Sınav kaygısı; bireyin sınav sürecinde yaşadığı, fizyolojik, davranışsal ve bilişsel özellikler taşıyan istenmeyen gerginlik durumudur. (Erkan,1991)

Sınav kaygısı yaşayan birey sürekli olarak başarısızlığın sonucunu düşünmektedir. Bu sebeple sınav sırasında vücudunda hızlı kalp atışı, terleme, sararma vb. hissedilen fiziksel belirtiler meydana gelmektedir.(Liebert&Morris)

Yapılan araştırmalar kaygının temelinde bireyin genellikle yaşadığı başarısız olma ve diğerleri tarafından değerlendirilme korkusu etkenleri bulunmaktadır. Bu süreçte bireyin kendine olan güveni ve benlik saygısı etkili olduğu gibi ebeveynlerden gelen baskılar da kaygının derecesini artırmaktadır. Bu sebeple, ebeveynlerin çocukları üzerinde baskı kurmak yerine destekleyici tutum ve davranışları tercih etmeleri kaygı durumunu önemli ölçüde azaltacaktır. (Kocanoğlu,2011)

Sınav kaygısı tedavisinde öncelikle bireyin yanlış inanç ve düşüncelerinin değiştirilmesi, başarı duygusunu tattığı alanların fark ettirilmesi, nefes ve gevşeme egzersizleri, sınav öncesinde ve sınav anında yapılabilecekler üzerine konuşulması hedeflenmektedir.

Sınav kaygısının azaltılma sürecinde tedaviye ebeveynlerinde dahil edilmesi gerekebilmektedir. Sınav sürecinde ailenin tutumu çok önemlidir. Ebeveynler çocuklarına sınavda gösterdikleri performans ile doğru orantılı sevgi gösterdiklerinde kaygı durumu artış göstermektedir.Lise ve üniversite sınav dönemlerinin özellikle ergenlik dönemine denk gelmesi sebebiyle ruhsal olarak anlayışlı, destekleyici ebeveyne ihtiyaç duyan birey baskıcı bir tutumla karşılaştığında kaygı durumu da artmaktadır.

Sınav kaygısının çok yoğun hissedildiği durumlarda mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!