testi iki veya tek gözün kullanıldığında değerli bir testtir. ( Bifoveal fiksasyon veya mono fiksasyon testi)
Kontrast duyarlılık bozukluğunun belirlenmesi tek gözü kullanmanın hassas en önemli ayıracıdır. .
Sinoptofor cihazı ile yapılan göz muayenesi hangi gözün daha fazla kullanıldığını kolaylıkla belirler.
TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ? Evet.
BU TEDAVİ KİMLERE GEREKLİ?
Mükemmel görmek isteyenler: Gelişen teknoloji mükemmel görmeyi de gerektiriyor.
Okul çağı: Uzun öğrenim yılları nedeniyle çocuk ve gençler içim önemlidir.
Gün boyu bilgisayar başındakiler: Bankacılar
Çok fazla okuyanlar:
İnce ve hassas işlerle uğraşanlar


İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!