Takıntı hastalığı olarak bilinen obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Takıntı hastalığı olarak bilinen obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Bir kaygı türü olan takıntı hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk), kişilerin kendilerini yapmaktan alıkoyamadığı ve yapmayınca da kendilerini rahatsız hissettikleri düşünceler ve bunlara bağlı olarak uyguladıkları davranışlar bütünü olarak adlandırılmaktadır. Bireyleri strese sokan, işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen, kontrol edilemediği sanılan bu durum huzursuzluk yaratmaktadır.

Obsesif-Kompulsif belirtiler taşıyan bireyler, düşüncelerini engelleme yönünde belirli ritüelleşen davranışlar sergilemekte ve bu düşünceler her akla geldiğinde kısır döngü olarak bu davranış ritüelleri tekrarlanmaktadır. İnsanlar bazen bu düşüncelerin mantıksız, anlamsız ve saçma olduğunun farkına varabilirler ama yine de engellemeye yönelik bir şey yapmazlar. Bu durum günlük işlerin engellenmesine kadar uç boyutlarda olabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun belirtileri;

Kirlenmekten korkmaya yönelik; elleri sık sık yıkama, günde birden fazla duş alma,

Ocak, tüp, ütü gibi aletleri kapalı olduğu halde sık sık kontrol etme,

Düzene saplanma, simetriye gereğinden fazla önem verme (örn: eşyaları belirli bir düzene koyma..)

Yapılan bir işi belirli sayıda tamamlamak için uğraşma (örn: Bulaşığı 3 kere yıkamalıyım.)

Kendisi için önem taşıyan sözcükleri, cümleleri sürekli tekrar etme,

Aldığı şeyleri işe yaramasa dahi atamama, biriktirme,

Kapı kolu gibi herkesin elinin değdiği şeylere dokunmaktan çekinme,

Çevresindekilere zarar vermeye yönelik korku,

Dinsel düşüncelere yönelik; günah olan şeyleri düşünmeye yönelik kaygı duyma,

Stres, travmatik bir olay yaşamak, kişilerin yaşadıkları çeşitli sıkıntılar, obsesif kompulsif oluşumunu sağlayabilmektedir. Bu bozukluğun sebepleri kişiden kişiye göre farklılık göstermekte, tedavi sırasında obsesyona nelerin sebep üzerine durmak ve tedavi planını ona uygun biçimde ayarlamak önem arz etmektedir.

Oldukça yaygın olan bu rahatsızlık, genel olarak çocukluk çağlarında meydana gelmekte, yaş ilerledikçe şiddeti artmaktadır. Tedavi yöntemi olarak Bilişsel Davranışçı Terapi uygulayan uzmanlardan destek alınması, insanların yaşadığı bu sıkıntıların azalmasını sağlayabilmektedir.

Bu makale 3 Eylül 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Kl. Psk. Pelin Gülbayrak

Uzm. KI. Psk. Pelin Gülbayrak lisans eğitimini Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını Beykent Üniversitesi’nde tamamlamayarak Klinik Psikolog unvanını almıştır. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi, Alkol ve Madde Bağımlılığı,Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Ölüm ve Yas üzerine eğitim almış ve çalışmalarına devam etmektedir. Çift ve Aile Terapisi eğitimlerini tamamlamış olup danışanlarına bu alanda da hizmet vermektedir.  Dikkat, hafıza, algılama, bellek gibi işlevleri ölçen Nöropsikolojik Testleri uygulama alanında yetkindir. Yetişkinler için uygulanan MMPI-Çok Yönlü Kişilik Envanteri ve TAT-Tematik Algı Testi yapmaktadır. Çocuk değerlendirmede kullanılan; Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, CAT-Çocuklar için Tematik Algı Testi, Goodenough Ha ...

Etiketler
Obsesyon
Uzm. Kl. Psk. Pelin Gülbayrak
Uzm. Kl. Psk. Pelin Gülbayrak
İstanbul - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube