Psikolog ile psikiyatrist arasında ki fark nedir?
Psikolog ile psikiyatrist arasında ki fark nedir?

Psikolog ve psikiyatrist arasında fark nedir? Sıklıkla hastalarımız tarafından sorula, çoğu kişinin tam olarak ayrımını yapamadığı bir sorudur.

Öncelikle biraz tanımlardan yola çıkalım. Psikiyatristin kim olduğunu araştıracak olursanız “ruh ve sinir hastalıklarında kişide görülen uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tanıda görev alan uzman doktor” gibi tanımlara, psikoloğun ne yaptığını araştırdığınızda ise “ruh bilimiyle uğraşan, bireylerin duygu, düşünce ve davranış süreçlerini inceleyen, tanı ve tedavide görev alan ruhbilimci” gibi tanımlara rastlarsınız. Buradan da anlaşılacağı üzere psikoloji ve psikiyatri birbirinden çok farklı, bağımsız değildir. Çoğu zaman yardımlaşarak birlikte çalışırlar, birbirlerine de ihtiyaç duyarlar.

Ayrıldığı noktalara kısaca bakacak olursak; Psikiyatrist, psikiyatri alanında uzmanlaşmış tıp doktorudur. Psikiyatristler ruh sağlığı- sinir hastalıkları konusunda farmakolojik eğitim alırlar. Yani bir psikiyatriste gittiğinizde size ilaç yazar ve ilaç yazma yetkisi de vardır.

Psikolog ise, 4 yıllık psikoloji lisans programını tamamlamış kişidir. Psikologlar yüksek lisans yaparak uzmanlaşmaktadırlar. Hastane ve kliniklerde karşılaştığınız psikologlar genellikle Uzm. Klinik Psikologlardır. Psikologlar da psikiyatristler gibi hastane ve kliniklerde çalışabilir ancak farmakolojik eğitim almadıkları için ilaç yazma yetkisine sahip değillerdir. Psikologlar (klinik psikologlar) da ruh sağlığı ve sinir hastalıkları konusunda tanıya karar verme sürecinde ve bunun sonucunda seçmiş olduğu psikoterapi yöntemiyle kişinin tedavisinde etkin bir şekilde yer alır.

Genel olarak psikiyatristler ilaç ile tedavi yöntemi kullanırken (psikoterapi de uygulayan birçok psikiyatrist vardır.) psikologlar, psikoterapi yöntemleriyle tedavi de yer alırlar. Bu yüzdendir ki bir psikolog ve psikiyatrist birlikte çalışabilmektedir. Bir psikolog ilaçla tedavinin de gerekli olduğunu düşündüğü danışanlarını psikiyatriste yönlendirirken, bir psikiyatrist de ilaçla tedavinin yanında psikoterapiyle de ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorsa yine bir uzman psikoloğa (psikoterapiste, klinik psikoloğa) yönlendirme yapabilir.

Son olarak konuyla ilgili bir tavsiyede bulunacak olursam, söz konusu ruh sağlığınızsa bir psikiyatrist veya klinik alanda uzmanlaşmış bir psikoloğa başvurmanız gerekmektedir.

Ruh sağlığınızı emin ellere bırakmadan önce mutlaka gideceğiniz, seçeceğiniz uzmanları iyi araştırmalı, uzman oldukları alandan emin olmalısınız.


Çorum Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!