Psikoterapide terapist hasta ilişkisi

Bion'a göre terapide alfa ve beta elemanlar

Psikoterapide terapist hasta ilişkisi

ANNE BEBEK& TERAPİST DANIŞAN İLİŞKİSİNDE BİON'A GÖRE ALFA VE BETA ELEMANLAR 

İngiliz #psikanalist 
#Bion,
İlişkide #alfa ve #beta elemanlardan sözeder
Bebekte varolan, dış dünyadaki ışık ses, açlık gibi tek başına başetmesi  mümkün olmayan durumlar alfa
Annenin bu dağınık uyananları bebeğin ihtiyaçlarına göre düzenlemesi beta olarak tanımlanır 
#Anne çocuk için ortamı düzenler, ağlamasını, açlık veya altını kirletme olarak yorumlar, böylelikle bebeğin her eğilimine, talebine bir yanıt vererek beta elemanları, alfa  olarak düzenler.
#Bebek böylece yaşamı annesi ile ilişki üzerinden #anlamlandırmaya başlar. Peki psikoterapide
terapist
danışan ilişkisinde bu durum nasıl tekrarlanır?
Birey 
#Psikoterapi için destek almaya karar verdiğinde
Zihninde #duygu & #düşünceleri kaotik bir karmaşa içindedir
İlişkileri yolunda değildir #Duygusal
#varoluşsal #ihtiyaçlarını karşılayamaz. 
İçinde bulunduğu durumu #anlamlandırma ve #regule etmede zorlanıyor haldedir, bu durum onun günlük hayatını #işlevsel bir #iyioluşla sürdürmesini zorlaştırıyor veya bozuyordur.
#Terapist bu aşamada #beta elemanlarla kendisinden destek almak isteyen #bireyin  #duygusal
#zihinsel ve ilişkisel ihtiyaçlarını anlar, tanımlar ve bu ihtiyaçlarını nasıl giderebileceğini veya gelişiminde nasıl #defektlerle ertelendiğini kendisinin görmesini mümkün kılar 
Bion
“Eğer ortada bir ruhsal ızdırap varsa,
kişinin kendisiyle ilgili bildikleri yetersiz demektir;
Zihin için yeterli gıda yoktur.”  der. Bu gıdayı #hakikâtle ilişkilendirir. 
#psikolojiksağaltım ile bireyin ihtiyaç duyduğu besini alması için terapist  #beta fonksiyonunu kullanır 
Birey ne getirirse getirsin
#Terapist onu düzenleyip tekrar kendisine sunar.
8. Bu durum, #kakanın #süte dönüştürülmesi ve  bireyin doyurulması olarak literatürde metaforik bir biçimde ifade edilir.
İlişkisel olarak gelişen bu süreçte 
Birey, kendisini olduğu gibi kabul eden, #maskesiz bir ilişki içinde yaşadıklarını kendisine #projekte eden terapistle #güvenli bir ilişki inşa etmeye başlar.

Melike Doruk Metin 

#MelikeDorukMetin 

#PsikolojikDanışman

#Psikodramakoterapisti

@melikedorukmetin / instagram 

@melikedoruk12 /X

 

Bu makale 29 Mart 2024 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Psk. Dan. Melike Doruk Metin

Melike Doruk Metin 1978 yılında İstanbul'da doğdu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünü dereceyle bitirdi. Farklı  gelişenler ve aileleriyle psikoterapi eğitimi ve uygulamalarıyla meslek yaşamına başladı. Bu bağlamda Bozcaada’da gerçekleştirilen kamplara ve 300 saatten oluşan psikodinamik perspektifli, Sanatla Terapi yöntemlerini de içeren bir sürece dahil oldu. Sanatın psikoterapide kullanımı ile ilgili uygulamalı bir eğitimin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Özürlüler Merkezi'nde ve İstanbul Darül-aceze Tesisleri’nde farklı  gelişim yaş, engel  ve patoloji gruplarıyla çalıştı ve işyeri çalışanları  ve bakım verenlere yönelik grup çalışmalarıyla daha iyi hizmet üretebilmek amaçlı düzenli çalışmalar yürüttü. Bu arada 4 yıl süren 400 saatten oluşan Psikodrama Eğitimine devam etti. Aile Danışm ...

Etiketler
#bion
Psk. Dan. Melike Doruk Metin
Psk. Dan. Melike Doruk Metin
Ankara - Psikolojik Danışman
Facebook Twitter Instagram Youtube