PEDAGOG :PEDAGOJİ İLMİYLE UĞRAŞAN, PEDAGOJİ EĞİTİMİ ALMIŞ KİŞİDİR.

PEDAGOJİ :Çocuğun zihinsel etkinliklerinin; beceri ve yetenekleriyle, ruhsal ve bedensel gelişiminin; sosyalleşme sürecinde, giderek karmaşık hale gelen kişilik kazanma çabasının aşamaları ve nitelikleri üzerine yapılan gözlem, tanı ve saptamalarla, bunlara uygun eğitim metotları geliştiren; bunların bilimsel doğruluğu nu tartışıp değerlendiren çocuk psikolojisi alanına, DENİR.

19. yüzyılın sonlarına doğru, bazı bilim insanları çocuk davranışlarını izlemeye ve bunlar hakkında günlük tutmaya başladılar. İlk kez ABD´li ruhbilimci G. Stanley Hall, "gelişme ruhbilimi"ni kurmayı tasarladı.

John B. Watson, çocuğun gelişiminde "çevre" etkilerini her şeyin üstünde; onu, çocuk gelişiminin tek belirleyicisi olarak gördü, gösterdi. Bir diğer bilimadamı Arnold Gesell; kalıtım ile çevre arasında her zaman zorunlu ve karşılıklı bir ilişkiden söz etti. Çevrenin, çocuk gelişiminin hızını ve yönünü belirleyici işlevini yadsımamakla birlikte, asıl belirleyicinin kalıtımsal özellikler olduğunu ileri sürdü. Böylece, çocuk dünyasına ilişkin ilk çalışmalar akademik düzeyde tartışılmış oluyordu.

Pedagojide uzmanlık sahaları

Pedagoji bilimi kendi altında farklı alanlara ayrılmaktadır, bunlardan bazıları;
1. Eğitim pedagojisi = Eğitimde doğru stratejilerin uygulanması ile ilgilenir. (Pek çok ülkede pedagojinin ana branşıdır.)
2. Orthopedagoji = Problemli çocuklar ve onların davranışları ile ilgilenir.
3. Transkültürelpedagoji = Kültürel etkenlerin çocuk davranışları üzerinde yansımaları ile ilgilenir.
4. Antropedagoji = (Güneş -2005) Pedagojik açıdan dikkate değer, tarihteki örnek şahsiyetlerin durumlarını inceler ve günümüz ile karşılaştırmalı veri alışverişi yapar.
Bunun yanı sıra pedagoji, medya pedagojisi, özürlü çocuklar pedagojisi gibi alt başlıklara da ayırılmaktadır.

Türkiye üniversiteleri ve pedagoji bilmi

1980′li yıllarda Türkiye üniversitelerinde Pedagoji bölümleri kaldırılmıştır. Sadece İstanbul Üniversitesinde bulunan pedagoji bilim dalı, en son mezunlarını 1983 yılında verdikten sonra, kalan son öğretim üyesinin vefatı ile kapanmıştır. Pedagoji bölümü bu tarihten itibaren mezun vermemiştir. 2008 tarihi itibari ile Türkiye üniversiteleri halen pedagog mezun vermemektedir. Bu boşluğu şu anda psikoloji branşı mezunlarından “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” eğitimi almış olanlar ve eski mezunlar doldurmaktadır.

PEDAGOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI:

1. ANAOKULLARI

2. ÇOCUK YUVALARI

3. ÇOCUK MAHKEMELERİ

4. OKULLAR

5. ISLAH EVLERİ

7. ÇOCUK ESİRME KURUMLARI

8. ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

9.HASTAHANELER
PEDAGOG , OLMAK İÇİN MUTLAKA BU KONUDA EĞİTİM ALMAK GEREKİR. FAKAT ,BU EĞİTİMİ ALMADAN KENDİ KENDİNE DİPLOMA VERİP. KENDİNİ PEDAGOG SANAN KİMSELER VARDIR. HALKIMIZ BU KONUDA DİKKATLİ OLSUN.
DİPLOMASIZ KİŞİLERE İTİBAR ETMESİN....

PSİKOLOG: PSİKOLOJİ BÖLÜMLERİ MEZUNLARINA VERİLEN ÜNVANDIR.

PSİKİYATRİST: TIP FAKÜLTESİ MEZUNUDUR.

ÜÇÜNÜN DE ORTAK ÇALIŞMA ALANI OLMAKLA BİRLİKTE ,FARLI ALANLARDIR. PEDAGOG VE PSİKOLOGLAR İLAÇ YAZAMAZKEN PSİKİYATRİSTLER İLAÇ TEDAVİSİ YAPABİLİRLER.PEDAGOG ,ÇOCUK VE ERGENLERLE ÇALIŞIRKEN,PSİKOLOG İÇİN ,UZMANLIK ALANI ,ALDIĞI EĞİTİME GÖRE DEĞİŞİR.UZMAN ,SEÇERKEN , AİLELER İHTİYAÇLARINA GÖRE SEÇMELİLER.PSİKOLOJİDE UZMANLIK ALANLARI, ÇOCUK VE ERGEN, endüstri ,sosyal psikoloji,adli psikoloji, eğitim psikolojisi,klinik psikoloji,şeklinde sıralanabilinir.Her uzmanlık alanı bir birinden farklıdır.SEÇİM yaparken,bu farklılıklar dikkate alınmalıdır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!