- Psikoterapi danışana sunulan tavsiyeler bütünü değildir. Psikolog danışan yerine karar almaz, danışan terapi boyunca kendi kararlarını almayı öğrenir. Bu süreçte danışan kazandığı becerilerini sadece terapi sürecinde değil kendi özel hayatında yaşadığı problemlerin tekrarlanmamasını sağlamak üzere kullanır.

- Psikoterapi profesyonel sistematik, problem çözme odaklı etkililiği kanıtlanmış teknikler kullanılarak uygulanan bir müdahaledir. Bu sebepten dolayı asla bir arkadaş sohbeti olarak görülemez.

- Psikolog ve danışan birlikte ulaşılmak istenen bir hedef belirlerler ve bu doğrultuda iyileşme sürecini başlatmak ve devam ettirmek için adımlar atarlar. Yani psikoterapi sadece psikoloğun ya da danışanın sorumluluk aldığı ve bunun üzerine çabaladığı bir süreç değildir, bir işbirliğidir.

- Psikoterapi uzun bir süreçtir, emek gerektirir ve tek bir seansta çözüm beklenemez. Tedavi sürecinde danışanın terapiye olan motivasyonu ve ilgisi sürecin etkili bir şekilde ilerlemesi açısından çok önemlidir.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!